top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Klucz do tajemnej wiedzy Wezuwiusz - Yellowstone. -114 x -79
(poniedziałek, 24 lipca 2017)

Czy historia się powtórzy? Od ostatniej eksplozji Wezuwiusza minęło 1938 lat. W naszych czasach ubiegłego wieku, w 1938 roku, byliśmy krótko przed drugą wojną światową. Oby historia nie powtórzyła się ponownie w Polsce oraz na świecie na przełomie 2017/2021 roku. Szczególny, 1938 rok, jest wpisany w 19 numerację Tabeli Galerii { 38  0  19 } czytaj z prawej do lewej. Strona 22 książka pt. " Bitwa z Gwiazdami ". Ważnym ogniwem tej układanki jest ciało niebieskie które przeleci za granicą światła i ciemności 18 października 2017 roku. Zapisałem to ciało niebieskie poniżej następującą liczbą: 18 październik + 19. Z tej liczby można odczytać dwa zagrożone miejsca na Ziemi, między innymi Polskę oraz zatokę Bengalską.

 

1. 17/18 październik 2017 rok: - 62 st. C    + 218 st. C    { + 1     + 19 = 20 } =  + 19 za granicą światła i ciemności, wymieniam tu dodatkowo 20 południk w Polsce. Dzielący Polskę na dwie połowy: wschodnią oraz zachodnią. Wygląda na to, że pokojowo do nas nastawieni zachodni sojusznicy dzielą Polskę na naszych oczach bez Warszawy.

 

2. 18/19 październik 2017 rok: - 63 st. C    + 237 st. C    { - 1     - 16 } = - 17 południk.

 

3. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C    { + 1     - 79 } z aktywności słonecznej na 20 październik 2017 rok wyliczyłem - ciało niebieskie w liczbie - 79.

 

Zróżnicowane liczby w nawiasie informują o niesprzyjającej pogodzie dla człowieka w Polsce. Szczególną liczbą przy wymienionej dacie 19/20 październik 2017 roku, jest ciało niebieskie które zapisałem następującą liczbą - 79. Wielkie spadki aktywności słonecznej w tym dniu o - 79 jednostek informują o ważnym wydarzeniu jesienią 2017 roku. W tej aktywności słonecznej na 20 październik 2017 roku, jak podają liczby, zapisany jest '79 rok naszej ery. W tamtym czasie w środku lata doszło do eksplozji włoskiego Wezuwiusza 24 sierpnia '79 roku. W dzisiejszych czasach to ciało niebieskie o wartości -79 pojawiło się 54 dni później po 24 sierpnia a przed 20 października 2017 roku. Dokładnie 24 sierpnia '79 roku doszło do potężnej eksplozji na Słońcu. I to ona miała bezpośredni wpływ na trzęsienie ziemi we Włoszech oraz eksplozję Wezuwiusza '79 roku. Siła trzęsienia ziemi mogła wynosić nawet do 9.7 stopnia w skali R. W dzisiejszych czasach cztery dni później 28/29 sierpnia 2017 roku tuż przy linii Słońca a przed granicą światła i ciemności o oznaczeniu + 1 stoi ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Pełny zapis odczytanych liczb wygląda następująco: 27/28/29 sierpień 2017 rok - 69 st. C   + 134 st. C { - 1, + 1, - 7 }. Z wymienionych liczb w przeszłości odczytałem trzęsienia ziemi. Obecnie sytuacja się zmieniła. Przy podobnych liczbach: { + 2, - 7, + 1 } z 8/9 lipca przeszły nawałnice oraz trąby powietrzne w Polsce. Informowałem o tych wydarzeniach po 20 grudnia 2016 roku. Sytuacja z 28 sierpnia 2017 roku może mieć podobny obraz zdarzeń. Spadek aktywności słonecznej z 20/21 czerwca 2017 roku o minus - 114 jednostek oraz nr. ciała niebieskiego z 20 października + 1  - 79 daje w sumie długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem 193 cm { 114 + 79 = 193 }. Z wymienionej liczby 114 można odczytać dwa miejsca na Ziemi o tych samych współrzędnych geograficznych dla dwóch największych wulkanów po przeciwnych stronach naszej planety: zjawisko niespotykane w świecie nauki.

 

1. Wezuwiusz.  14 południk przecina 41 równoleżnik.

2. Yellowstone.  114 południk przecina 41 równoleżnik.

 

Szyb z Komory Królowej przed załamaniem ma długość 193 cm czyli tyle samo co wymienione spadki aktywności słonecznej z czerwca oraz października 114 oraz 79. Wygląda na to, że dwa wulkany Wezuwiusz oraz Yellowstone połączone są jednym kanałem o tych samych współrzędnych geograficznych 114 + 79 = 193. To odkrycie naukowe zapisano w szybie Komory Królowej piramidy Cheopsa. Tajemniczą zagadką w tej układance jest numer ciała niebieskiego - 79 z 19/20 października 2017 roku które raz na 1938 lat przelatuje w bliskiej odległości od naszej planety. Z wykresu to ciało niebieskie 18 października 2017 roku przeleci tuż za granicą światła i ciemności. 20 październik 2017 roku powinien potwierdzić historyczne wydarzenie z 79 roku naszej ery. Wartość liczby + jeden informuje o ważnym wydarzeniu w naszej strefie czasowej. Spadek aktywności słonecznej o 114 jednostek z 20 czerwca nakierowuje nas na amerykański wulkan Yellowstone. Natomiast wartość liczby jeden ma wpisaną odległość ciała niebieskiego od naszej planety o 1 milion km. Wymieniona wartość jeden informuje o jednej eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. W liczbie - 79 odczytałem trzy spostrzeżenia: spadek aktywności słonecznej o 79 jednostek, 79 rok naszej ery oraz numer ciała niebieskie w liczbie - 79 z 20 października 2017 roku. Co ma wspólnego ciało niebieskie z 19/20 października z eksplozją na Słońcu 24 sierpnia 2017 roku? Cztery dni wcześniej na ukośnych czerwonych liniach stoją dwa ciała niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Zaznaczyłem je w nawiasie liczbą { - 6 }.

20 sierpień 2017 rok: - 65 st. C    + 111 st. C   { - 6 }  - 34. Wartość liczby { - 6 } stoi na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca. Następnie 21 sierpień { + 4 } 2017 rok: - 59 st. C   + 77  { + 4 }  + 41. W drugim przypadku wartość liczby + 4 stoi na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca. W obu przypadkach ukośne czerwone linie skierowane są centralnie w przekątną podstawę piramidy na linię Słońca 24 sierpień 2017 rok. Zróżnicowane wysokie liczby informują ponownie o niebezpieczeństwie. Szczególny miesiąc 20/21 sierpnia 2017 roku będziemy mieli zaćmienie Słońca. Trzy dni później 24 sierpnia 2017 roku może dojść do eksplozji na Słońcu. Otóż pomiędzy eksplozją na Słońcu 23/24 sierpnia a przelotem ciała niebieskiego 19/20 października powstała różnica 54 dni. To tyle co budowniczy przygotował pod grunt piramidy Cheopsa 5,4 ha. Grunt pod piramidą odnosi się do naszego większego oraz mniejszego księżyca 54 x 45. W przeszłości prawdopodobnie przy naszej planecie Ziemi obiegał inny księżyc. Obecnie mamy identyczną sytuację jaka przytrafiła się we Włoszech 79 roku. Z wykresu odczytałem eksplozję na Słońcu 23/24 sierpień 2017 roku. Być może chodzi o inne bardzo ważne wydarzenie 24 sierpnia 2017 roku. Od raptownej zmiany pogody 10 października do 24 sierpnia powstała różnica 45 dni. Od przelotu ciała niebieskiego 20 października do 24 sierpnia powstała zmienna różnica czasu 54 dni. Wymienione zmienne wartości liczbowe 45 x 54 mogły służyć do odczytania różnicy czasu pomiędzy eksplozją Wezuwiusza a wulkanem Yellowstone. W tym czasie nasz Księżyc zmieni objętość tarczy. Wartość liczby księżyca mniejszego oraz większego może służyć do odczytania katastrof. Tak jak z Wenus przed tarczą Słońca, zastosowałem wymieniony już wzór na blogu:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

 

Być może do wymiennej daty 24 sierpień trzeba zastosować inny wzór: stałą liczbą może być wartość: 180 lub 193 dni zmienne 45 x 54.

 

a. 24 sierpień stała 180 zmienna 45 x 54 = 24 luty + 45 lub zmienna 54.

b. 24 sierpień stała 193 zmienna 45 x 54 = 24 luty + 45 lub zmienna 54.

c. 24 sierpień stała 180 zmienna 18 x 81.

d. 24 sierpień stała 240 zmienna 18 x 81.

 

To tylko teoria. Rzeczywistość może być całkiem inna i na dzień dzisiejszy nie mogę jej potwierdzić. Bazuję więc na danych które pokrywają się z historycznymi wydarzeniami z przeszłości ewentualnie po 24 sierpnia 2017 roku będzie można coś zmienić.

 

1. 23/24 sierpień 2017 rok: + 45 dni = 10 październik.

 

Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 88 st. C   + 114 st. C   { + 2,  + 39 } = 41. Raptowna zmiana pogody przed 10 października potwierdza wydarzenia na 114 południku oraz  41 równoleżniku - Yellowstone.  Natomiast wartość liczby 88 może nawiązywać do 9-tej strefy czasowej na wschód od Greenwich. A liczba 39 może nawiązywać do trzęsienia ziemi 9.3 stopnia w skali R. Czasami na realizację wyliczonych liczb z aktywności słonecznej trzeba odczekać pełne 718 dni. Przypadnie to ponownie na 10 październik 2019 rok.

 

2. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C  + 221 st. C   { + 1,   - 79 }.

 

Ciało niebieskie które przeleci 20 października tuż za granicą światła i ciemności informuje o wydarzeniach z przeszłości oraz przyszłości. Najbardziej trzeba zwrócić uwagę na 23/24 sierpień 2017 rok. Historia może się powtórzyć gdyż od ostatniej eksplozji Wezuwiusza 24 sierpnia mija dokładnie 1938 lat. Jeżeli w jednym szybie zapisano dwa wymienione wulkany to ostatnia wartość liczby 8 z 1938 roku nawiązuje do ośmiu eksplozji wymienionych wulkanów czyli po 4 razy dla każdego na przestrzeni ponad 13 000 lat. Raptowna zmiana pogody przed 10 października 2017 roku może mieć wpływ na eksplozję jednego z wymienionych wulkanów. Budowniczy piramidy Cheopsa wiedział, że w Polsce pojawi się człowiek amator i zapali latarnię wiedzy. A jest nią piramida Cheopsa. Nie da się ukryć takie spostrzeżenie zapisano w 19 numeracji tabeli Galerii. Odczytałem ją z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691        38  0  19      9.

 

Komory w piramidzie Cheopsa

 

W Komorze Królowej oraz Komorze Króla zapisano dwa odrębne spostrzeżenia powiązane z przeszłymi oraz dzisiejszymi wydarzeniami:

 

1. Komora Królowej

 

Źródło: Cyt " Poprzez poziomy pasaż na końcu Korytarza Wstępującego, o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki dochodzi się do tzw. Komory Królowej ". Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia: na końcu Korytarza Wstępującego 26 lipca + 2 ukazała się Konstelacja Oriona na linii horyzontu. Co ma wspólnego Konstelacja Oriona ze spadkiem aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 roku? Bardzo dużo gdyż w obu przypadkach budowniczy zaznacza powiązanie z liczbą 114. W pierwszym przypadku budowniczy zaznacza spadek aktywności słonecznej o 114 jednostek. W drugim przypadku budowniczy piramidy zaznacza wysokość 114 cm na końcu Korytarza Wstępującego. Na rys 13 z 11 maja 2010 roku można to spostrzeżenie odczytać na początku Korytarza Wstępującego. Budowniczy wszystkie spostrzeżenia zapisał z prawej do lewej zgodnie z ruchem obrotu Słońca względem naszej Planety ze wschodu na zachód. W tym przypadku wartość liczby - 114 nakieruje nas na amerykański wulkan Yellowstone. Szyby Komory Królowej zostały zasunięte betonowymi płytami na 66 metrze. Za nimi budowniczy zostawił próżnię. Dając do zrozumienia że za 66 równoleżnikiem ziemskim teren nie nadaje się do zamieszkania. Zasunięte szyby płytą grubości 8 cm wskazują na 8-mą strefę czasowa na wschód od Greenwich. Warto się przyjrzeć wydarzeniom na Dalekim Wschodzie w 8 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Zasunięte szyby odnoszą się do dwóch zakorkowanych największych wulkanów które nigdy nie powinny eksplodować. Jednak 24 sierpnia 79 roku naszej ery stało się inaczej eksplodował Wezuwiusz. Być może zakorkowane wulkany eksplodują na przemian co 1938 lat. Konstelacja Oriona na linii widnokręgu zapowiedziała zmiany. Nasi praprzodkowie wiedzieli że na Ziemi musi się coś zmienić. Podobna sytuacja miała miejsce przy zminusowanym Słońcu przez 71 dni od 20 czerwca do 1 września 2010 roku gdy 54 Gwiazdy ustawiały się systematycznie przy zminusowanym Słońcu na linii Galaktycznej. O tym wydarzeniu pisałem 15 sierpnia 2010 roku.

 

2. Komora Króla

 

Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu. Cyt: " W poprzek przedsionka, wpuszczone w pary bruzd nadal tkwią dwie pary granitowych zawiasów. Komora Króla o wymiarach 10,56 m ". Pary bruzd zaznaczają początek budowy piramidy Cheopsa. W objętości pomieszczenia Komory Króla budowniczy zaznacza czas budowy piramidy Cheopsa na okres 10 560 lat.p.n.e. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia proces pojawienia się nad linią horyzontu Konstelacji Oriona tuż przy Korytarzu Wstępującym jak i Zstępującym. Od tamtego czasu nasza bliźniacza planeta Wenus swym kursem przed tarczą Słońca zakreśla niewielki łuk. Ostrzegając przed katastrofami co 8 lat z przerwą co 105 lat. A Korytarz Wstępujący jak i Zstępujący służył do odczytania katastrof ziemskich. Szczegóły w książce pt. " Bitwa z Gwiazdami ". Od tamtego czasu mija dokładnie 10.560 + 2017 = 12 tys 577 lat. Konstelacji Oriona na linii widnokręgu ostrzegała przed wielkimi zmianami ziemskimi. Być może od tamtego czasu zaczynają eksplodować na przemian wymienione wulkany co 1938 lat. Drożne szyby w Komorze Króla informują o aktywnych wulkanach na naszej planecie. Odwrotnie do Komory Królowej. W komorze Królowej budowniczy zaznaczył różnicę czasu pomiędzy eksplozją dwóch wulkanów co 1938 lat. Od ostatniej eksplozji Wezuwiusza minęło 1938 lat. Prawdopodobnie od ostatniej eksplozji wulkanu Yellowstone minęło 3876 roku lecz nauka nie potwierdza takiego wydarzenia. Historię Ameryki znamy od czasów Kolumba XV wieku. A co się działo w tamtym czasie w Ameryce nic na ten temat nie wiemy, można tylko domniemywać. Dodatkowe wulkany jakie pominąłem w tym tekście to wulkan Św. Heleny w USA oraz Kluczewska Sopka na Kamczatce.

 

Równowaga biegunów

 

Na 10/11 sierpnia 2017 roku wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 94 st. C   + 94 st. C    { - 11    + 11 }

 

Rzadko się zdarza aby w jednym dniu powstała równowaga biegunów z przesunięciem. Bieguny plusowe oraz minusowe zrównały się dając wynik zerowy.

 

{ - 94 + 94 = 0 }. 2. { - 11 + 11 = 0 }

 

Czy równowaga biegunów będzie miała wpływ na temperaturę zerową tego dnia? Wiem ze wartość liczby 11 nawiązuje do naszego Księżyca. { - 11 + 11 = 0 }. Zsumowane wartości liczbowe w obu przypadkach dały wynik zero. Współrzędne geograficzne dla wymienionych liczb - 11 oraz + 11 wskazały państwo afrykańskie Sudan. Coś ważnego się stanie na wymienionym terenie, czas pokaże w przyszłości. Czy ciało niebieskie z 12 sierpnia, które przeleci tuż za granicą światła i ciemności ma jakiś związek z naszym Księżycem 10/11 sierpnia 2017 rok. Wykres: Dwa dni wcześniej ciało niebieskie stoi na granicy światła i ciemności. Po 100 dniach w kalendarzu odczytam 18/19 listopad 2017 rok. Tego dnia odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie o wartości liczbowej 79. Ciało niebieskie - 79 pojawiło się ponownie rozdzielone 30 dni później.

 

a. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C  + 197 st. C   { + 1   - 32 }.

 

b. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C  + 165 st. C   { + 1   - 47 }.

 

Dwuczłonowa wartość liczby { - 32 oraz - 47 } informują o ważnym wydarzeniu w Polsce. Na pewno jedna wartość liczby przedstawia dobro, druga zło. Z odczytanych liczb można wyciągnąć wniosek 11 listopada 2017 roku dojdzie do zamieszek w Polsce. Dzień po 20 listopada  2017 roku przed granicą światła i ciemności tuż przy linii Słońca stoi ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Ciała niebieskie na linii Słońca 14, 15 i dwukrotnie 17 sierpień informują o wydarzeniach tego samego dnia lub za kolejne 100 dni przypadnie to na 24, 25 oraz 27 listopad 2017 rok. Dokładnie w tych dniach wymienione ciała niebieskie stoją na czarnej ukośnej do linii Słońca, informujące o ważnym wydarzeniu ziemskim. W przeszłości z tych liczb odczytywałem trzęsienia ziemi. Wygląda na to że moje obliczenia są odzwierciedleniem wydarzeń naszych przodków. Obecne obliczenia z 2017 roku pokrywają się z historią Rzymu. Zbliża się 25 lipiec 2017 rok pod linią Słońca a przed granicą światła i ciemności pojawi się ciało niebieskie. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: 25/26 lipiec 2017 rok: - 67 st. + 100 st.  C   { + 3    + 8 }. Ciało niebieskie 25 lipca 2017 rok ma wpisaną wartość liczby + 3 i może informować o odległości w milionach km od naszej planety.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page