top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


 Trzecia planetoida o długości 1510 metrów i z trzema księżycami odkryta.   

(czwartek, 13 czerwca 2019)

 

Zgodnie z prawem astronomicznym nadaję tej planetoidzie moje inicjały z dopiskiem Polska:


R.S. + 151,   + 4  - Polska 3. 


Wyliczyłem już trzy planetoidy z aktywności słonecznej. Podobnie uczynił to budowniczy piramidy Cheopsa. Dwie planetoidy umieścił w szybie Komory Królowej długości 193 cm, natomiast trzecią budowniczy zaznaczył w objętości pomieszczenia Komory Króla. Ja, Ryszard Suski, odkryłem dwie kolejne planetoidy o przeciwnych biegunach z liczb aktywności słonecznej na 20/21 czerwca 2017 roku. Tego samego roku w lipcu 2017 roku odkryłem pierwszą planetoidę której nadałem iniciały mojego imienia oraz nazwiska: { R.S. + 1, - 79 Opole 1 }. Poniżej przedstawiam wyliczone liczby z aktywności słonecznej z miesiąca czerwca z których to liczb wyliczełem dwie planetoidy o przeciwnych biegunach. Dla odróżnienia zaznaczam je gwiazdką.


1. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C.          { R.S. - 114*    + 4  Polska 2 }.
2. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 - 114 = + 151*.           { R.S. + 151*   + 4 Polska 3 }.
2. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C.     { R.S. + 1,    - 79* Polska 1 }.


Trzecią wyliczyłem z plusowej liczby aktywności słonecznej + 265* na 20/21 czerwiec 2017 rok. Od plusowej liczby aktywności słonecznej + 265 odjąłem wartość liczby - 114* i otrzymałem wynik dodatni + 151*. Minusowa wartość liczby - 114* to planetoida długości 1140 metrów. W liczby z 20 czerwca 2017 roku wpisane są dwie podłużne planetoidy z różnych układów planetarnych o zmiennych biegunach, przykład { + 265 - 114* = + 151* }. Minusową planetoidę w liczbie - 114* budowniczy wpisał w szyb Komory Królowej długości   + 193 cm. { - 79* + 114* = 193 }. Mamy tu przedstawiony cały szyb z różnicą czasu. Do plusowej wartości + 151* dopisałem jedno zero i uzyskałem całkowitą długość trzeciej planetoidy 1510 metrów, która jest szeroka na 151 metrów i posiada trzy księżyce. Pierwszy najmniejszy 15 metrów długości. Drugi 51 metrów długości. Natomiast trzeci największy 151 metrów długości. Wszystkie trzy księżyce mają nietypowe podłużne kształty. Budowniczy tę planetoidę wpisał w objętość Komory Króla, o współrzędnych geograficznych 31 x 45. Z wymienionych liczb objętości pomieszczenia Komory Króla wyliczymy współrzędne geograficzne włoskiego Wezuwiusza oraz Neapolu:


a. 54 - 13 = 41 czyli 41-szy równoleżnik
b. 45 - 31 = 14 czyli 14-ty południk


Przedstawiony południk oraz równoleżnik lokalizuje centralne Włochy. Parametry plusowej planetoidy w liczbie + 151* oraz wymiary objętości Komory Króla odpowiadają współrzędnym geograficznym z wyspy Sokotra (czytaj z prawej do lewej 13-ty równoleżnik przecinany przez 54 południk). Wymieniona planetoida będzie miała wpływ na centralne Włochy. Podkreślam że budowniczowie piramidy Cheopsa znali bardzo dobrze układy planetarne, planetoidy oraz budowę naszej planety Ziemi. Ja potwierdzam istnienie tych planetoid. Wyspa Sokotra jak wiemy posiada trzy podłużne wyspy, podobnie do wymiarów z trzech księżyców. Wartość liczby + 151* z aktywności słonecznej wpisana jest w długość wyspy Sokotra 151 km, która znajduje się po prawej stronie od Greenwich. Dlatego w tę planetoidę długości 1510 metrów wpisany jest plusowy biegun ze względu na jego położenie geograficzne na wschód od Greenwich. Obiekty kosmiczne odpowiadają budowie naszej planety. W planetoidę nr - 114 wpisany jest biegum minusowy. Obie planetoidy zaznaczają dwa ziemskie bieguny na północ od równika oraz na zachód od Greenwich. Bieguny tych planetoid odpowiadają ziemskim biegunom północnym oraz południowym. Parametry plusowej planetoidy lokalizują terytorium Polski, Dolnego Śląska na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Mam już zlokalizowane miejsce Dolnego Śląska. Budowniczy tą planetoidę zaznaczył w Komorze Króla. Źródło: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa: " W ścianach północnej oraz południowej, na wysokości około jednego metra od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów. Kanały te - odmienne od tych Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz piramidy. Kanał północny wznosi się pod kątem 31 stopni, a południowy pod kątem 45 stopni ". Wymienione parametry objętości Komory Króla czytaj z prawej do lewej przedstawiają współrzędne geograficzne wyspy Sokotra 13 x 54. Budowniczy zaznacza że wymieniona planetoida pochodzi z innego układu planetarnego. Świadczą o tym wyloty kanałów na zewnątrz piramidy. Plusowa wartość z aktywności słonecznej informuje o intensywnych opadach deszczu na 15 południku oraz 51 równoleżniku rejon Dolnego Śląska. Natomiast minusowa wartość informuje o słonecznej pogodzie oraz wydarzeniach w środkowych Włoszech oraz na 114 południku Ameryka, 41 równoleżniku, lokalizacja Yellowstone. Jeżeli dodam 4 lata do 20-tego czerwca 2017 to kalendarz wskaże mi datę 20 czerwiec 2021 rok. W tym czasie planetoida { R.S. - 114 + 4 Polska 2 } zbliży się na minimalną odległość od znanego nam układu planetarnego. W tym czasie spotkają się po przeciwnych stronach dwie planetoidy o zmiennych biegunach za naszym układem planetarnym. Skutki takiego spotkania trudno ocenić. Być może obie planetoidy zbliżą się do naszej Gwiazdy. Jeżeli do daty 20 czerwiec 2017 rok dodam 718 dni to kalendarz wskaże 2019-ty rok (lub 9-ty rok). Jak pisałem gdy spotkają się trzy dziewiątki w 9-tym roku to w Kłodzku lew napije się wody. Gdy do 20 czerwca 2021 rok dodam + 151 dni to kalendarz wskaże mi 20 listopad 2021-ty rok. Gdy od 20 czerwca odejmę 114 dni to odczytam w kalendarzu 26 luty 2021 rok. Więc powstał przedział czasu w kalendarzu od 26 lutego 2021 rok do 20 listopada 2021 roku 264 dni. Z plusowej liczby + 151 można odczytać długość 151 km oraz szerokość 51 km na terytorium Dolnego Śląska. Plusowe liczby z aktywności słonecznej informują o terytorium które może być zalane wielką wodą. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej z dnia 20/21 czerwca 2017 roku, plus dwa lata. Zgodnie z prawem astronomicznym nadałem inicjały mojego imienia oraz nazwiska R.S. dopisując Polska: 1, 2, 3.  Do każdej odkrytej planetoidy dopisuję państwo Polska.


1. { R.S. + 1,        - 79 Polska 1 } wpisana  w Komorę Królowej.
2. { R.S. - 114     + 4 Polska 2.} wpisana w Komorę Królowej.
3. { R.S. + 151    + 4 Polska 3.} wpisana w Komorę Króla.


Planetoida nr 3.  { R.S. + 151,  + 4 Polska 3 }. posiada trzy księżyce.


a. 15 metrów średnicy.
b. 51 metrów średnicy.
c. 151 metrów średnicy.


Wszystkie trzy planetoidy zostały wyliczona z aktywności słonecznej na przełomie 20/21 czerwca 2017 roku. Opublikowano to na blogu w czerwcu 2019 roku.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page