top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


 1I/2017 UI {'Oumuamua} - { R.S. + 1,  - 79 }
(czwartek, 23 maja 2019)

 

W mediach często pojawia się artykuł który promuje odkrywców planetoidy Oumuamua na Hawajach. Przypomnę że wymieniona planetoida została zauważona w naszym Układzie Słonecznym 13 października 2017 roku przez teleskopy na Hawajach. Więc Hawajczycy potwiedzili tylko to co ja uprzednio odkryłem w naszym Układzie Słonecznym już w lipcu 2017 roku. Aby sprawiedliwości stało się zadość jak mówi przysłowie " konia z rzędem temu, kto... - wynagrodzić komuś osiągnięcie trudnej, niemożliwej do wykonania rzeczy. Więc pierwszeństwo odkrycia planetoidy przypadło dla autora z nadaniem nazwy astronomicznej o inicjałach mojego imienia oraz nazwiska: { R.S. + 1,  - 79 }. Jest to obiekt kosmiczny wyliczony z temperatur słonecznych na dzień 19/20 październik 2017 rok. Wartość liczby 79 informuje o katastrofach ziemskich w pierwszej { + 1 } strefie czasowej na wschód od Greenwich po 718 dniach, które to szczegółowo i systematycznie opisywałem od lipca do października 2017 roku, trzy miesiące przed przybyciem do naszego Układu Słonecznego. Po raz pierwszy 13 października 2017 roku obserwatorzy z Hawajów ten obiekt kosmiczny zlokalizowali w naszym Układzie Słonecznym z nadaniem nazwy " Oumuamua ". W związku z moim odkryciem naukowym złożyłem wniosek dot. zastrzeżeń do nazwy obiektu międzygwiezdnego 1I/2017 U1 {' Oumuamua }

w wyznaczonym terminie do:


1. Rosalyn Hayward United States Geological Survey 2255 N Gemini Drive Flagstaff, Arizona 86001.
2. IAU General Secretary Dr. Piero Benwenuti IAU-UAI Sekretariat 98-bis Blvd Arago F-75014 Paris, France.


Niestety mój wniosek odrzucono, perfidne hamstwo. Zastanawia mnie tylko jedno - dlaczego nikt nie zainteresował się tym odkryciem i w jaki sposób można wyliczyć z liczb aktywności słonecznej obiekty kosmiczne które zagrażają naszej planecie Ziemi. Teleskopy nie są w stanie zlokalicować wszystkich obiektów kosmicznych w naszym Układzie Słonecznym. Przykład eksplozja nad Czelabińskiem - Jekaternburg. O tym obiekcie kosmicznym wiedziałem na pół roku przed 15 lutym 2013 roku. Zdąrzyłem opisać to wydarzenie w mojej książce wydanej w grudnie 2012 roku. Natomiast naukowcy zarejejestrowali ten przypadek dopiero 15 lutego 2013 roku w Rosji. Więc jaka jest różnica pomiędzy moją wiedzą a światową astronomią. Jeżeli chodzi o wymienioną planetoidę to budowniczy piramidy Cheopsa zaznaczył ją w szybie Komory Królowej w dwóch wymiarach: 79 oraz 114 cm co w sumie daje całkowitą długość o pomniejszonym wymiarze 193 cm. Całkowia długość dwóch planetoid wyności 1930 metry. O tych planetoidach astronomowie ziemscy wiedzieli tysiące lat a może kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Nazewnictwo Oumuamua nic nie wnosi w astronomi, natomiast { R.S. + 1,  - 79 } informuje o bieżących katastrofach ziemskich. Przykład to niedawne trzęsienie ziemi na Górnym Śląsku 13 maja 2019 roku. Obiekty kosmiczne w naszym Układzie Słonecznym systematycznie ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Tak jak informowałem 13 kwietnia 2019 roku, że planetoida { R.S. + 1,   -79 } zmienia swoje położenie w kosmosie i będzie miała wpływ po 20 kwietnia 2019 roku nie tylko na trzęsienia ziemi Górnego Śląska.

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page