top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Ciała niebieskie realizują plan Boży
(
poniedziałek, 06 listopada 2017)

 

 

Mahometanizm w Europie

 

W wymienionych poniżej dwóch szczególnych numeracjach z układów planetarnych zapisano początek Nowej Epoki na Ziemi.

 

1. 26-ty układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. " Nibiru ".

 

2. 38-my podobnie jak 26-ty odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19     9. " autor "

 

W tych numeracjach zapisano czasy ostateczne oraz początek nowej Epoki na Ziemi. Jakie powiązanie ma ciało niebieskie które oznaczyłem symbolem { R.S. + 1,  - 79 } z dzisiejszymi wydarzeniami? W tej liczbie zapisano dwuczłonowe ciało niebieskie które jest informatorem o zmianach jakie zaczynają się od 20 października 2017 roku. " Niby dwa a jeden " szczególny przypadek. Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o 114 jednostek był sygnałem do zachodzących zmian. Długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem + 193 cm oraz  + 66 metrów po załamaniu służy do rozwiązywania zagadek kosmicznych. Przykład poniżej:

 

20 czerwiec 2017 rok + 193 dni = 3 styczeń 2018 rok + 66 dni = 9 marzec 2018 rok

 

W wymienionej liczbie 114 zapisane są dwa najważniejsze miejsca na Ziemi: centralne Włochy oraz okolice na 114-tym południku w zachodniej części kontynentu Ameryki Północnej. Ciało niebieskie które przeleciało za granicą światła i ciemności 19/20 października 2017 roku przyleciało z 26 układu planetarnego. Zapisałem go w 13-tej numeracji którą nazwałem " Nibiru " jak wyżej, gdyż ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymieniłem ten układ planetarny na pierwszej pozycji od góry + 127. Według teorii układ planetarny " Nibiru " orbituje i w obecnym czasie znajdować się za znanym nam Układem Słonecznym. 24/25 grudnia 2017 roku będzie właśnie najbliżej naszego Układu Słonecznego. O takiej rotacji układów planetarnych wspominałem mojej książce wydanej w 2012 roku. Krótko mówiąc obiekty kosmiczne z 26 układu planetarnego " Nibiru "  odwiedzają naszą planetę Ziemię, jak zapisano w tabeli Galerii, co 1938 lat. Już niebawem będziemy świadkami wielkiego dzieła Bożego. Ciało niebieskie które odwiedziło naszą planetę z 19/20 października zapisałem następującymi liczbami: - 64 st. C     + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 }. Co mają wspólnego dwie powyższe numeracje liczb z aktywności słonecznej 20 października 2017 roku. Otóż wartość liczby 79 jest informatorem o dwuczłonowym obiekcie przelatującym w naszym Układzie Planetarnym. Po pierwsze dodane wartości liczbowe z prawej do lewej dają średnicę ciała niebieskiego do 168 m { 46 + 122 = 168 }, który przeleciał 20 października 2017 roku w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Po drugie dodane dwie wartości liczbowe z szybu Komory Królowej 193 do wartości liczby 79 to odczytam numerację 26 układu planetarnego " Nibiru " z następującymi liczbami: { 193 + 79 = 272 }. Do wyliczonej numeracji dodam liczbę + 1 to otrzymam całość 13-tej numeracji tabeli Galerii, czyli cały ponumerowany 26-ty układ planetarny. Zapisałem go następującymi liczbami: 38.2721. { 272 + 1 + 2721 }. W ten oto sposób odczytałem cały 26-ty układ planetarny " Nibiru ", pożyczyłem liczbę + 1 z wymienionej numeracji: { R.S. + 1,   - 79 }. Z obliczeń wynika że wymieniony układ planetarny ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymienione ciało niebieskie o średnicy + 168 metrów przyleciało do nas z 26 układu planetarnego 13 numeracji. Wydarzenia które dzisiaj występują na świecie zapisane są w 19-tej numeracji. Krótko mówiąc " Nibiru " przemierzył tunelem czasu tylko 6 układów planetarnych. Ciało niebieskie z 20 października 2017 roku o średnicy 168 metrów zwiastuje zmiany na które musimy się przygotować duchowo. Głównie chodzi mi o dwie szczególne liczby zapisane w 19-tej numeracji tabeli Galerii 56,56. Wygląda na to że w Europie będziemy mieli dwie wiary Katolicyzm oraz Mahometanizm. Główną siedzibą wiary katolickiej będzie Polska. Potwierdza to wymieniona wartość 19 w tabeli Galerii wskazując terytorium Polski na 19 południku. Jezus Chrystus już zaznaczył swoją obecność w Bractwie św. Józefa w Jemielnicy,  woj. opolskie. Wydarzeniem historycznym którego będziemy świadkami w XXI wieku, zrealizuje się na naszych oczach dokładnie 24/25 grudnia 2017 roku. Podobne wydarzenie mieliśmy w czasach Jezusowych. Ciało niebieskie które przyleciało z 26 układu planetarnego " Nibiru " ma wpisaną szczególną datę w numeracji 1326 rok. Ja bazuję na liczbie 1938 r. Różnica wieków 1938 - 1326 = 611 przedstawia 611 r.n.e z czasów Mahometa. Potwierdzają to wyliczone liczby z lewej strony tabeli Galerii z 611 r.n.e. Kto był tak naprawdę realizatorem sprowadzenia potomków Mahometa do Europy. Z jaką siatką jest powiązana Kanclerz Niemiec i kto pociągał za sznurki. Tej operacji nie przeprowadziła jedna osoba. W tym eksperymencie brał udział  sztab ludzi. Na ten cel były pompowane miliardy dolarów. Na pewno ktoś na tym eksperymencie dobrze zarobił. Czy Platforma Obywatelska także dostała swoją dolę za próbę sprowadzenia emigrantów do Polski, czy też była tylko słupem. Dziś byśmy byli świadkami zdejmowania krzyży z naszych cmentarzy gdyby program wypełniła opozycja. Jednym filantropem jest Soros demon zła i on jest autorem rozbicia wiary katolickiej w Europie. Demona jest bardzo łatwo rozpoznać gdyż boi się krzyża. W obecnym czasie Francja stanęła przed takim wyzwaniem. Taki obraz wydarzeń odczytałem z ciała niebieskiego który przyleciał z 13-tej numeracji tabeli Galerii. Sumując ciała niebieskie pojawiają się zgodnie z wydarzeniami historycznymi na Ziemi i ostrzegają one przed czasami ostatecznymi. Nie da się ukryć że ciała niebieskie realizują myśli człowieka. Długo się nad tym zastanawiałem i potwierdzenie znalazłem. 16 grudzień 2016 rok zamach stanu - Polska. Cztery dni później aktywność słoneczna przedstawia trzy fatalne szóstki { + 666 } które będą gnębić Polskę przez 666 dni z małymi przerwami. Tę puszkę pandory otworzyła totalna opozycja. Tylko dlaczego cały naród musi na tym cierpieć? Przypomnę że w tej liczbie { R.S. + 1, - 79 } odczytałem na 19/20 listopad dwuczłonowe ciało niebieskie. Zapisałem te ciała niebieskie następującymi liczbami które po zsumowaniu dało jedno ciało niebieskie czyli " dwa w jednym ".

 

1. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C     + 197 st. C   { R.S. + 1,   - 32 }.

 

2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C     + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }.

 

Suma wyliczonych liczb - 32 + - 47 = 79 dała mi liczbę - 79. W tej liczbie zapisałem dwuczłonowe ciało niebieskie - 79. Dodając liczby z aktywności słonecznej pierwszej pozycji z 18/19 listopada z prawej do lewej, otrzymam ogromny obiekt kosmiczny o średnicy:  18 + 791 = 809 metrów. Prawdopodobnie pierwsze ciało niebieskie, które pojawiło się 20 października, jest ściśle powiązane z ogromnym obiektem kosmicznym o średnicy 809 metrów. Porównanie ciał niebieskich z 20 października do 20 listopada 2017 roku wygląda następująco: { + 809 do + 168 }. Z liczb wynika ze ciało niebieskie z 20 listopada jest pięciokrotnie większe od tego które przeleciało obok naszej Gwiazdy 20 października 2017 roku.

 

Ad 2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }. W pierwszej i drugiej pozycji podana jest kolejność obiektów kosmicznych - 81 a w drugiej - 82. Aktywność słoneczna na 19/20 listopada przedstawia drugie ciało niebieskie w kolejności 82. Dodając wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 19/20 listopada z prawej do lewej, odczytam drugi obiekt kosmiczny o mniejszej średnicy: 28 + 561 = 589. W tej liczbie aktywność słoneczna zapisała drugi obiekt kosmiczny o średnicy 589metrów. Na obecną chwilę mogę powiedzieć że wymienione liczby: - 32 oraz - 47 symbolizują dwa obiekty kosmiczne o bardzo dużej średnicy. Bardzo duże zróżnicowanie liczb z obiektów kosmicznych ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Podobne zdarzenie odczytałem i opisałem na blogu 15 lutego 2011 roku. Po 718 dniach wyliczyłem na 15 luty 2013 rok upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk, Rosja. To zdarzenie opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Obecnie może być podobnie gdyż ciała niebieskie zrealizują swój program po 718 dniach począwszy od 20 listopada 2017 roku a kończąc na 20 listopada 2019 roku. Wymienione obiekty kosmiczne o niespotykanych rozmiarach mogą mieć bardzo duży wpływ na przesunięcie płyt tektonicznych, eksplozję na Słońcu, eksplozję wulkanów, trzęsienia ziemi, huragany, nawałnice itp. Skutki katastrofalne dla naszej cywilizacji. Aktywność słoneczna na dzień 20 październik przedstawia następujące liczby, gdzie wartość liczby + 1 wskazuje dodatkowy obiekt kosmiczny: - 64 st. C    + 221 st. C  { R.S. + 1,   - 79 }. Te wyliczenia przedstawiłem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed przelotem obiektów kosmicznych w bardzo bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz planety na dzień 20 październik 2017 roku. Pod wartością liczby + 221 kryją się kosmiczne tajemnice które przedstawię w innym wydaniu. Trzęsienie ziemi które miało miejsce 21 października 2017 roku po przelocie ciała niebieskiego przedstawiłem i opisałem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed mającym nastąpić trzęsieniu ziemi w Polsce. Przedstawiłem wówczas dzień oraz miejsce trzęsienia ziemi w Polsce.

 

21 październik 2017 rok: M. 3.6 - POLSKA - 2017 - 10 - 21   03:33:50

Lokalizacja: 51,61 N;  16.16  E   głębokość 1 km

 

W liczbie 1 zapisane są trzy wiadomości - głębokość trzęsienia ziemi, średnica obiektu, oraz przelot w bardzo bliskiej odległości od naszej planety.

 

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=625422

 

20 październik 2017 rok to ciało niebieskie o wartości liczbowej - 79 kieruje nas na przyszłe wydarzenia. Gdybym zmienił znaki przy liczbie - 79 na + 79 to w kalendarzu odczytam 9 styczeń 2018 rok. Na pewno w tej liczbie zapisane jest ostrzeżenie na pierwszą dekadę miesiąca stycznia 2018 roku. Można zasugerować zmianę pogody na 8/9 styczeń 2018 rok. Ciało niebieskie - 79 jest dziś bardziej informatorem do budowy 13 układu planetarnego " Nibiru ", pełny zapis: R.S.38.2721     26  0  13    6. Numeracja 26-ta oraz 38-ma jest ściśle ze sobą powiązana. Wygląda na to że 26-ty układ planetarny " Nibiru " z 13 numeracji jest na stałe związany z naszym Układem Planetarnym. Potwierdza to 19 numeracja z tabeli Galerii którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19      9. Do minionej daty 19/20 października dodam 66 dni z Szybu Komory Królowej to odczytam 24/25 grudzień 2017 rok.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page