top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Planetoida { R.S. - 114, + 4 Opole } z " Nibiru " - dziewiąty i ostatni znak.
(piątek, 25 stycznia 2019)

7 marzec 2019 rok czy to kolejna katastrofa lotnicza?

 

W 37 oraz 38 numeracji tabeli Galerii jest zapisana historia Ziemi na czasy ostateczne. Budowniczy piramidy Cheopsa te dwie szczególne liczby zaznaczył w szybach Komory Królowej. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu. cytuję fragment tekstu z tego źródła dotyczy dwóch wymienionych liczb 37 oraz 38. Cyt: " W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do ślepych kanałów. Północny kanał wiedzie poziomo na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28', południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28'. Z 37 numeracji tabeli Galerii odczytałem następującą datę na 7 marzec 2019 rok. Z aktywności słonecznej na ten dzień wyliczyłem następującą liczbę - 64. Przez cztery dni wyliczona liczba - 64* wskazuje na zagrożone miejsca, zaznaczam je gwiazdką. Odnosi się ona do zmiany bieguna północnego i nie tylko. Na tym 64 równoleżniku znajduje się Islandia oraz fiordy Norweskie, przecina je 7 południk. Czyżby wyliczone liczby z aktywności słonecznej wskazywały zagrożenie na tym terytorium. 37 numerację odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.1937     19  0  37     9*. Odczytana numeracja przedstawia następującą datę: { 7.  03. 19 } 7 marca 2019 rok. Ponadto wyszczególniono liczbę 56* która odnosi się do ludzkości oraz jednego z papieży na stolicy Piotrowej. Jeżeli w 39-tej numeracji była zapisana katastrofa samolotu MH-370 Malezyjskich linii Lotniczych to podobnie może być zapisana katastrofa samolotu w 37 numeracji na dzień 7 marca 2019 rok. Zginąć w nim może 137 osób. Sumując wyliczona liczba - 64 oraz 7 marzec 2019 rok tworzą jedną całość. Na pewno na te dni zapisano wielkie niebezpieczeństwo. Dzień  7/8 marca jest powiązany z poprzednią katastrofą zaginionego samolotu MH- 370 Malezyjskich Linii Lotniczych z 2014 roku. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 6 do 10 marca 2019 roku. Informują one także o trzęsieniu ziemi w Polsce na 19-tym południku w dniu 9/10-ty marca 2019 rok.

 

1. 6/7 marzec 2019 rok: - 64* st. C        + 185 st. C    { 0,            0 }.

2. 7/8 marzec 2019 rok: - 64* st. C        + 185 st. C    { 0,         + 3 }.

3. 8/9 marzec 2019 rok: - 64* st. C        + 188 st. C    { - 1,       + 2 }.

4. 9/10 marzec 2019 rok: - 63 st. C        + 190 st. C    { + 1,       - 1 }.

5. 10/11 marzec 2019 rok: - 64* st. C   + 189 st. C    { + 13,   - 34 }.

 

W 38 numeracji tabeli Galerii zaznaczyłem dwie dodatkowe liczby: 9 oraz 19. Przedstawiam 38 numerację z tabeli Galerii, odczytaną z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691     38  0  19     9*. W tym zestawieniu kluczową rolę odgrywają dwie liczby samotna dziewiątka z prawej strony zaznaczyłem ją gwiazdką: { 9* } oraz dzień 19-ty czerwiec czytaj z prawej do lewej 5691. W artykule z 23 października 2018 roku zaznaczyłem cyt " Koniec starego Czwartego Świata przed nami Piąty Nowy Świat". Dodam do tego jeszcze że rys. 14 z 11 maja 2010 roku przedstawia różne wschody słońca. Takie obliczenia przedstawiłem 9 lat temu. W tym samym roku 1 września 2010 zakończył się stary czwarty świat o godzinie 11:00 czasu polskiego. Od 1 września 2010 roku do 1 września 2019 roku minie równe 9 lat. Wyszczególniona dziewiątka z gwiazdką przypomina o ważnym wydarzeniu po 9 latach na 1 wrzesień 2019 rok. Na ten dzień z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące minusowe oraz plusowe liczby: Stosunek minusowych liczb jest czterokrotnie większy od plusowych na przełom sierpnia oraz września. Odnosi się ona do planetoidy z " Nibiru " { R.S. - 114  + 4   Opole } która systematycznie zbliża się na obrzeża znanego nam układu planetarnego za Plutonem. Wartość liczby 114 przypomina o tym wydarzeniu na 20/21 czerwiec 2021 rok.

 

Plusowe liczby mogą informować o średniej temperaturze na przełom sierpnia oraz września + 29 stopni C.

1. minusowe - 114.

2. plusowe - + 29.

 

Wartość liczby - 114 wskazuje na centralne Włochy na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Dodatkowo przedstawia 114 południk na zachód od Greenwich jak i wschód od Greenwich. Są to miejsca zagrożone trzęsieniem ziemi. W wartość liczby 9 wpisane są znaki które ostrzegają ludzkość przed wielkim wydarzeniem na przełomie 1 września 2019 lub końcem 19 czerwca 2021. W tekstach na blogu przedstawiłem pięć decydujących wydarzeń dotyczące końca starego czwartego świata oraz początkiem nowego Piątego Świata. Obliczenia zostały wyliczone z aktywności słonecznej. Zmienne wschody słońca przedstawione na rys. 14 z maja 2010 roku mogą dotyczyć wydarzeń przez 65 godzin 56 minut. W tym czasie nasza planeta według mojej teorii będzie zmieniała swoje położenie lub będzie się kołysała raz w jedną raz w drugą stronę. Wschód naszej Gwiazdy możemy zobaczyć tam gdzie obecnie zachodzi nasza Gwiazda czyli na zachodzie. W tym wydarzeniu mogą zapanować trzydniowe ciemności lub trzy dni bez nocy. To zależeć będzie w którym miejscu na Ziemi będziemy obserwowali to wydarzenie. Dodatkowym wydarzeniem będzie planetoida długości 1140 metrów która znajdzie się najbliżej naszej Gwiazdy 21 czerwca 2021 roku za ostatnią planetą naszego Układu Słonecznego, Plutonem. I to ona będzie miała wpływ na to historyczne wydarzenie. Podobne przepowiednie oraz obliczenia przedstawili Indianie Hopi które mają podobny punkt widzenia na te sprawy. Źródło: " Wielka Przepowiednia Indian Hopi". Przy dziewiątym znaku pojawi się ogromny obiekt na niebie, który spowoduje ogromną katastrofę na Ziemi. W moich obliczeniach zaznaczyłem liczbę dziewięć { 9* } gwizdką która mówi o tym samym wydarzeniu. Nadejdzie wielkie zniszczenie, świat będzie kołysał się tam i z powrotem. Będzie to początek nowego Piątego Świata. Zacytuję kilka zdań z przepowiedni Indian Hopi przy dziewiątym znaku { 9* }.

 

1. Usłyszymy o możliwości zamieszkania w niebiosach, poza Ziemią - to się już dzieje na naszych oczach.

2. Wówczas na niebie pojawi się niebieski obiekt kosmiczny, który spowoduje ogromną katastrofę na Ziemi.

3. Nadejdzie wielkie zniszczenie, świat będzie się kołysał tam i z powrotem.

4. Ci, którzy będą rozumieli proroctwa przodków będą bezpieczni.

5. Będzie to początek, nowego świata.

 

Wszystkie wizje i proroctwa z Indian Hopi wyliczyłem i opisałem na blogu. Więc mamy podobny sposób myślenia i widzenia do bieżących wydarzeń na Ziemi. Różnica pomiędzy mną a Indianami Hopi jest taka że Hopi nie znali daty przełomy przejścia z Czwartego Świata do Piątego Świata. Ja dokładnie wyliczyłem to wydarzenie na przełomie od 20/21 czerwca do 1 września godziny 11:00 czasu polskiego 2010 roku. Ten proces trwał równe 71 dni przy zminusowanym słońcu. I tu jest między mną a Indianami Hopi różnica. Zaznaczyłem również czas kołysania Ziemi 65 godzin 56 minut. Jak podaje tabela Galerii powinno to wydarzenie rozpocząć od 19 czerwca godziny 19:06 do 22 czerwca 2021 roku do godziny 13:00. W 2019 roku od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku  powstanie równowaga biegunów z minimalną przewagą liczb plusowych. Dla lepszej orientacji przy plusowych liczbach stawiam gwizdkę. Minimalna różnica w przedstawionych liczbach niekorzystnie wpłynie na ziemskie bieguny na przestrzeni pięciu dni od 21/22 do 25/26 czerwca 2019 roku. Dwukrotnie w tym zestawieniu z wyliczonych liczb z aktywności słonecznej występuje liczba 96 ostrzega przed trzęsieniem ziemi w Polsce. W podpunktach od jeden do jedenaście poniżej przedstawiłem przewagę liczb plusowych nad minusowymi, tylko w jednym przypadku z 22 na 23 czerwiec ma przewagę minusowa wartość nad wartością plusowa + 95 do - 96*. Tak prawdopodobnie będzie w przyszłym parlamencie Europejskim po majowych wyborach. Partie prawicowe będą miały przewagę nad nad lewicą. Prawica zasiądzie w przyszłym parlamencie Europejskim z przewagą nad lewicą. Ponadto poniżej zaznaczyłem trzęsienia ziemi w Polsce.

 

1.18/19 czerwiec 2019 rok: + 158* st. C   - 79 st. C     { 0,            - 1 }.

2. 19/20 czerwiec 2019 rok: + 158* st. C   - 78 st.  C      { - 16,      + 2 }.

3. 20/21 czerwiec 2019 rok: + 142* st. C    - 80 st. C        { - 46,     + 14 }.

4. 21/22 czerwiec 2019 rok: + 96*    - 94    { - 1,   + 2 }. Wpisane t. Ziemi Polska.

5. 22/23 czerwiec 2019 rok: + 95    - 96*    { + 4,   - 2 }. Wpisane t. Ziemi Polska.

6. 23/24 czerwiec 2019 rok: + 99*    - 94    { - 2,    + 1 }. { + 9*    - 9* }.

7. 24/25 czerwiec 2019 rok: + 97*     - 95   { - 2      - 1 }.

8. 25/26 czerwiec 2019 rok: + 95*      - 94  { + 14,   - 2 }.

9. 26/27 czerwiec 2019 rok: + 109*    - 92  { - 3,     - 3 }.

10. 27/28 czerwiec 2019 rok: + 106*    - 95   { - 5,     + 5 }.

11. 28/29 czerwiec 2019 rok: + 101*   - 100  { - 2,    + 2 }. T Ziemi Polska.

 

Jak się zachowa nasza planeta Ziemia przy tak minimalnej różnicy ziemskich biegunów. 11 sierpnia 2017 roku wody oceanu Atlantyckiego odstąpiły od brzegów Bazyli oraz Urugwaju. W tamtym czasie z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące liczby:

 

1. 10/11 sierpień 2017 rok: - 94*    + 94*     { - 11*,     + 11* }. Czy podobną sytuację będziemy mieli 24 czerwca 2019 roku { + 9*   - 9* }. Zmienił się tylko stosunek liczb z 11 na 9 przy równowadze biegunów. Obecne liczby z aktywności słonecznej nie odbiegają od poprzednich. Przedział czasu który powstał pomiędzy 1 września 2019 a 19 czerwca 2021 godziną 13:00-tą ma przypominać ukrzyżowanie Jezusa przez Rzymian. Ten czas to refleksja oraz zrewolucjonizowanie naszego myślenia w stosunku do Pana Boga, Jezusa oraz całego świata. Proszę zapoznać się z przepowiedniami Hopi źródło: https://www.odkrywamyzakryte.com/przepowiednie-indian-hopi/?fbclid=IwAR11YUJahkdrTL-Bi67rzGeVkrGd_Mr49vtugNhrvSc_MPV6PxSzkdi3

 

Na 29/30 styczeń 2019 rok wyliczyłem następujące liczby które wskazują na 19-ty południk w Polsce. Mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce na Górnym Śląsku. Oto liczby które informują o tym wydarzeniu zaznaczam je gwiazdką:

 

{ + 2,  - 1*,  - 1*,  + 6 }.

1. 28/29 styczeń 2019 rok: - 79 st. C     + 191* st. C       { 0,            + 2 }.

2. 29/30 styczeń 2019 rok: - 79 st. C     + 193* st. C     { - 1*,      - 1* }.

3. 30/1 luty 2019 rok: - 78 st. C    + 192 st. C                  { + 6,        - 10 }.

 

Liczby z aktywności słonecznej pod punktem pierwszym oraz drugim zaznaczają 19-ty południk, przecina on Górny Śląsk. Dodatkowo suma dwóch liczb z 79 { 7 + 9 = 16 } po dodaniu da nam 16 południk na Dolnym Śląsku. Więc mamy dwa miejsca gdzie może wystąpić trzęsienie ziemi w Polsce 16-ty oraz 19-ty południk. Zdarza się że trzęsienia ziemi wyprzedzają obliczenia, tak było 12 stycznia 2019 roku koło Polkowic - Polska.

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page