top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Niebezpieczne trzęsienia ziemi w Polsce.

(sobota, 13 kwietnia 2019)

 

Trzęsienia ziemi w Polsce na przestrzeni wieków miały miejsce i są w taki czy inny sposób zarejestrowane. Wpływ na te wydarzenia miały ciała niebieskie. Z obliczeń wynika że na trzęsienia ziemi oraz katastrofy ziemskie w przeszłości miała wpływ planetoida którą wyliczyłem na 19/20 października 2017 roku: { R.S.  + 1,   - 79 }. To tylko jeden udowodniony przykład. Pierwsze trzęsienie ziemi w Polsce, na które miała wpływ planetoida: { R.S. + 1,     - 79 }, miało miejsce 19/20 października 2017 roku, okolice Polkowic M 3,6 st. w skali R. To był pierwszy niepodwarzalny dowód wpływu planetoidy na trzęsienie ziemi. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej:


1. 20/21 październik 2017 roku: - 65 st. C  + 142 st. C    { + 5,   - 5 }.
Pomnożone liczby w nawiasie dały mi 52 równoleżnik. Natomiast wartość liczby 142 po zsumowaniu dała mi 16 południk. { 14 + 2 = 16 }. Lokalizują one współrzędne geograficzne trzęsienia ziemi na 52 równoleżniku oraz 16 południku, okolice Dolnego Śląska, okolice Polkowic - Polska. W przysłowiach ludowych jest wiele prawdy, między innymi od 13 do Wigili 24 grudnia. Przepowiednie z 12 dni miesiąca grudnia, od Łucji do Wigili, odpowiadają wydarzeniom w kolejnych miesiącach następnego roku od stycznia do grudnia. Odczytane wydarzenia z przysłowia ludowego 18 grudnia 2018 roku informują o wydarzeniach  na miesiąc czerwiec 2019 roku. To co zapisał zegar tego dnia przerosło moje oczekiwania. Termometr zegara słonecznego przystosowany jest do rejestrowania temperatury słonecznej z jedno godzinnym wyprzedzeniem do zegara który rejestruje to samo wydarzenie odczytane z temperatury w cieniu. Jednak stało się inaczej. W dniu 18 grudnia 2018 roku w dzień pochmurny pierwszy zareagował zegar w cieniu. O godzinie 13:45 odczytałem raptowny skok temperatury przy pochmurnym dniu o 1,5 stopnia C w ciągu 10 minut. W tym dniu zarejestrowałem coś niepokojącego co nie powinno się wydarzyć. Takie wydarzenie zarejestrowane z tej godziny informuje o wydarzeniu na 16/17 czerwiec 9-ty rok. Na ten dzień wyliczyłem raptowną zmianę pogody która wpływa na trzęsienia ziemi. Skok temperatury może informować o krótkotrwałym napływie masy ciepłego powietrza. Przynajmiej mam takie wrażenie. Taki skok temperatury w pochmurny dzień może informować o eksplozji wielkiej bomby { być może atomowej }, która podniosła tamperaturę na moim zegarze. Taki skok temperatury może również informować o wybychu trzeciej wojny światowej. Wyliczone zmienne liczby w nawiasie { - 1, + 1, - 1 } w tym samym czasie informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Wiadomo że na trzęsienia ziemi ma wpływ raptowna zmiana pogody. Wygląda na to że w tych dniach wydarzy się coś niepokojącego.
2. Podobne wydarzenie odczytałem na taśmie w słońcu z niecałe półtora godzinnym opóźnieniem, o godzinie 15:07. Niecodzienne zjawisko słoneczne z godziny 15:07, 18 grudnia odpowiada wydarzeniom na 18/19 czerwiec 9-ty rok. Temperatura o tej godzinie podnosi się o 2,5 stopnia C, to jest o jeden stopień więcej w stosuku do temeperatury w cieniu. Tu nasuwa mi się myśl że taki skok temperatury informuje mnie o kolejnej eksplozji bomby, jeszcze większej od poprzedniej. Wygląda na to że zostaną odpalone dwie bomby od których może się rozpętać trzecia wojna światowa. To są moje przypuszczenia, rzeczywistość może być całkiem inna. To wydarzenie miało miejsce 18 grudnia 8-mego roku około godziny 15:20. Po tym wydarzeniu około godziny 15:20 temperatura raptownie zaczęła spadać o 4 stopnie celsjusza. Taki spadek temperatury o 4 stopnie w grudniu może informować o raptownym ochłodzeniu i spadku temperatury 18/19/20 czerwca o kilkadziesiąt stopni C. Przy takich spadkach temperatur w okresie jesienno zimowym można się spodziewać w czerwcu 9-tego roku: nawałnic, huraganowych wiatrów, trąb powietrznych, gradobicia, wzrostu i spadków ciśnienia wraz z trzęsieniem ziemi. Liczby z aktywności słonecznej z 18/19 marca 2019 roku z przedwiośnia mogą zmylić każdego. Informują o podwójnym trzęsieniu ziemi w Polsce na 27/28 czerwiec 9-ty rok. Podobnie jak 9/10-ty marzec 2019 rok potwierdza raptowne spadki temperatur w godzinach wieczornych. Przełoży się to na wydarzenia po 100 dniach na 19/20 czerwiec 9-ty rok. Takie spaki temperatur mają wpływ na raptowne ochłodzenie oraz na trzęsienia ziemi po 100 dniach. Wydarzenia grudniowe przełożą się na dwa wydarzenia czerwcowe. Wpływ na to wydarzenie będą miały dwa obiekty kosmiczne Jowisz: { R.S. 14.441    10  0  5     5 } oraz planetoida: { R.S. + 1,   -79 }. Którą odkryłem w lipcu { 7-ego roku } i systematycznie opisałem jej przeznaczenie na blogu. Zapisałem ją następującymi liczbami wyliczonymi z aktywności słonecznej: { R.S. + 1,   - 79 } jak dla odkrywcy przystało oznaczyłem ją skrótem mojego imienia oraz nazwiska. To własnie ta planetoida wyliczona z aktywności słonecznej 79 odegra decydującą rolę w naszym życiu społecznym w 9-tym roku i będzie miała wpływ na wydarzenia nie tylko czerwcowe 2019 roku. Wymieniona czterokrotnie w poniższym zestawieniu wartość liczby 79 informuje nie tylko o trzęsieniu ziemi w Polsce 13/14/15 oraz 17/18/19-ty czerwiec 2019 rok. Wpływ planetoidy na wydarzenia czerwcowe będą katastrofalne przełożą się po 100-tu dniach na wydarzenia wrześniowe. Informuje o tym wartość liczby 79 { R.S.  + 1,   - 79 }. Z odczytanych liczb na 16/17 czerwca 2019 roku wyliczyłem trzęsienie ziemi do 6,1 stopnia w skali R lub wydarzeniem w sześcio stopniowej skali licząc od jeden do sześciu. Zwracam również uwagę że wyliczone liczby z aktywności słonecznej wskazują + 141 południk na Dalekim Wschodzie oraz Polsce w okolicy Polkowic { 14 + 1 = 15 }. Jest to 15 południk oraz 51 równoleżnik w rejonie Dolnego Śląska. W tym przypadku sam numer 79 ma szczególne znaczenie. Informuje o wielkim niebezpieczeństwie na wschód oraz na zachód od Opola. Dzieli te wydarzenia 18-ty południk w Opolu. Sumując, wydarzenia czerwcowe już kilkakrotnie informowały o wydarzeniach po 100-tu dniach, przypadnie to na 26 wrzesień 9-ty rok. Podobnie było rok temu kiedy wydarzenia czerwcowe z 2018 roku informowały o tsunami na Indonezji. Obecne wydarzenia czerwcowe mogą informować o wydarzeniach wrześniowych nie tylko w Polsce również na świecie. Na trzęsienie ziemi z 29 stycznia 2019 roku miała wpływ planetoida o wartości liczbowej 79 wpisana w szczególne miejsce na lewo od Opola wskazując Dolny Śląsk. Natomiast po 20 kwietnia wartość liczby 79 uplasuje się w kosmosie na prawo od Opola wskazując na niebiezpieczeństwo na Górnym Śląsku, miejsca częstych trzęsień ziemi. Zmiana pór roku po 20-tym kwietnia zmienia ułożenie ciał niebieskich w kosmosie co wpłynie na wydarzenia Górnego Śląska. Budowniczy takie przypadki zaznaczył w Korytarzu Wstępującym jak i Zstępującym, odnosi się do zmienych trzęsień ziemi. Rys 13 z 11 maja 2010 roku.
Przedstawiam porównanie ułożenia ciał niebieskich w kosmosie ze stycznia oraz czerwca  9-tego roku. W szczególności zwracam uwagę na uplasowaną w tym zestawieniu wartość liczby -79 { R.S. + 1,   - 79 }. Zaznaczyłem ją gwiazdką.


1. 29/30 styczeń 2019 rok: - 79* st. C        + 193 st.  C   { - 1,   - 1 }. t. z. okolice Polkowic
2. 13/14 czerwiec 2019 rok: + 141 st. C     -79* st. C     { 0,         0 }.  t. z. - Polska
3. 14/15 czerwiec 2019 rok: + 141 st. C     -79* st. C     { + 6,   - 1 }. t. z. Polska
4. 18/19 czerwiec 2019 rok: + 158 st. C      -79* st. C    { 0,      - 1 }. t. z. okolice Polkowic
5.19/20 czerwiec 2019 rok: + 158 st. C       -78 st. C      { - 16, + 2 }.


Zmienne liczby w nawiasie 29/30-ty styczeń 9-ty rok { - 1,  - 1 } informowały o trzęsieniu ziemi na zachód od Opola okolice Polkowic. Dodatkowo suma dwóch liczb z liczby 79  wskazuje na 16-ty południk { 7  + 9 = 16 }. To wydarzenie miało miejsce 29 stycznia 2019 roku.
Oto trzęsienie ziemi w dniu 29 stycznia 2019 roku w okolicy Polkowic:
M 4,8 st.  skali R.  - POLSKA - 2019-01-29     12:53:45
Region: Polska
Lokalizacja: 51;58;  N; 16,10  E
9 km od Polkowic


Czy można wykreślić z wyliczonych liczb aktwności słonecznej godzinę trzęsienia ziemi teoretycznie tak. Przykład: { 193 - 79 = 114 }. Z liczby 114 można teoretycznie wyczytać trzęsienia ziemi z godziny 14:00 minus jedna godzina = 13:00. A trzęsienie ziemi w dniu 29 stycznia 2019 roku miało miejsce o godzinie 12:53:45. Czyli pomyłka 6 minut. To narazie testy, myślę że w przyszłości można odczytać trzęsienia ziemi z pomyłką kilku minut z wyprzedzeniem kilku tygodni. Oto wyliczone liczby z aktywności słneczneczej na miesiąc maj 2019 rok. Zmienne liczby w nawiasie informują o trzęsieniu ziemi w Polsce, zaznaczam je gwiazdką:


1. 4/5 maj 9-ty rok: + 151 st. C         - 106 st. C     *{  + 1,   - 1 }.
2. 11/12 maj 9-ty rok: + 150 st. C    - 98 st. C         { + 3,    - 6,    + 3 }. prawdopodobnie?
3. 21/22 maj 9-ty rok: + 115 st. C    - 100 st. C     *{ + 1,    - 1 }.
4. 23/24 maj 9-ty rok: + 119 st. C    - 93 st. C       *{ - 3,   + 2,   - 2,  + 1 }.
5. 26/27 maj 9-ty rok: + 126 st. C    - 94 st. C       *{ - 3,  + 2,   - 2,   + 4 }.


Na dzień 11/12 maj 9-ty rok wyliczyłem liczbę 150. Informuje ona o katastrofie być może lotniczej? Która może, a nie musi, być pretekstem do wojny. Przedstawiam wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 1-szego do 29 czerwca 9-tego roku. Wydarzenia z 29 stycznia 9-tego roku można porównać do wydarzeń czerwcowych. Być może wartość liczby 79 wskazuje tylko na trzęsienia ziemi w okolicy Polkowic. To jest jeszcze sprawą sporną. Pierwsze koty pójdą za płoty. Zerowe wartości liczbowe w nawiasie informują o wydarzeniach w Polsce.


1. 1/2 czerwiec 9-ty rok: + 119 st. C    - 97* st. C    { + 2,     + 1 }. t, z. Górny Śląsk
2. 2/3 czerwiec 9-ty rok: + 121 st. C    - 98 st. C      { - 1,       0 }.
3. 3/4 czerwiec 9-ty rok: + 120 st. C    - 98 st. C      { 0,       + 1 }.
4. 4/5 czerwiec 9-ty rok: + 120 st.  C    - 99 st. C      { + 2,     0 }.
5. 5/6 czerwiec 9-ty rok: + 122 st. C     - 99 st. C      { 0,          0 }.
6. 6/7 czerwiec 9-ty rok: + 122 st. C     - 99 st. C      { - 2,    + 1 }.  t. ziemi Polska
7. 7/8 czerwiec 9-ty rok: + 120 st. C     - 100 st. C    { - 1,    + 2 }. t. ziemi Polska
8. 8/9 czerwiec 9-ty rok: + 119 st. C     - 102 st. C    { + 1,     0 }.


Przedstawione zmienne liczby początkiem czerwca oraz w dniu 7/8 czerwca 9-ty roku informuje o zmiennym trzęsieniu ziemi w Polsce. Tego dnia zmieni się raptownie pogoda w Polsce która ma wpływ na trzęsienia ziemi. 27 luty 9-ty rok ostrzega przed niebezpieczeństwem na 100 dni przed 7 czerwca 9-ty rok. Po 10 czerwca zaczną się dziać katastrofalne wydarzenia nie tylko w Polsce ale również na świecie. Dlatego do wglądu przedstawiam wyliczone liczby z aktywności słonecznej na cały czerwiec 9-ty rok.


9. 9/10 czerwiec 9-ty rok: + 120 st. C           - 102 st. C     { - 1,       0 }.
10. 10/11 czerwiec 9-ty rok: + 119 st. C      - 102 st. C     { + 12, - 14 }.
11. 11/12 czerwiec 9-ty rok: + 131 st. C      - 88 st. C       { + 5,    -  4 }. t. z.
12. 12/13 czerwiec 9-ty rok: + 136 st. C      - 84 st. C       {  + 5,   - 5 }  t. z. okolice Polkowic
13. 13/14 czerwiec 9-ty rok: + 141* st. C     - 79* st. C    { 0,         0 }. t. ziemi - wojna
14. 14/15 czerwiec 9-ty rok: + 141* st. C     - 79* st. C    { + 6,    - 1 }. t ziemi 6.1 st skali R.
15. 15/16 czerwiec 9-ty rok: + 147 st. C     - 78 st. C        { + 18,   - 1 }. trąba powietrzna na linii słońca lub rakieta.
16. 16/17 czerwiec 9-ty rok: + 165 st. C     - 77 st. C       { + 1,     - 1 }. ochłodzenie t. ziemi  

17. 17/18 czerwiec 9-ty rok: + 166 st. C     - 76* st. C     { - 8,    + 3 }. ochłodzenie trąba powietrzna                                                                                18. 18/19 czerwiec 9-ty rok: + 158 st. C     - 79* st. C     { 0,        - 1 }  t. z. Górny Ślask
19. 19/20 czerwiec 9-ty rok: + 158 st. C     - 78 st. C        { - 16,     + 2 }.
20. 20/21 czerwiec 9-ty rok: + 142 st. C     - 80 st. C        { - 46,   + 14 }.
21. 21/22 czerwiec 9-ty rok: + 96 st. C      - 94* st. C       { - 1,     + 2 }.
22. 22/23 czerwiec 9-ty rok: + 95 st. C      - 96* st. C       { + 4,    - 2 }. kolejna rakieta na linii słońca. W tych liczbach jest zapisane t. z. Polska { + 4, - 2,  - 2,  + 1 }.
23. 23/24 czerwiec 9-ty rok: + 99 st. C      - 94* st. C       { - 2,     + 1 }.
24. 24/25 czerwiec 9-ty rok: + 97* st. C     - 95 st. C        { - 2,      - 1 }.
25. 25/26 czerwiec 9-ty rok: + 95 st. C       - 94* st. C      { + 14,   - 2 }.
26. 26/27 czerwiec 9-ty rok: + 109 st. C      - 92 st. C       { - 3,    + 3 }. t. ziemi
27. 27/28 czerwiec 9-ty rok: + 106 st. C      - 95 st. C       { - 5      + 5 }. t. z. okolice Polkowic, znaczne ochłodzenie traby powietrzne.
28. 28/29 czerwiec 9-ty rok: + 101 st. C      - 100 st. C     { - 2,     + 2 }. t. ziemi Polska
29. 29/30 czerwiec 9-ty rok: + 99 st. C      - 102 st. C       { - 5,     + 7 }.


W powyższym zestawieniu liczb z aktywności słonecznej występują dwa zbieżne przypadki 12/13/14 czerwiec oraz 27/28 czerwiec 9-ty rok. Które powinny informować o trzęsieniu ziemi tylko w okolicy Polkowic. Pierwszy przypadek to 12/13 czerwiec 9-ty rok. Z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące wartości liczbowe: { + 5,   - 5 }. Dzień później 14 czerwca wartości liczbowe przedstawiają tylko okolice Polkowic: 114 oraz 79. Sumując obydwie liczby po kolei wskazują { 1 + 14 = 15 } na 15 południk na zachód od Opola. Natomiast wartość liczby 79 do dodaniu{ 7 + 9 = 16 } na 16 południk na zachód od Opola. Drugi przypadek to 27/28 czerwca  { - 5,   + 5 } widocznie liczby w nawiasie przedstawiają drugie trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic - Polska. Mnożąc dwie wymienione piątki dają mi 52 równoleżnik Wielkopolska.

 


 

 

 

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page