top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

 

Szyby z Komory Królowej - Przeznaczenie
(wtorek, 01 maja 2018)

 

W Komorze Królowej piramidy Cheopsa budowniczy zostawił dwa prostokątne otwory, które nie mają ujścia na zewnątrz. Pierwszy z lewej strony ma długość 193 cm. Po 193 cm załamuje się on w górę pod kątem 37 stopni 28 minut. Natomiast drugi, z prawej strony, ma długość 203 cm. Po 203 cm załamuje się w górę pod kątem 38 stopni 28 minut. Wymienione szyby różnią się kątem 1 stopnia oraz długością 10 cm. Mówią one o planetach, numeracjach układów planetarnych oraz planetoidach.

 

1. Wartość liczby 193 z pierwszej części szybu składa się z dwóch wymiarów mówiących o dwóch planetoidach różnej wielkości. Czy tylko? Pierwszą z 19/20 października 2017 roku oznaczyłem swoim imieniem oraz nazwiskiem: R.S. + 1,  - 79. Drugą podobnie: R.S. - 114,  + 4. Wartość liczby { + 4 } przy aktywności słonecznej -114 z 20 czerwca 2017 roku przedstawia 4 planetoidy, które budowniczy zaznaczył w szybach Komory Królowej. Suma wymienionych liczb z dwóch planetoid dała mi łączną wartość minusową: -193, to tyle ile wynosi długość pierwszego szybu z lewej strony Komory Królowej do załamania. Minusowe wartości liczbowe odczytujemy na zachód od Greenwich, oraz na północ od równika, łącznie z wydarzeniami. Na logikę, jeżeli w skład pierwszego szybu -193 wchodzą dwie planetoidy o wartościach minusowych, to drugi szyb podobnie jak pierwszy musi się składać z dwóch planetoid o wartościach plusowych +203. Wymieniona wartość liczby 193 służy do rozwiązywania tajemnic ziemskich oraz kosmicznych po 193 dniach. W sumie mamy już całkowitą długość pierwszego szybu który składa się z dwóch wymiarów o łącznej długości: 79 + 114 = -193 cm }, co daje nam łączną długość dwóch planetoid -1930 metrów. Dzieląc 1930 przez 365 dni roku, daje nam to wynik 5 lat 28 dni. Co przygotowały nam dwie planetoidy na 18 listopad 2022 rok to się okaże w przyszłości. Wymienione liczby z szybu Komory Królowej wskazują na wydarzenia które już miały miejsce i ponownie się powtórzą. Wartość liczby -79 przedstawia 79 rok rok naszej ery we Włoszech. Eksplodował wówczas Wezuwiusz 24 sierpnia. Natomiast wartość liczby 114 przedstawia współrzędne geograficzne na 14 południk oraz 41 równoleżnik w Europie. Dokładnie w tym miejscu eksplodował włoski Wezuwiusz w 79 roku naszej ery. Znajduje się stolica Włoch Rzym oraz niebezpieczne wulkany. Co przygotowują nam dwie planetoidy centrum Włoch zobaczymy w przyszłości. Wartość liczby -114 to druga minusowa planetoida wyliczona ze spadku aktywności słonecznej 20/21 czerwca 2017 roku. Długość wymienionej planetoidy nie powinna przekraczać 1140 metrów zaś szerokość 114 metrów. Wiemy że druga planetoida z pierwszego szybu teoretycznie powinna pojawić się za 114 lat czyli w 2132 roku. Będzie ona miała wpływ ponownie na wydarzenia we Włoszech na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Dodając do wymienionej daty 20/21 czerwiec 2017 rok 1140 dni to w kalendarzu odczytam 19 listopad 2020 rok. Warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo jakie może spotkać mieszkańców centralnych Włoch ze stolicą w Rzymie około 19 listopada 2020 roku. Na tych samych współrzędnych geograficznych 114 x 41 znajduje się niebezpieczny wulkan w Ameryce Północnej, Yellowstone. Ostatecznie ludzkość musi się przygotować na wydarzenia przy końcowej dacie przed 19 czerwca 2021 roku. W wymienionej dacie jest również Polska ze stolicą w Warszawie na 21 południku. Sumując wymienione dwa szczególne obiekty kosmiczne z pierwszego szybu Komory Królowej mają minusowe wartości liczbowe, teoretycznie nawiązują do wydarzeń na zachód od Greenwich oraz na północ od równika. Ogólnie minusowe wartości liczbowe są przyjazne w naszej strefie klimatycznej i mówią o dodatniej temperaturze w okresie letnim w Polsce.

 

2. Wymienioną wartość -114 dodałem do daty 19/20 października 2017 rok i w kalendarzu odczytałem 15/16 luty 2018 roku. Wymieniona liczba 114 kieruje nas na drugi szyb z Komory Królowej i pierwszą planetoidę z tego szybu. Na 15/16 luty wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 72 st. C   + 267 st. C   { - 1,   + 70 }. Wartość liczby +70 mówi o trzeciej planetoidzie która wchodzi w skład drugiego szybu Komory Królowej. 15/16 luty +70 dni = 25/26 kwiecień 2018 roku. Mamy tu obiekt kosmiczny który informuje o zmianie pogody. Trzecia planetoida podobnie jak dwie pierwsze oznaczyłem swoim imieniem oraz nazwiskiem: { R.S. -1,   +70 }. Wymieniony drugi szyb z prawej strony Komory Królowej, podobnie jak pierwszy składa się z dwóch planetoid różnej długości. Pierwszą planetoidę z drugiego szybu wyliczyłem na 15/16 luty 2018 rok w liczbie  +70. Jego długość nie powinna przekraczać 700 metrów, szerokość 70 metrów. Powinna pojawić się teoretycznie w 2088 roku. Ostatnia planetoida z drugiego szybu musi składać się z liczby + 133. Długość tej planetoidy nie powinna przekraczać 1330 metrów, szerokość 133 metry. Powinna pojawić się w naszym Układzie Planetarnym teoretycznie za 133 lata w 2151 roku. W tej dacie podane są współrzędne geograficzne Polski łącznie ze stolicą Polski na 21 południku. Być może w tej dacie zapisane są jakieś zmiany w Polsce. Obie planetoidy dają długość szybu +203 cm. { +70 + 133 = +203 }. Po dodaniu wartość liczby + 70 do + 133 to otrzymałem ilość rzędów bloków skalnych w podstawie piramidy +203 sztuki. Budowniczy zaznacza ułożone bloki skalne w piramidzie Cheopsa. W liczbie 203 budowniczy zaznacza kolejność planet naszego Układu Słonecznego licząc od Słońca - { 2-Wenus, 0-Ziemia, 3-Mars }. Pierwszą warstwę bloków skalnych od dołu do budowy piramidy Cheopsa budowniczy wyliczył z 19 numeracji tabeli Galerii. Brzmi ona następująco: R.S.56.5691     38  0  19     9.  Po dodaniu liczb z lewej do prawej dało łączną długość szybu 203 cm. { 56 + 56 + 91 = + 203 }. Natomiast z prawej do lewej daje nam wysokość piramidy 149 metrów. Wartość liczby 38 to kąt załamania. Wartość liczby 9 to lata przejściowe licząc od 2013 do 2021. Sumując szyby Komory Królowej powstały z ciał niebieskich oraz wyliczonej aktywności słonecznej. Czy budowniczy tworząc to niecodzienne dzieło widział na własne oczy wszystkie obiekty kosmiczne. Jeżeli tak to obserwował to niecodzienne dzieło przez 133 lata? Do budowania piramidy budowniczy musiał zgromadzić kosmiczną wiedzę. Która w dzisiejszych czasach jest odzwierciedleniem tamtych wydarzeń. Mamy już wszystkie obiekty kosmiczne które budowniczy zaznaczył w szybach Komory Królowej. Wszystkie dają łączną długość 3960 metrów. 193 + 203 = 396. Sumując wymienioną liczbę czy to z prawej czy lewej zawsze da liczbę 18. { 3 + 9 + 6 = 18 }. Wartość liczby 18 budowniczy zaznacza w konstrukcji piramidy. To tyle co masa Ziemi do Księżyca 18 x 81, zaznaczając jednocześnie 18 południk który zaznacza moje osiedle w Opolu. Wartość liczby zero z wymienionej długości przedstawia Polskę na pierwszym miejscu. Czytając z prawej do lewej. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący z masą Ziemi do Księżyca 18 x 81. Być może w wymienionych latach dojdzie do poważnej katastrofy na Ziemi. Świadczy o tym wymieniona wartość liczby masy Ziemi do Księżyca 18 x 81. Prostokątne otwory w szybach Komory Królowej mówią o czterech planetoidach o różnych wymiarach w różnych odstępach czasu. Budowniczy piramidy Cheopsa nakreślił nam swój plan z szybów Komory Królowej, a historia ten plan w naszym życiu zrealizuje. Z szybu Komory Królowej piramidy Cheopsa można odczytać przyszłe wydarzenia na Ziemi które miały już miejsce. Pierwsza część szybu Komory Królowej potwierdza te wydarzenia. Natomiast druga mówi o kupie kamieni, jak zapisano w końcowej dacie. W dalszej części szybu wartość liczby 66 z szybu Komory Królowej służy do rozwiązywania tajemniczych zagadek ziemskich oraz kosmicznych. Podobnie jak w naszym życiu. W tej liczbie budowniczy określił odległość planetoid od naszego Układu Słonecznego. Ten temat wielokrotnie był opisywany na blogu. Wszystkie wydarzenia które miały miejsce w przeszłości powtórzą się w przyszłości. Oto szczególne ciała niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej które mają wpływ na nasze ziemskie życie:

 

1. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C R.S. -114 +4    http://R.S.-114+4

2.19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C R.S. +1 -79      http://R.S.+1-79

3. 15/16 luty 2018 rok: -72 st. C     + 267 st. C R.S. -1 +70      http://R.S.-1+70

 

Na dzień dzisiejszy brak czwartego obiektu kosmicznego? Być może przyszły rok ujawni czwarty obiekt kosmiczny. Do 15/16 lutego dodałem +133 dni to wyliczyłem początek 2/3 lipiec 2018 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe które niegdyś informowały o trzęsieniu ziemi w Polsce  { - 1,  + 1 }. Oto Wymienione wartości liczbowe na początek lipca 2018 roku:

 

1. 2/3 lipiec 2018 rok: - 70 st.  C      + 189 st.  C    { + 2,  - 1 }

2. 3/4 lipiec 2018 rok: - 72 st.  C      + 188 st.  C    { + 1,  + 8 }

3. 4/5 lipiec 2018 rok: - 73 st.  C     + 196 st.  C    { 0,      - 8 }

 

Wymienione liczby { - 1,    + 1 } mówiły niegdyś o trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

Na obecną chwilę wiem, że wartość liczby 221 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Tak było 19/20 października 2017 roku. Tak było 14/15 kwietnia 2018 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 67 st. C     + 221 st. C    { - 2   + 2 }.

 

W tym dniu mieliśmy { dwa } trzęsienia ziemi w Polsce o których nie wspominałem na blogu okolice Polkowic.

 

1. M 3.8 - Polska - 2018-04-14    15:40:48

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=659612

Lokalizacja - Polkowice, Polska

 

2. M 4.1-Polska-2018-04-14   15:58:51

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=659818

Lokalizacja - Polkowice - Polska

 

Na dzień dzisiejszy wiem że wysoka wartość liczby z aktywności słonecznej + 221 informuje nie tylko o trzęsieniu ziemi w Polsce. Informuje również o zamachu na polski rząd. Ten zamach rozpoczął się w połowie kwietnia i trwał będzie jeszcze 3 maja. Potwierdza to wysoka aktywność słoneczna w liczbie + 221. Wartość liczby 2 x 21 czyli 221 wskazuje samą Warszawę oraz dwie dwie partie opozycyjne z niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni są kozłem ofiarnym. Opozycja chce ugrać notowania na pokrzywdzonych jednocześnie zniszczyć premier Szydło. To ona rzuciła Brukselę na kolana, za nieprzyjęcie emigrantów do Polski, a opozycja tego nie może przeboleć. Podobne założenie przedstawiłem na 2/3 maj 2018 rok. Wysokie liczby informują że zatrzęsie ziemią początkiem maja nie tylko w Warszawie. Totalna opozycja już zaciera ręce. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wymienionej liczby + 221.

 

1. 1/2 maj 2018 rok: - 74 st. C    + 206 st. C   { - 4,  + 15 }.

2. 2/3 maj 2018 rok: - 70 st. C    + 221 st. C   { + 1,  + 4  = 5 }.

3. 3/4 maj 2018 rok: - 71 st. C    + 225 st. C   { 0,      - 8 }.

 

Najwyraźniej suma liczb może mówić o trzęsieniu ziemi na 16 oraz 19 południku. Taki obraz przedstawiają liczby. Historia to wydarzenie zweryfikuje.

 

Wniosek: wymienione liczby -1,   +1 informowały w przeszłości o trzęsieniu ziemi w Polsce. Być może początkiem lipca powtórzy się podobny scenariusz. Do tej daty 15/16 luty dodałem  66 dni to w kalendarzu odczytam 21 kwiecień 2018 rok. W tym dniu na ukośnej czarnej linii do linii Słońca stoją dwa ciała niebieskie. Które informują o zmianie pogody. Zmiany pogody mają wpływ na trzęsienia ziemi mniejsze lub większe lub są zapowiedzią zmiany pogody po 100 kolejnych dniach na 1 sierpień 2018 rok.

 

Po kolejnych 66 dniach od 21 kwietnia 2018 roku odczytam 27 czerwiec 2018 rok. W tym dniu z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące liczby:

 

1. 27/28 czerwiec 2018 r. - 40 st. C     + 168 st. C      { + 4,     - 2 }.

2. 28/29 czerwiec 2018 r. - 44 st. C     + 165 st. C      {   0,      - 3 }.

3. 29/30 czerwiec 2018 r. - 44 st. C     + 163 st. C      { + 5,     - 1 }.

 

W tej liczbie - 2,   0,  - 3 niegdyś odczytywałem trzęsienia ziemi. Warto zwrócić uwagę na liczby { + 5, - 1 } informowały o trzęsieniu ziemi do 5 stopni w skali R. Wartość liczby zero wskazuje na terytorium Polski lub okoliczne państwa. Z wartości liczby " 44 " odczytywałem niegdyś organizacje przestępczą  " SS " na terytorium Polski. Informuje o tym wartość liczby 0. Podobny znak " SS " miała organizacja faszystowska podczas drugiej wojny światowej. Z plusowej liczby + 163 można odczytać notowania Prawa i Sprawiedliwość do opozycji - 44. Czterokrotna przewaga nad opozycją. Tak na dzień 28/29 czerwiec myśli większość polaków. 4 marzec eksplozja budynku w Poznaniu. Tego samego dnia o północy jak podają źródła medialne rosyjskie służby specjalne otruły na Wyspach Brytyjskich Siergieja Skripala i jego córkę. Po dodaniu 193 dni odczytałem 17-ty wrzesień 2018 rok. Wartość liczby 193 z szybu Komory Królowej posłuży mi do odczytania tajemnej zagadki. Na dzień 17-ty września 2018 rok wyliczyłem bardzo niskie liczby które w przeszłości informowały o trzęsieniu ziemi. Oto liczby które informowały o trzęsieniu ziemi  14/15 kwietnia 2018 roku w Polsce:  + 2,  - 2. Ten scenariusz może powtórzyć.

 

Co ma wspólnego 4-ty marzec z 17 września 2018 roku. Dwa różne przypadki w różnych miejscach Europy: jeden w Polsce drugi na Wyspach Brytyjskich. Z liczb wynika że podobne wydarzenie będziemy mieli 17 września 2018 roku w Polsce oraz Europie. W tych dniach rozpoczyna się Armagedon jak pisałem. Mamy 20 grudzień 2016 rok wyliczam niebezpieczne trzy Szóstki { + 666 st. C   0 st. C    { + 15,   0 }. Po dodaniu 666 dni do daty 20 grudzień 2016 rok to w kalendarzu odczytam koniec września 2018 roku. Wartość liczby 15 oraz 51 przedstawia Polskę południowo-zachodnią. Na czele opozycji w tych współrzędnych geograficznych stoi lider opozycji. Wiadomo że jesienią w Polsce mają się odbyć wybory. Opozycja obecnie stoi na pozycji spalonej. Prawdopodobnie do organizacji przestępczej będzie chciał wyciągnąć pomocną dłoń przyjaciel Putin.

 

Taki obraz przedstawiają liczby +66 x +66 = współrzędne geograficzne Rosji. Nie zostawi on swoich towarzyszy z Polski którzy na dzień dzisiejszy są w potrzebie. Którzy grają na dwa fronty: Bruksela-Moskwa. Opozycja to są zamaskowani ludzie Putina. Z drugiej strony Niemcy finansują ten niebezpieczny związek: 2-Niemcy, 0-Polska opozycja, 3-Rosja. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej które informują o jesiennym wydarzeniu:

 

1. 15/16 wrzesień 2018 rok: + 114 st. C   - 66 st. C    { + 13,   - 2 } - Wezuwiusz, Yellowstone.

2. 16/17 wrzesień 2018 rok: + 127 st. C    - 64 st. C     { - 18,   + 3 }. + 127 - Nibiru.

3. 17/18 wrzesień 2018 rok: + 109 st. C    - 67 st. C     { + 1,  - 1  }. Trzęsienie ziemi Polska.

4. 18/19 wrzesień 2018 rok: + 110 st. C    - 66 st. C     { + 2,   - 2 }. Trzęsienie ziemi Polska.

 

Wykres - 718, przedstawia ciało niebieskie o oznaczeniu { - 1 } 18 wrzesień stoi przed granicą światła i ciemności, tuż przy linii Słońca, może mieć wpływ na niezwykłe wydarzenie w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam trzęsienie ziemi. Różnica między 15 kwietnia a 18 września jest bardzo duża. Występują tam zmienne znaki. Oto one: - 2, + 2. Wynikły one ze zmian pór roku. W tym przypadku wartości liczbowe mogą mówić o innym wydarzeniu niż oczekujemy. To tylko na marginesie. Jeżeli bym od tej daty odjął 66 dni to odczytam 13 lipiec 2018 roku. Tu spotykają się dwa fronty atmosferyczne, które źle wpłyną na nasze samopoczucie. 17 maja obiekt kosmiczny trafia centralnie w naszą Gwiazdę z widocznej strony. Może to być wiadomość o zmianie pogody. To już drugi przypadek gdzie obiekt kosmiczny trafia centralnie w naszą Gwiazdę. Być może dojdzie do eksplozji na Słońcu. 26 marzec + 66 dni = 2 czerwiec 2018 rok. Dzień wcześniej 25 marzec obiekt kosmiczny stoi w szczególnym miejscu podobnie jak 9 czerwca 2018 roku. Dzień później w Europie nastąpiło wydalenie dyplomatów. Jak to się odbije po 66 dniach zobaczymy, a przypadnie to na 2 czerwca 2018 roku. Czy ten dzień wpłynie pozytywnie czy negatywnie na porządek świata? Nastąpi to 14 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. 1 marzec 2018 roku, z obliczeń wynikło że ziemią powinno zatrząś do 9 stopni w skali R. Jednak nic takiego nie było. Po dodaniu 66 dni mamy 6 maj 2018 rok. Tego dnia za granicą światła i ciemności stoi obiekt kosmiczny, który będzie miał wpływ na przyszłe wydarzenia i być może zostanie zrealizowane trzęsienie ziemi z 1 marca 2018 roku. Takie wydarzenia już miały miejsce w maju w przeszłości. Dwa dni później 9 maja na ukośnych oraz prostopadłej podstawy piramidy stoją dwa ciała niebieskie. Wygląda na to że obiekt kosmiczny stoi na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Kursem kolizyjnym w tym przypadku będzie okupacja sejmu przez niepełnosprawnych. Być może 9 maja zaznacza serię eksplozji na Słońcu. Podobne wydarzenie poprzedzi obiekt kosmiczny 4 czerwca który po 66 dniach ponownie trafi centralne w naszą Gwiazdę 10 sierpnia 2018 roku. To już kolejny przypadek gdzie obiekt kosmiczny trafia w naszą Gwiazdę.

 

6 lipca 2018 roku - Prawo i Sprawiedliwość będzie miało trzykrotną przewagę nad Platformą Obywatelską, stosunek notowań partii: + 212 do - 73. Jaki wpływ na wydarzenia ma obiekt kosmiczny przed granicą światła i ciemności z 3 kwietnia na przyszłe wydarzenia. Otóż wszystko zaczyna się na przełomie z 3/4 kwietnia 2018 rok. Wyliczyłem na te dni następujące liczby:

 

1. 3/4 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 192 st. C         { 0,    + 1 }.

2. 4/5 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 193 st. C         { - 4,  + 3 }.

3. 5/6 kwietnia 2018 rok:  - 93 st. C    + 196 st. C         { -4,   + 7 }.

4. 6/7 kwietnia 2018 rok:  - 89 st. C    + 203 st. C          { - 3,     0 }.

 

Tuż przed 6 kwietnia widać wyraźnie zmianę pogody. Po 100 dniach będziemy mieli 15 lipiec 2018 rok. W tym dniu szykuje się raptowna zmiana pogody. Raptowna zmiana pogody w lecie wpływa niekorzystnie dla człowieka. To wydarzenie nastąpi tuż przed zmiana biegunów w okresie letnim około 20 lipca 2018 roku. 5 kwiecień 2018 rok szczególny dzień temperatura raptownie spada. Po 100-tu kolejnych dniach mamy 15 lipiec 2018 rok. Niewykluczone że przy zmianie pogody mogą mieć miejsce trąby powietrzne w Polsce lub gradobicia. Niewykluczone ze raptowna zmiana pogody w okresie letnim zwłaszcza w połowie lipca może mieć wpływ na te wydarzenia. 26 marzec 2018 rok pisałem na blogu cyt: " Obiekt kosmiczny przelatujący centralnie przez naszą Gwiazdę 8 kwietnia może informować o eksplozji na Słońcu po niewidocznej stronie tarczy słonecznej. Może mieć wpływ na trzęsienia ziemi po niewidocznej stronie naszej planety " - źródło " Spaceweter.com " potwierdza to wydarzenie na przełomie 8/9 kwiecień 2018 roku. Wydarzenia z 8 kwietnia mogą się powtórzyć za 66 dni. 8 kwiecień + 66 dni = 14 czerwiec 2018 rok. 2 dni wcześniej 9 czerwiec mamy wyjątkowy dzień o którym już szeroko pisałem. Dwa dni później 15/16 czerwiec 2018 rok wykres przedstawia szczególny dzień literę " V " informującą o niebezpieczeństwie. Informującą o jakimś wybuchu lub eksplozji. dokładnie 16 czerwca z aktywności słonecznej odczytałem szczególne liczby:

 

16/17 czerwiec 2018 rok: - " 44 " st. C    + 215 st. C      { + 1,     - 21 }.

 

Wyjątkowe liczby które mówią ponownie o organizacji przestępczej " SS " oraz wydarzeniach w samej Warszawie. Po 66 dniach od 18 lipca obiekt kosmiczny ponownie trafia centralnie w naszą Gwiazdę 24 września 2018 roku. W przeszłości jeżeli na wykresie obiekt kosmiczny trafiał centralnie w naszą Gwiazdę, to był znak o eksplozji na Słońcu, która miała wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozję wulkanów. Czy tym razem w 2018 roku tak będzie zobaczymy. Narzędzia pomocnicze to wgląd do całego Układu Słonecznego w ciągu roku.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page