top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Czy czeka nas wojna na Dalekim Wschodzie?
(niedziela, 30 kwietnia 2017)

Tajemnice Jezusa

 

Tak nam się wydaje że mamy wolną wolę, niestety jesteśmy zaprogramowani aby realizować dzieło Boże. Ciała niebieskie piszą różne scenariusze. Po raz pierwszy w historii ciała niebieskie zapaliły zielone światło dla Polski. Wpływ na wydarzenia miały ciała niebieskie które odczytałem z aktywności słonecznej od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. W tym czasie 54 gwiazdy ustawiały się systematycznie przez 71 dni na linii Słońca " 0 " linii Galaktycznej, to one zmieniały nasz świat i mają duży wpływ na wydarzenia w Polsce. Po raz pierwszy wartość liczby zero realizuje wydarzenia w miejscu badań - Polska. Od tamtego czasu minie wkrótce 7 lat. To niecodzienne zjawisko z kosmosu opisałem 15 sierpnia 2010 roku. Rok 2013 był pierwszym w którym rozpocząłem odliczanie przez kolejnych 9 lat. Od 15 lutego 2013 roku do 13 marca 2013 roku wyboru Franciszka na papieża mija dokładnie 28 dni kalendarzowych. Po raz wtóry liczba 28 będzie wyszczególniona w tym tekście aby nam uzmysłowić o co tak naprawdę chodzi. Wymienione poniżej ciała niebieskie sygnalizują początki zmian na Ziemi. Pierwszym sygnałem z niebios był 16 styczeń 2013 rok w liczbie 150 odległość Ziemi od Słońca. Drugim było ciałem niebieskim które eksplodowało w okolicy Czelabińsk - Jekaterynburg - Rosja 15 lutego 2013 rok. To ciało niebieskie przybyło z 38 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Pozycja 2 poniżej przedstawia to ciało niebieskie w liczbach 56 x 56. Wymienione poniżej dwa układy planetarne 37 oraz 38 są informatorami przyszłych wydarzeń. Końcowa wartość liczby 9 w cudzysłowiu informuje o dwóch równoległych układach planetarnym. Każdy z nich posiada po 9 równoległych planet do znanego nam układu planetarnego w którym żyjemy. Oraz 9 latach ciężkich czasów na Ziemi począwszy od 2013 do 2021 roku. W tej liczbie 9 jest zapisane szczególne wydarzenie sprzyjające Polsce. Ma ona coś wspólnego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Tabela Galerii przedstawia wyszczególnione dwa układy planetarne które odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Zaznaczono je kanałach Komory Królowej pod różnym kątem.

 

" Kolejne dwa układy planetarne "

 

1. 37. -  R.S.56.1937        19  0  37          9.     oddalony o 56 lat świetlnych od Ziemi.

2. 38. -  R.S.56.5691        38  0  19        " 9 "   oddalony o 57 lat świetlnych od Ziemi.

 

Budowniczowie Wielkiej piramidy Cheopsa bardzo dobrze znali układy planetarne. Skąd czerpali wiedzę? Na pewno nie patrząc w gwiazdy. Opanowali technikę podobną do mojej z potwierdzonymi zdarzeniami. Osiągniętą wiedzę zakodowali w Wielkiej piramidzie Cheopsa. Szczególną uwagę zwrócili na dwa układy planetarne w czasach ostatecznych zapisali je w kanałach Komory Królowej na 19-tym miejscu w tabeli Galerii. W załamanych kątach zapisali ostrzeżenie dla ludzkości. Przypomnę że wymieniona tu Galeria to Wielka Galeria w piramidzie Cheopsa. Według moich obliczeń żadne pismo nie przetrwałoby przez: { 10.560 r.p.n.e. + 2012 r.n.e. } = 12 572 lata. Jedynym sposobem przekazania szczególnie ważnej wiedzy dla przyszłej cywilizacji było zapisanie ważnych informacji w kamieniu, szybach, kanałach, otworach piramidy. Najwybitniejsi naukowcy świata określili koniec świata na 2012 rok. Czy się mylili, nie przewidzieli że wydarzenia kosmiczne wraz z naszym kalendarzem czytamy z prawej do lewej. Jednym słowem nie odczytali zakodowanej numeracji układów planetarnych zapisanych w piramidzie Cheopsa. Każda liczba w tej numeracji ma wielkie znaczenie zwłaszcza liczba 9. Na dzień dzisiejszy liczba + 57 rzuca nowe światło dla ludzkości. Zakodowano ją w 19-tej numeracji tabeli Galerii { + 38 } + { + 19 } =  + 57. Odczytanie zakodowanych liczb nie było proste. Nikomu nie przyszło do głowy że w podłużnych otworach Wielkiej Galerii zakodowano wielką tajemnicę Pana Boga. Naukowcy ocenili że otwory służyły jako rusztowanie do budowy Galerii. Nie przypuszczali że podłużne otwory to zakodowane układy planetarne od 1 do 27 + dwa zbliżone do siebie w sumie 56. I tak powielano ten sam błąd w mediach. Mijały lata odniosę się do przepowiedni. cyt: " W Polsce pojawi się człowiek który zapali latarnię wiedzy " latarnią jest piramida Cheopsa. I tak się stało przepowiednia się spełniła a zakodowaną tajemnicę przypadło odczytać dla autora Ryszarda Suskiego. Wrócę jednak do Komory Królowej. Dwa kanały załamują się pod różnym kątem na różnej długości nie mają ujścia na zewnątrz, zamknięto je przy wylocie kamiennymi płytami po 8 centymetrów. Za tymi płytami jest próżnia. Oto wyjaśnienie do tej zagadki. Kanał lub szyb z Komory Królowej w przenośni - to pewien obszar w kosmosie w którym mieści się ograniczona ilość ciał niebieskich między innymi wymienione dwa układy planetarne 37 oraz 38. Na logikę wymienione dwa układy planetarne, 37 oraz 38, zasunęli dwoma kamiennymi płytami przy ujściu na 66 metrze w Komorze Królowej. Próżnia za płytą grubości 8 centymetrów może być przenośnią, sygnalizuje pewien obszar na Ziemi w 8 strefie czasowej na wschód, na 37 oraz 38 równoleżniku, który prawdopodobnie nie nada się do zamieszkania. Taki można wysnuć wniosek, czy jest prawdziwy? Z piramidy Cheopsa - Położenie Komory Królowej uzmysławia nam że nasz układ słoneczny znajdujemy się obecnie w centrum naszej Drogi Mlecznej. W Komorze Królowej znajdują się dwa otwory. Zwracam szczególną uwagę na długość kanałów w Komorze Królowej przed załamaniem. Dla przypomnienia zacytuję fragment tekstu z Piramidy Cheopsa Wielka Piramida, piramida Chufu:  cyt " w południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do " ślepych kanałów ". Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości " 193 " cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28', południowy wiedzie poziomo na długości " 203 " cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28'. Dwukrotnie zaznaczono minuty w liczbie 28. Szczegół z długości 203 cm zaznacza warstwy w piramidzie oraz dwie planety Wenus, Ziemię  z 0 miejscem badań na 20 południku w Polsce. Obie planety dzieli linia Słońca " 0 ". W Tabeli Galerii budowniczy zaznaczył dwa równoległe układy planetarne na 19 miejscu. Wartość liczby 19 z numeracji przecina Polskę na dwie połowy zaznaczając miasto Pajęczno w centralnej Polsce. Posiadacz książki na stronie 155 odczyta o kogo chodzi i co się wydarzyło na łączeniu trzech rzek Warty, Liswarty oraz Kocinki. Przedstawione minuty dwa razy po 28 dają liczbę 56. Budowniczy w liczbie 56 przedstawia Pana Boga jako Stwórcę oraz Syna Jezusa. Jezus na Krzyżu oddał życie za nas o godzinie 20:32 czyli 28 minut przed godziną 9:00 wieczór. Co przekazał światu w ostatniej sekundzie swojego życia w liczbie 28 należącej do Stwórcy Pana Boga. Myślę że w wymienionych układach planetarnych wypaliło się ciało niebieskie któremu przypisano nr 28. Wymieniona wartość liczby 28 nawiązuje do śmierci Jezusa oraz jednego z ciał niebieskich mogła to być np. gwiazda wpisana w ostatni układ planetarny przy liczbie 56. Natomiast wartość liczby 9 informuje o przejściu Jezusa do innego wymiaru. Myślę że Jezus chciał o tym wydarzeniu poinformować ludzkość. Czy ludzkość zrozumiała przekaz Jezusa? Prawdopodobnie nie. To moja teoria której " namacalnie " nie mogę potwierdzić. My w obecnych czasach patrzymy na ciało niebieskie które dawno już nie istnieje.

 

37 układ planetarny oddalony jest od nas o 56 lat świetlnych zdradza pewne tajemnice. Dwa niesamowite układy planetarne identyczne jak nasz Układ Planetarny. Znajduje się tam po dziewięć równoległych planet plus Gwiazda. Między innymi cztery identyczne ciała niebieskie jak nasz Jowisz oraz Uran, Wenus, Ziemia z księżycem. Jowisz wraz z Uranem to 5 oraz 7 planeta od Słońca w znanym nam Układzie Słonecznym. Z tych dwóch nieparnych liczb 5 oraz 7 po dodaniu uzyskałem dwu składowe liczby: 57, 12, 21, 75 oraz 18. Przedstawiają one kolejną zagadkę 38 układu planetarnego.

 

a. Suma  5 + 7 = 57. daje odległość od naszej planety w latach świetlnych.

b. Liczba 57 czytana z prawej do lewej da liczbę 75.

c. Suma liczb 5 + 7 = 12.

d. Liczba 12-cie czytana z prawej do lewej da liczbę 21.

e. 75 - 57 = 18.

 

Z dwóch plusowych nieparnych liczb 5 oraz 7 wyliczonych z aktywności słonecznej  odczytałem taki scenariusz: liczba + 57 przedstawia  odległość od naszej planety w latach świetlnych. Potwierdzenie znalazłem 10/11 lutego 2017 roku. W tym czasie w bliskiej odległości przeleciała Zielona Kometa za granicą światła i ciemności. Z tej samej liczby odczytałem wartość liczby 18. Przedstawia masę ziemi do księżyca w 38 układzie planetarnym. { 75 - 57 = 18 }. Informuje ona że w tym układzie planetarnym mamy do czynienia z równoległą ziemią oraz identycznym księżycem jaki istnieje przy naszej planecie Ziemi { 18 do 81 }. Wartość tych liczb 18 oraz 81 przedstawia stosunek naszej planety Ziemi do Księżyca. Z tych liczb powstał wzór opublikowany w książce: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz  81 = 26. Dlatego budowniczy piramidy zaznaczył w Komorze Królowej dwie szczególne liczby po załamaniu 37 oraz 38. Następnie wartość liczby 12 przedstawia 12 układ planetarny z 7 planetami oddalony o 36 lat świetlnych od nas { 24 + 12 = 36 }. 12 układ planetarny odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.35.2331       24  0  12       7. W tych liczbach odczytałem życie i śmierć Jezusa. Jesus oddał życie 28 minut przed godziną przed godziną 9 wieczór. Wartość liczby 9 uzmysławia nam że istnieje drugie życie po śmierci w innym wymiarze. I ponownie przypomnę że wymieniona wartość liczby 9 występuje przy 19 numeracji Tabeli Galerii. To właśnie w tej numeracji zapisano życie autora Ryszarda Suskiego z końcowa liczbą 9. Opisane wydarzenie oparłem na danych z życia i śmierci Jezusa. Odczytany 12 układ planetarny a w nim życie Jezusa służył jako wzór do odczytania  kolejnych dwóch układów planetarnych między innymi 37 oraz 38. W następnej kolejności wartość liczby 21 przedstawia inny układ planetarny oddalony od nas o 63 lata świetlne. Wrócę jednak do liczby 21 odczytałem tu ciekawostkę. Kryształowa czaszka posiada stałą temperaturę 21 stopni w tej liczbie zapisany jest 2021 rok. Współrzędne geograficzne dla 21 południka oraz 12 równoleżnika lokalizuje Saharę oraz górę w Afryce Emi Kussi na wysokość 3415. Szczyt zamyka wulkan. Zlokalizowane miejsce może kryć tajemnicę historyczną. Być może na równoległej ziemi znajduje się pustynia oraz góra jak na naszej Ziemi. I w taki oto sposób można wykreślić mapę świata w 38 układzie planetarnym zaczynając od góry w Afryce.

 

Zielone światło dla Polski

 

Musiało minąć kolejne 100 lat od pierwszej wojny światowej. Aby zrealizowało się marzenie Polaków i wypełniła przepowiednia, musieli odejść twórcy Polski Ludowej powiązani z Rosją. Niestety ci sami ludzie obecnie współpracują z zachodem i to jest przykre. Tak jest łatwiej żyć nie brać odpowiedzialności za Ojczyznę. 19 numeracja tabeli Galerii przedstawia prawdziwe państwo Polskie, nie teoretyczne. Plusowa aktywność słoneczna na dzień 30 kwiecień 2017 rok nie notuje spadku lecz wzrost. Z aktywności słonecznej można odczytać na przykład notowania partii. Bardzo ważnym wydarzeniem jakie nas czeka to 20/21 czerwiec 2017 rok. 37 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami R.S.56,1937      19  0  37     9. Suma z tej numeracji czytana z lewej do prawej da mi liczbą -112. { 56 + 19 + 37 = -112  }. Wiem że minusowe liczby z lewej strony Galerii informują o wielkim niebezpieczeństwie na zachód od Greenwich. Ciała niebieskie przed granicą światła i ciemności a linią Słońca " 0 " to obiekty które poruszają się po naszym niebie. Mogą to być samoloty, rakiety, ciała niebieskie, zrzucone bomby na ziemię lub do wody. Wartość liczby -112 przedstawia wydarzenia na 112 południku na wschód od Greenwich jak również na zachód od Greenwich. Przypadnie to na 20/21 czerwiec 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem bardzo duży spadek aktywności słonecznej o 114 jednostek. Tak duże spadki aktywności informują o niebezpieczeństwie, życiu oraz śmierci. Przedstawiłem dwie parne zbieżne liczby z małą pomyłką: - 112 oraz -114 na 20 czerwiec 2017 rok. Jedna pochodzi z numeracji tabeli Galerii druga wyliczona z aktywności słonecznej. Minusowe wartości liczbowe lokalizujemy na zachód od Greenwich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wymieniony 112 południk przecina półwysep Kalifornijski. Dokładnie w tym miejscu łączą się trzy płyty tektoniczne: Kokosowa, Pacyficzna, Północno-Amerykańska. A w centralnej Polsce na 19 południku trzy wymienione powyżej rzeki. Wiadomo że około 20 dnia każdego miesiąca dochodzi do częstych eksplozji na Słońcu, a zwłaszcza przy tak wielkim spadku aktywności słonecznej. Eksplozje na Słońcu mają wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Jak podają liczby wyliczone z aktywności słonecznej około 20 czerwca 2017 roku zatrzęsie ziemią dwukrotnie do 8 stopni w Skali R. Co w takim razie przedstawia wykres na 20 czerwiec 2017 rok. Suma plusowych oraz minusowych liczb począwszy od 17 do 21 czerwca dała mi liczbę 193. To tyle ile wynosi długość kanału przed załamaniem 37 stopni w Komorze Królowej czyli niecałe dwa metry. Czy wartość tej liczby 193 może nawiązywać do wystrzelonej bomby atomowej z Półwyspu Koreańskiego w kierunku Ameryki Północnej? Wykres podaje upadek ciała niebieskiego lub rakiety do wody od zachodniej strony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej teoretycznie na 112 lub 114 południku. Czy po eksplozji bomby atomowej w zetknięciu z wodą może powstać fala tsunami do 14 metrów wysokości? Lewą stronę tabela Galerii przedstawia wydarzenia na zachód od Greenwich Ameryka. Wykres podaje bardzo ważny dzień 14 czerwiec 2017 rok. W tym dniu sinusoida przecina zewnętrzna granicę światła i ciemności. Może to być ostrzeżenie przed wojną na Półwyspie Koreańskim. Być może wystrzelona rakieta osiągnie cel na przełomie od 17 do 22 czerwca 2017 roku. W dniu 22 czerwca 2017 roku linię Słońca przecina literka " V " informując przecięcie wody. Daje mi to sporo do myślenia. Wystrzelona bomba z półwyspu Koreańskiego nie osiągnie celu tylko wpadnie do oceanu. Podobny przypadek odczytałem 17 kwietnia 2017 roku. Wykres przedstawia wydarzenia w ciągu kilku dni. I tak było 14 kwietnia 2017 roku Armia Amerykańska zrzuciła 14 kwietnia potężna bombę na Talibów. Wykres takie wydarzenie nie zapisze w ciągu jednego dnia. Literkę " V " zaznaczył 17 kwietnia 2017 roku. Sumując Sinusoidy na wykresie ostrzegają przed niebezpieczeństwem od 14 czerwca do 22/23 czerwca 2017 roku. Wygląda na to że osiągnięty cel spadnie na 114 południk w zachodniej części Ameryki Północnej. Dalej szczególny dzień to 30 czerwiec oraz 1 lipiec 2017 rok. Ciało niebieskie krzyżuje się na granicy światła i ciemności na naszym niebie. Skrzyżowanie na granicy światła i ciemności formuje ponownie literkę " V ". Literka " V " została wyrysowana na wykresie z dwóch ukośnych linii czerwonej oraz czarnej akurat na granicy światła i ciemności a linią Słońca. Wygląda na to że ciało niebieskie zostanie zestrzelone przez rakietę w powietrzu tworząc literkę " V " czyli wybuch. Taki obraz przedstawia wykres. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie. 200 dni wcześniej 28 listopada 2016 roku odczytałem dwie minusowe parne liczby: -14, - 14. sygnalizują o niebezpieczeństwie nie tylko na zachód od Greenwich, również w centrum włoskiego buta w okolicy Wezuwiusza. Trzeba zwrócić uwagę na całe państwo Włoskie wraz z Sycylią. Tam często trzęsie ziemią. Poniżej aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby z końca listopada 2016 roku, informują o wydarzeniach ziemskich po 200 dniach na czerwiec 2017 rok:

 

1. 27/28 listopada 2016 roku: + 712 st.  C    0,      - 14,      0

2. 28/29 listopada 2016 roku: + 698 st.  C    0,      - 14,      0

 

Wartość liczby 712 sygnalizuje o wpływie Gwiazdy " Nibiru '' oraz wydarzeniach na + 127 południku na zachód od Greenwich. Tu trzeba zwrócić uwagę na półwysep Koreański. + 127 południk przecina półwysep-koreański na  38 równoleżniku. Zaznaczony 112 południk w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to cel rakiety wystrzelonej z Korei Północnej w kierunku zachodni brzegom Ameryki Północnej. Wszystko by się zgadzało 112 południk zaznacza zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki. Co by się stało gdyby wystrzelona bomba atomowa wybuchła stykając się z wodą od zachodniej części Ameryki Północnej. Mogła by powstać fala tsunami która zabiłaby miliony ludzi. O to chodzi przywódcy Kim Dzong Un. Czyżby dwie liczby - 14, - 14 ostrzegają przed falami tsunami po eksplozji bomby atomowej. Te teoria której nie można wykluczyć. Wrócę jednak do wyliczonej liczby z aktywności słonecznej o 114 jednostek. Spadek tak wielkiej aktywności słonecznej może mieć wpływ na wielkie trzęsienie ziemi nie tylko we Włoszech. Na 114 południku Półwyspu Kalifornijskiego mieści się Park Narodowy, następnie na północ Las Wegas, Salt Lake City, powyżej Park Narodowy Yellowstone. 38  równoleżnik przecina półwysp Koreański oraz Park Narodowy Yellowstone. Do tej infomacji trzeba dodać na styku trzech płytach tektonicznych mieszczą się trzy największe miasta w Ameryce Północnej: San Francisko, Los Angeles, San Diego. Minusowe liczby lokalizują wydarzenia na zachód od Greenwich i na północ od równika. 41 równoleżnik z liczby -114 zaznacza pobliskie tereny wulkanu Yellowstone. W tej liczbie z aktywności słonecznej wymieniony jest Księżyc w liczbie 11. On także będzie miał wpływ na te wydarzenia. Gdyby doszło do trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R w tamtym rejonie narobi wiele szkody w zachodniej części Ameryki Północnej na przełomie około 20/21  czerwca 2017 roku. Trzeba pamiętać że z 114 południka można odczytać kilka innym miejsc na Ziemi. Na Dalekim Wschodzie na 114 południku lokalizujemy archipelag Indonezyjski. Mieści się na styku dwóch wielkich płyt tektonicznych. Znajduje się wiele wulkanów zagrażających ludności. 100 dni przed 20 czerwca 2017 roku 10 marzec 2017 rok wykres przedstawia piramidę słoneczną  w liczbie + 62. Na dzień 12 marca zapisałem wartości liczbowe - 2,  + 8,  - 1. Wartość liczby + 8 informuje oraz przypomina o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R za 100 dni. Wartość liczby dwa informuje o podwójnym trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Być może na wymienionych południkach. Trzeba zwrócić uwagę na Włoskie wulkany wymieniony 14 południk oraz 41 równoleżnik informuje o wydarzeniach w tym rejonie. Do tej układanki trzeba dodać piramidę słoneczną z liczby + 62 wskazuje 62 południku oraz 26 równoleżnik. W tej lokalizacji mieszczą się trzy państwa: Iran, Afganistan oraz Pakistan. Tu także może dojść do trzęsienia ziemi przy tak dużym spadku aktywności słonecznej. Do wojny może dojść w każdym innym miejscu między innymi na Bliskim Wschodzie: między innymi w Iranie, Pakistanie czy Afganistanie. Wydarzenia z 12 marca przenoszone są na  22 czerwiec 2017 rok. Dokładnie 13 marca ciało niebieskie przeleciało tuż za granicą światła i ciemności informujące o wydarzeniach za 96 oraz 100 dni na 18 oraz 23 czerwiec 2017 rok. 90 dni później 13 czerwiec ostrzega przed kolejnym trzęsienie ziemi tym razem do 9 stopni w skali R. 10 kwietnia 2017 rok minęła 7 rocznica katastrofy Smoleńskiej. Czy Polak zrozumiał co pisałem. Duży może dużo Rosja zrobi co zechce na swoim terenie zwłaszcza cmentarzu Katyńskim. Czy my możemy w tej sprawie coś zrobić nic i tak kończy się cała filozofia. Potwierdzenia trzęsień ziemi można znaleść na stronie:

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/

 

Szybkimi krokami zbliza się lato. 200 dni po 20/21 grudnia kalendarz przedstawi 10/11 lipiec 2017 rok. Co tak naprawdę szykuje nam ciało niebieskie z trzech plusowych szóstek na koniec pierwszej oraz poczatek drugiej dekady lipca 2017 roku. { + 666 }. Dokładnie 9 lipca ciało niebieskie przeleci tuż przy lini słońca przed granicą światła i ciemności przecinając ziemię w dniu 10-tego lipca. W dniu z 8 na 9 lipiec 2017 rok zapisano trzęsienie ziemi od 5 do 7 stopni w skali R. Na dzień dzisiejszy nie są realizowane w 100 procentach trzęsienia ziemi które zostały wyliczone z aktywności słonecznej. Być może na obecnym etapie są ważniejsze sprawy niż trzęsienia ziemi. Na dzień 6 czerwiec 2017 rok sinusoida na wykresie kreśli literkę " V " odwróconą o 180 stopni. Sygnalizować może wystrzelony pociski z okrętu podwodnego być może w kierunku Koreii Północnej. To wydarzenie sinusoida kreśli przed granicą światła i ciemności. Wymieniłem 3 maj oraz 11 to dni w których ciała niebieskie zaznaczają ważnie wydarzenie na lini słońca. Być może  chodzi o święto trzecio majowe w Polsce oraz dzień zwycięstwa Rosji z drugiej wojny światowej.

 

Czy wiesz że: W zamian za utracone mienie w Europie podczas drugiej wojny światowej Żydzi otrzymali na własność ziemie z których utworzono im własne państwo Żydowskie Izrael.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page