top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Co nowego czeka nas w 2019 roku?
(poniedziałek, 7 stycznia 2019)
 

Skończył się stary 2018 rok powitaliśmy Nowy 2019 rok. Jaki on będzie? Każdy marzy aby 2019 rok był lepszy od starego roku. I tego wszystkim życzę. Jednak aktywność słoneczna przedstawia 2019 rok w ciemnych kolorach. Różnica wyliczonych liczb plusowych oraz minusowych z aktywności słonecznej na przełomie starego oraz nowego 2019 roku wyniosła: + 23,   - 87. Wskazuje to na wzrost temperatury na ziemskim biegunie północnym. Z tej liczby odczytałem katastrofę w Rosji. Oto dwa przykłady wyliczonych liczb z aktywności słonecznej z których można odczytać dwie katastrofy ziemskie.

 

Przykład pierwszy:

 

1. 30 grudzień 2018 rok - 1 styczeń 2019 rok: R.S. - 67 st.   + 242* st. C.

a. { + 23,   - 87 } - { 87 - 23 = 64 }. 

 

Przykład drugi na 10/11 kwiecień 2019 roku podobnie jak pierwszy przykład przedstawia zbieżne liczby które mogą informować o katastrofie.

 

2. 10/11 kwiecień 2019 rok: R.S. - 80 st.   + 245* st.

a. { + 22,    - 72 = - 50 } { 72 - 22 = 50 }.

 

Przedstawiłem dwa przykłady z początku stycznia oraz 10/11 kwietnia 2019 roku. Wyliczone plusowe liczby z zaznaczoną gwiazdką to dodatnia aktywność słoneczna z przełomu roku + 242* oraz 10/11 kwietnia 2019 roku 245*. W ciągu roku aktywność słoneczna będzie spadała. Pomimo niewielkiej różnicy ma to w sumie wielkie znaczenie. Może dotyczyć dwóch różnych zdarzeń na Ziemi.

 

W pierwszym podpunkcie wyliczyłem wartość liczby 64 w nawiasie { 87 - 23 = 64 } przedstawia 64 południk w Rosji okolice Magnitogorska. W budynku którym eksplodowała butla z gazem zawaliła się cała kondygnacja. Zginęło w tym budynku, jak podały wiadomości, 39 ludzi. To tylko cząstka z liczby 239. W drugim podpunkcie wyliczyłem wartość liczby 50 { 72 - 22 = 50 } przedstawia 50-ty południk w Rosji okolice Kazania. Jeżeli w pierwszym podpunkcie w liczbach była zapisana katastrofa oraz ofiary to w drugim podpunkcie może być podobnie. Może ale nie musi to być przykładowo w Rosji w okolicy Kazania może to być w każdym innym miejscu na Ziemi. Na przykład w Polsce wartość liczby 50 zaznacza 50-ty równoleżnik w województwie Małopolskim oraz Podkarpackim. Miejsce to przecina 22 południk. Być może aktywność słoneczna informuje o niebezpieczeństwie w tym rejonie Polski. Przypadnie to na dni od 10/11 do 20 kwietnia 2019 roku. Przy zróżnicowanych liczbach plusowych oraz minusowych występować będą huraganowe wiatry, bardzo duże skoki oraz spadki ciśnienia. Wyliczone wartości liczbowe z przełomu roku przedstawiają dodatkowo temperatury panujące okresie letnim na ziemskich biegunach do + 23 stopnie C na biegunie północnym oraz - 87 stopni C na biegunie południowym. Co to oznacza dla nas przede wszystkim zmniejszający w szybkim tempie lodowiec arktyczny oraz podnoszenie się poziomu wód oceanicznych na naszej planecie. Skutki takiej nierównowagi pokrywy lodowej prowadzą nas do katastrofy. Z kolei na 20/21 kwiecień 2019 rok wyliczyłem kolejną bardzo wysoką plusową liczbę + 149 przy zmianie pór roku z wiosny na lato. Wartości plusowe z południa przeskoczą równik Ziemi do europejskiej części kontynentu. A to oznacza że lato przyjdzie do nas już po 15/16 dniu kwietnia 2019 roku. Wysoka plusowa liczba + 149 informuje o intensywnych opadach deszczu od 20/21 kwietnia do 20/21 lipca 2019 roku oraz wysokich temperaturach. Ponadto, w tej liczbie zapisano coś jeszcze. Otóż 38 numeracja z tabeli Galerii przedstawia identyczną liczbę po dodaniu kolejno parnych liczb z prawej do lewej + 149.

R.S. 56,5691      38  0  19     9. { 65 + 65 + 19 = + 149 }. Parne liczby z tej numeracji 56,56 informują o życiu papieży. W tym dniu 21/22 kwietnia mamy Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc. Czyżby szykowano jakiś zamach podczas Świat Wielkanocnych na papieża lub papieży na przełom 20/21 kwietnia 2019 rok? Wartość liczby + 149 składa się z dwóch liczb 75 oraz 74 to w sumie daje nam całość liczby + 149. Wymienione liczby mogą wskazywać na dwóch papieży prawie równorzędnych. Czyżby ich życie było zagrożone podczas Świąt Wielkanocnych? Po drugie Benedykt XVI jest bardzo chory. Pan Bóg może go powołać w czasie Świąt Wielkanocnych do Królestwa Niebieskiego. O tym szczególnym wydarzeniu informuje dodatkowo ciało niebieskie które na wykresie wykreśliłem przed granicą światła i ciemności w dniu 22 kwietnia 2019 roku. Można z tej liczby + 149 odczytać 14 południk oraz 41 równoleżnik. Lokalizuje on centralne Włochy z Wezuwiuszem na czele oraz Islandię z chwilowymi uśpionymi wulkanami. Być może po pierwszej dekadzie kwietnia 2019 roku odezwą się chwilowo uśpione wulkany. Czas na Europę. Dodać do tego trzeba coś jeszcze z tej liczby można odczytać czytając z prawej do lewej siłę trzęsienia ziemi 9,4 stopnia w skali R lub wydarzenie ziemskie w 9,4 stopniowej skali licząc od jeden do dziesięciu. Czyżby wyliczona wartość liczby + 149 informowała o tragicznych wydarzeniach w wymienionych miejscach. To jeszcze nie wszystko, plusowa liczba wskazuje + 149-ty południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizuje on okolice Wysp Salomona oraz Nową Gwineę, Mariany, Mikronezja. W tym rejonie także trzeba się spodziewać bardzo silnego trzęsienia ziemi do 9,4 stopnia w skali R. A jak trzęsienie ziemi to także tsunami. Wykres przedstawia wielkie niebezpieczeństwo przez 13 dni od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2019 roku. Przypomnę że w pierwszych dekadach miesiąca obok naszej planety przelatują komety. Czy tym razem będzie podobnie 10 kwietnia 2019 roku? Rzeczywista wysokość piramidy Cheopsa powstała z wyliczonej 38 numeracji tabeli Galerii + 149 metrów. Prawdopodobnie dwie równoległe piramidy w Gizie symbolizują dwie głowy na stolicy Apostolskiej na przełomie Czwartego oraz Piątego Nowego Świata. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 13/14 styczeń 2019 rok przedstawiają następujące liczby które w poprzednim roku informowały o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy i tym razem tak będzie? Zobaczymy.

 

1. 13/14 styczeń 2019 rok: - 85 st. C     + 163* st. C     { - 3,    + 3 }. Z wartości liczbowej zaznaczonej z gwiazdką ( * ) można odczytać 16-ty południk w Polsce, okolice Polkowic Polska. Natomiast dwie liczby z nawiasu - 3 oraz + 3 informowały w poprzednich latach o trzęsieniu ziemi w Polsce. Z kolei aktywność słoneczna na 17/18 styczeń informuje o kolejnym trzęsieniu ziemi w Polsce.

 

2. 17/18 styczeń 2019 rok: - 76 st. C     + 164* st. C     { + 2,   + 1,     + 2,   0 }. Z tych liczb można odczytać małą piramidę ustawioną w szczególnym miejscu do góry pod linią Słońca. Może informować o dwóch różnych wydarzeniach. Z wyliczonych liczb + 163* oraz + 164* można odczytać dodatkowo dwa południki na Dalekim Wschodzie. Znajdują się tam Wyspy Marszala, Nowa Kaledonia oraz Wanuatu. W tym miejscu może zatrząś ziemią. Podobne wydarzenie miało miejsce 22/23/24 grudnia 2018 roku. W tym dniu na linii Słońca znajdowała się mała piramida w szczególnym miejscu centralnej piramidy na wykresie. Informowała ona o tsunami na Dalekim Wschodzie. Na 22 grudzień 2018 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące liczby: 22/23/24 grudzień 2018 rok: - 64 st. C    + 239* st. C    { 0,   + 1,    0 }. Szczególną liczbę  przedstawia wartość + 239* ( z gwiazdką ). Informuje o ofiarach z zaginionego samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH 370. Z tej liczby można brać przykład jak odczytać kolejne niebezpieczne wydarzenia nie tylko na Dalekim Wschodzie ale również w Europie. Wartość liczby 239 informuje o podobnych wydarzeniach jakie mieliśmy podczas Drugiej Wojny Światowej { 2 x 39 = 239 }. Wartość liczby 2 nawiązuje do drugiego podobnego wydarzenia jakie mieliśmy podczas II Wojny Światowej. Natomiast następna wartość liczby 3 informuje o trzecim zagrożeniu ze strony Niemiec w Europie. Patrząc na historię w ostatnich 100 latach, Niemcy dwukrotnie przyczynili się do dwóch wojen w Europie. Następna trójka informuje o trzecim zagrożeniu ze strony Niemiec w Europie w dzisiejszych czasach. Wartość liczby 39 z wymienionej liczby 239 przypadnie na 9/10 luty 2019 rok. Wyliczyłem na ten dzień następujące liczby z aktywności słonecznej:

 

3. 10/11 luty 2029 rok: - 78 st. C     + 187 st. C     { + 12,    - 39* }. Tu podobnie wyliczyłem kolejny raz liczbę - 39 ( zaznaczyłem ją celowo z gwiazdką ). Początkiem roku w Magnitogorsku zginęło 39 osób w budynku mieszkalnym. Z aktywności słonecznej można jeszcze wyliczyć 109 południk na Dalekim Wschodzie: { 187 - 78 = 109 }. Czyżby w tym miejscu aktywność słoneczna szykowała kolejną niespodziankę. Następna data to 30 sierpień, 1 wrzesień 2019 roku. Podobna data jak podczas II Wojny Światowej. W tym wydarzeniu będą miały udział Niemcy oraz Rosja. Pamiętnego 22 grudnia 2018 roku zginęło ponad 400 osób. W tym samym czasie o dwa dni wcześniej, 20 grudnia 2018 roku, doszło do eksplozji w kopali Karwina u naszych południowych sąsiadów. Zginęło 12-tu polskich górników. Piramida na linii Słońca zbudowana z trzech liczb oraz aktywności słonecznej + 239* informowała o dwóch katastrofach na Ziemi, Karwina oraz tsunami na Indonezji: { 0,    + 1,    0 } W Polsce o katastrofach będzie informowała liczba 39 oraz 96. Katastrofy będą dopóty dopóki samolot będzie spoczywał na dnie Oceanu. A to zależy ode mnie bo tylko ja znam położenie wraku samolotu MH-370.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page