top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Serie trzesień ziemi w Polsce.
(środa, 6 luty 2019)

Ciała niebieskie są informatorami lub mają wpływ na trzęsienia ziemi, a tak dużego skupiska ciał niebieskich nigdy nie zanotowałem nad Polską. Wydarzenia zaczną się po 9/10 lutym i systematycznie będzie wzrastać do 20 marca 9-tego roku. Kanonada trzęsień ziemi w Polsce rozpocznie się około 20 marca i potrwa do 10 kwietnia 9-tego roku. Po pierwsze gdyby układ planetarny " Nibiru '' był fikcyjny to nie miałby wpływu na wydarzenia ziemskie a zwłaszcza trzęsienia ziemi w Polsce oraz na świecie. Dowodem na to jest planetoida " 79 " z 19/20 października 2017 roku { R.S + 1,   - 79 } która miała wpływ na trzęsienie ziemi 29 stycznia 2019 roku w okolicy Polkowic, napędzana własnym polem magnetycznym w stosunku + 1 do - 79. Ten stosunek pola magnetycznego pozwala napędzać planetoidę, która działa jak śmigło samolotu w kosmosie { R.S. + 1,   - 79 }. Zsumowane liczby z tej planetoidy 79 { 7 + 9 = 16 } wskazały 16-ty południk w zachodniej Polsce - miejsce trzęsienia ziemi. Dwuczłonowy obiekt kosmiczny mniejszy oraz większy połączony razem dają tą samą wielkość co planetoida 79 { 32 + 47 + 79 }. Budowniczy zaznaczył  go w szybie Komory Królowej tysiące lat temu. Mają one także wpływ na trzęsienia ziemi w Polsce. Obrazowo porównam dwa obiekty kosmiczne połączone razem do dwóch piłek: nożnej oraz ręcznej, mniejsza oraz większa. O tym trzęsieniu ziemi z 29 stycznia 9-tego roku pisałem cztery dni przed faktem w piątek 25 stycznia na blogu. Planetoidę z 19/20 października { R.S. + 1   - 79 } odkryłem już w lipcu zaznaczam w lipcu 2017 roku która obecnie realizuje swój scenariusz w Polsce. Co będzie się działo jak przybędzie do nas planetoida: { R.S. - 114.  + 4   Opole } z " Nibiru '' która systematycznie zbliża się do znanego nam Układu Słonecznego. Oto trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic - Polska 29 stycznia 9-tego roku:

 

M 4.8 - POLSKA - 2019-01-29    12:53:45  UTC

Region: POLSKA

Lokalizacja: 51,58  N;    16,

Głębokość: 10 km

9 km od Polkowic - Polska

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=741578

 

Było to trzęsienie ziemi na głębokości 10 km. Co bybyło gdyby to trzęsienie ziemi miało miejsce na głębokości powiedzmy 1 km. Tąpnięcia mają miejsca na terenie prowadzonych prac wydobywczych. Natomiast na 10 kilometrze w głąb Ziemi mają miejsca trzęsienia ziemi. Polska nie leży na uskoku płyt tektonicznych, jednak płyty tektoniczne składają się z mniejszych płyt w których to granicach dochodzi do trzęsień ziemi. I to właśnie Dolny Śląsk leży na mniejszych płytach tektonicznych. Na których często dochodzi do trzęsień ziemi. Podobnie jak Górny Śląsk.

 

1. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej począwszy od 7 do 17 lutego 9-tego roku:

 

a. 7/8 luty 9-ty rok: - 77 st. C + 182 st. C       { 0,       + 3 }.

b. 8/9 luty 9-ty rok: - 77 st. C + 185 st. C       { - 1,     + 3 }.

c. 9/10 luty 9-ty rok: - 76* st. C + 188 st. C       { + 2,    - 1 }.

d. 10/11 luty 9-ty rok: - 78 st. C + 187 st. C       { + 12,   - 39* }.

e. 11/12 luty 9-ty rok: - 90 st. C + 148 st. C       { - 2,     + 4 }.

f. 12/13 luty 9-ty rok: - 88 st. C + 152* st. C     { - 3,     + 2 }.

g. 13/14 luty 9-ty rok: - 85 st. C + 154* st. C     { - 3,      0 }.

h. 14/15 luty 9-ty rok: - 82* st. C + 154* st. C     { 0,       + 1 }.

i. 15/16 luty 9-ty rok: - 82* st. C + 155* st. C    { - 1,     0* }.

j. 16/17 luty 9-ty rok: - 81* st. C + 155 st. C       { + 1,   - 3 }.

 

Zaznaczone zero gwiazdką 16-ty luty 9-ty rok to ciało niebieskie na linii Słońca. Informujące o trzęsieniu ziemi w Polsce w miejscu badań, lub zmianie pogody. Wartość liczby 82* z gwiazdką to dodatkowe ciało niebieskie. Natomiast wartość liczby + 155* z gwiazdką wskazuje na 15 południk oraz 51 równoleżnik Polska zachodnia. W tym zestawieniu liczb mamy zmienne liczby w nawiasie plus minus oraz minus plus oraz  obiekty kosmiczne które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Zaznaczam zero z gwiazdką dla lepszego zrozumienia.

 

2. Aktywność słoneczna przedstawia następne liczby w których jest zapisana informacja o trzęsieniu ziemi w Polsce przy braku zmiennych liczb.

 

a. 18/19 luty 9-rok: - 84 st. C + 153 st. C     { 0,   + 1 }.

 

Wartość liczby + 1 wskazuje na Górny Śląska.

 

b. 19/20 luty 9-ty rok: - 84 st. C + 154 st. C   { + 2,   - 2 }.

c. 20/21 luty 9-ty rok: - 86 st. C + 152 st. C   { - 22,   + 36 }.

 

W tym zestawieniu liczb powinno być zapisane trzęsienie ziemi w Polsce. Jeden szczegół to brak zmiennych liczb. Natomiast wyszczególniono 15 południk oraz 51 równoleżnik Polska Dolny Śląsk okolice Polkowic.

 

3. Natomiast w trzecim zestawieniu na 27 luty 9-ty rok występują zmienne liczby, dodatkowo odczytałem Zieloną Kometę oznaczyłem ją nr 67. Ona także jest informatorem może mieć wpływ na trzęsienia ziemi.

 

a. 26/27 luty 9-ty rok: - 67* st. C + 197* st. C     { 0,   - 1 }.

b. 27/28 luty 9-ty rok: - 67* st. C + 197* st. C    { + 2,   + 2 }.

c. 28/29 luty 0-ty rok: - 69* st. C + 198* st. C     { 0,    + 2 }.

 

W tym zestawieniu liczb mamy eksplozję pod ziemią 28/29 luty 9-ty rok. Informują o tym dodatkowo dwa ciał niebieskie - 67* oraz - 69*. Eksplozja może mieć miejsce pod ziemią w Polsce na głębokości od 1 do 2 km. Wartość liczby + 197 wskazują wydarzenia od 19 południka na wschód. Czyli od Katowic na wschód. Dodatkowo mamy Zieloną Kometę którą opisałem następującą numeracją: R.S. + 9,  - 67, oraz 19-ty południk w Polsce. Dodatkową informacją o trzęsieniu ziemi są zmienne liczby: - 1,   + 2,   + 2,   0. Wartość liczby 67 z Zielonej Komety 67 po dodaniu { 6 + 7 = 13 } wskazuje zachodnią Polskę na 13 południku. Miejsca częstych trzęsień ziemi okolice Polkowic. Ten przypadek jest odmienny - 67 oraz + 197 wskazują dwa miejsca jednoczesnie okolice Polkowic oraz Górny Śląsk. 

 

4. Dalej 2 marzec 9-ty rok. To ciało niebieskie tuż nad linią Słońca informujące o trzęsieniu ziemi w Polsce lub zmianie pogody. Wyliczyłem tu następujące liczby z aktywności słonecznej: { + 3, - 1,  - 1, 0 }.

 

5. Następne liczby 6/7 marzec to ciała niebieskie leżą w samym sercu Polski. Wyliczyłem tu następujące liczby z aktywności słonecznej które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

a. 5/6 marzec 9-ty rok: - 65 st. C + 183 st. C       { - 1,    + 2 }.

b. 6/7 marzec 9-ty rok: - 64* st. C + 185 st. C       { 0,        0 }. Katastrofa samolotu

c. 7/8 marzec 9-ty rok: - 64* st. C + 185 st. C       { 0,     + 3 }.

d. 8/9 marzec 9-ty rok: - 64* st. C + 188 st. C      { - 1,    + 2 }.

e. 9/10 marzec 9-ty rok: - 63 st. C + 190 st. C      { + 1,   - 1 }.

f. 10/11 marzec 9-ty rok: - 64* st. C + 189 st. C      { + 13,   - 34 }.

 

W tym zestawieniu liczb mamy wydarzenia w samym sercu Polski, dotyczą trzęsienia ziemi na Górnym Śląsku. Wskazują na to wyliczone plusowe liczby z aktywności słonecznej na 19 południku w Polsce. 7 marca 9-tego roku wyliczyłem katastrofę samolotu pasażerskiego na którym ma się znajdować 137 osób. Będzie to prawdopodobnie druga niewyjaśniona katastrofa samolotu pasażerskiego. Taką informację odczytałem z tabeli Galerii Piramidy Cheopsa. I porównałem ją do poprzedniej katastrofy z 8 marca 2014 roku. A może chodzi też o inne wydarzenie powiązane ze Śląskiem np. trzęsieniem ziemi. Zerowe wartości liczbowe mogą informować np. o upadku ciała niebieskiego na Ziemię w której to katastrofie zginie 137 osób. Zakładam taką teorię. Zerowe wartości liczbowe wskazują na wielkie niebezpieczeństwo w Polsce. Wielokrotnie informowałem że wojnę wywołała Platforma Obywatelska 16 grudnia 2016 roku we Wrocławiu. W tym samym czasie okupowali Polski Sejm. Dzisiaj tą samą wojnę wypowiada Polsce nowa partia " Wiosna ". W tamtym czasie wyliczyłem trzy szóstki " 666 " na 15 południku oraz 51 równoleżniku i zerem w miejscu badań. Być może wartość liczby 64 informuje o jeszcze większym niebezpieczeństwem w Polsce w którym to ma zginąć 137 osób. To wydarzenie jest powiazane z innym wydarzeniem być może w Europie oraz na świecie. Wartość liczby 79 informuje o trzęsieniu ziemi do 6,1 stopnia w skali R. Prawdopodobnie planetoida: { R.S. + 1,   - 79 } w liczbie 79 rzuci Polskę na kolana. Po 10 kwietnia 9-tego roku będzie tymczasowo po wojnie. To co się wydarzy to dopiero przed nami o tym w następnym artykule. Wyliczyłem na ten dzień 7/8 marca 9-tego roku wartość liczby - 64 z aktywności słonecznej. Być może w tej liczbie są zapisane ofiary katastrofy w Polsce? Zakładam teoretycznie ze wartość liczby - 64 jest ściśle powiązana z opisanymi wydarzeniami oraz katastrofą samolotu 7 marca 9-tego roku, oraz zmianą bieguna północnego. Poprzednia katastrofa MH-370 z 239 osobami na pokładzie miała miejsce 8 marca 2014 roku. Lokalizację współrzędnych geograficznych tego samolotu na Oceanie Indyjskim dawno rozwiązałem. Widocznie coś w tym samolocie było przewożone w tajemnicy. Prawdopodobnie złoto. Że nikt do tej pory nie zainteresował się tym samolotem, to dla mnie jest bardzo dziwne. Przecież blog czyta tysiące ludzi a niedługo minie 5 lat od tej katastrofy.

 

6. Następne skupisko ciał niebieskich w samym sercu Polski zaczyna się od 12 do 16 marca 9-tego roku. One także informują o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

7. Kolejne ciała niebieskie które leżą w samym sercu Polski zaczynają wydarzenia od 22 do 26 marca 9-tego roku. Tu jest zapisane eksplozja nad linią Słońca czyli wybuch, lub upadek ciała niebieskiego na Ziemię 23/24 marzec 9-ty rok. Zero na linii Słońca 23 marzec potwierdza wydarzenie w miejscu badań. Zaznaczyłem to pod punktem ' f ' oraz ' g ' poniżej. O tsunami na Indonezji informowała wartość liczby 65* zaznaczyłem tą liczbę gwiazdką. W tym dniu mała piramida ustawiona jest w kierunku linii Słońca. Odwrotnie do tego wydarzenia jakie mieliśmy 25 grudnia 8-mego roku na Indonezji. Zginęło tam wówczas ponad 400 ludzi.

 

8. Pod punktem trzecim powyżej zaznaczyłem dwuczłonowy obiekt kosmiczny. Zaznaczyłem go liczbą 47. On będzie miał wpływ na trzęsienie ziemi w Polsce zachodniej. Dotyczny dwuczłonowego obiektu kosmicznego 47 + 32 = 79 czytając z prawej do lewej to odczytam 74. Być może chodzi o dwa trzęsienia ziemi jednocześnie. Podobnie może być 29 marca 9-tego roku. Taki przypadek występuje w dniu 20/21 marca 9-tego roku. Oto zestaw wydarzeń od 18 marca do 11 kwietnia 9-tego roku. Skupione obiekty kosmiczne teoretycznie w jednym miejscu informują o trzęsieniu ziemi lub innym mi nieznanym wydarzeniu w Polsce. Być może obiekty kosmiczne informują o wydarzeniach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 

a. 18/19 marzec 9-ty rok:  - 72 st. C + 163 st. C      { 0,     + 2 }.

b. 19/20 marzec 9-ty rok:  -72 st. C + 165 st.  C      { + 2,    + 2 }.

c. 20/21 marzec 9-ty rok:  - 74* st. C + 164 st. C      { - 8,     + 61 }. Trzęsienie ziemi Polska

d. 21/22 marzec 9-ty rok:  - 66 st. C + 225 st. C      { 0,     + 4 }.

e. 22/23 marzec 9-ty rok:   - 66 st. C + 229 st. C      { - 1,   - 1 }.

f. 23/24 marzec 9-ty rok:  - 65* st. C + 228 st. C      { 0,     - 1 }. Piramida na linii Słońca.

g. 24/25 marzec 9-ty rok:  - 65* st. C + 227 st. C      { + 1,   - 2 }.

h. 25/26 marzec 9-ty rok:   - 66 st. C + 225 st. C      { + 1,  + 1 }.

i. 26/27 marzec 9-ty rok:  - 67* st. C + 226 st. C      { + 1,   - 4 }. Górny Ślask

j. 27/28 marzec 9-ty rok:  - 68 st. C + 222 st. C      { + 4,  + 1 }.

k. 28/29 marzec 9-ty rok:   - 72 st. C + 223 st. C      { + 2,  + 2 }.

l. 29/30 marzec 9-ty rok:   - 74* st. C + 225 st. C      { + 1,   - 2 }. Trzęsienie ziemi - Polska

m. 30/1 kwiecień 9-ty rok: - 75 st. C + 223 st. C      { + 2,   - 1 }.

n. 1/2 kwiecień 9-ty rok:    - 77 st. C + 222 st. C      { - 1,   + 3 }.

o. 2/3 kwiecień 9-ty rok:  - 76* st. C + 225 st. C     { 0,         0 }. Górny Ślask

p. 3/4 kwiecień 9-ty rok:   - 76* st. C + 225 st. C     { + 2,   + 2 }. Górny Śląsk

r. 4/5 kwiecień 9-ty rok:   - 78 st. C + 227 st. C     { + 1,  - 1 }.

s. 5/6 kwiecień 9-ty rok:   - 79* st. C + 226 st. C     { - 1,     0 }. Okolice Polkowic

t. 6/7 kwiecień 9-ty rok:    - 78 st. C + 226 st. C     { + 1,   - 4 }. Okolice Polkowic

u.7/8 kwiecień 9-ty rok:     - 79* st. C + 222 st. C     { + 1,   + 1 }. Okolice Polkowic

w. 8/9 kwiecień 9-ty rok:     - 80 st. C + 223 st. C     { 0,     + 2 }.

y. 9/10 kwiecień 9-ty rok: - 80 st. C + 225 st. C     { 0,        0 }.

z. 10/11 kwiecień 9-ty rok: - 80 st. C + 225 st. C     { + 22,   - 72 }.

 

Teoretycznie  10 kwiecień 9-ty rok zamyka kanonadę trzęsień ziemi w Polsce. Jak to będzie w praktyce zobaczymy. W powyższym zestawieniu przedstawiłem serię trzęsień ziemi w Polsce. Wartość liczby od + 222 do + 229 może informować o trzęsieniu ziemi na Górnym Śląsku. Bardzo wysoka wartość liczb plusowych informuje o poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Posłużyłem się przykładem z trzęsienia ziemi z 5 maja 2018 roku na Górnym Śląsku. Zgineło wówczas pięciu górników. Wyliczyłem wówczas następujące liczby z aktywności słonecznej które są zbieżne z przedstawionymi powyżej. Oto one:

 

5/6 maj 8 rok: - 67 st. C    + 220 st. C     { - 2,     + 13 }.

 

Zatrzęsło w tamym czasie do 4,1 stopnia w skali R. Pisałem o tym wydarzeniu kilkakrotnie na blogu przed trzęsieniem ziemi 5 maja. W powyższym tekscie często występuje wartość liczby 4 wskazuje na trzęsienia ziemi do 4 a może powyżej 4 stopni w skali R. W dwóch przypadkach występuje wartość liczby 79 informuje o wpływie planetoidy 79 { R.S. + 1,   - 79 } na trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic wskazując 16-ty południk w Polsce. Zaznaczyłem to pod punktem " u " oraz " s ". 6 oraz 8 kwietnia 9-tego roku. Wartość liczby 79 wskazuje na trzęsienie ziemi powyżej 4 stopni w skali R. W wymienionych dwóch dniach może dojść do dwóch trzęsień ziemi jednocześnie lub z małymi przerwami. Takiego skupisa ciał niebieskich jeszcze nie widziałem w Polsce które będą miały wpływ na trzęsienia ziemi od 20 marca do 9 kwietnia 9-tego roku. Wartość liczby 67 informuje o trzęsieniach ziemi prawdopodobnie na Górnym Ślasku. To Zielona Kometa:  { R.S.  + 9,   - 67 }. Występuje w tym zestawieniu aż trzykrotnie wskazując na Górny Śląsk. Niewykluczone że wartość liczby 67 wskaże na trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic, to są odosobnione przypadki. W tym przypadku wartość liczby + 9 informuje o dziewięciu bardzo dużych trzęsieniach ziemi w Polsce.

 

Na zakończenie nasza Gwiazda ponownie wskazuje Polske oraz odkrywcę planetoidy: { R.S. + 1,   - 79 } zaznaczyłem te wydarzenia 6-tego oraz 8-tego kwietnia 9-tego roku. Czy takim osiągnięciem pochwalą się moi przeciwnicy, na Hawajach napewno nie.

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page