top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Tajemnice Kosmosu. Komety i super wulkany.
(niedziela, 14 maja 2017)

Aktywność słoneczną dzielimy na niską oraz wysoką. Wysoka aktywność słoneczna ma wpływ na mroźne zimy, natomiast na łagodną zimę wpływa niska aktywność słoneczna. Tak było w poprzednich latach. Niska aktywność słoneczna w 2017 roku lokalizuje trzykrotnie + 127 południk na Dalekim Wschodzie który zaznacza po drodze między innymi Półwysep Koreański, Indonezję oraz Filipiny w 2017 roku. W zaznaczonych miejscach często dochodzi do bardzo silnych trzęsień ziemi na północ od równika oraz na południe od równika. Krótka wzmianka ze strefy tajemnic: + 127 południk odpowiada 13 numeracji w tabeli Galerii. W numeracji tabeli Galerii licząc od dołu do góry zapisano układ planetarny " Nibiru " oddalony o 39 lat świetlnych od nas. W podobnej liczbie zbudowano kryształową czaszkę wysoka i szeroka na 12.7 cm. Wymienioną liczbę dzieli jedynie przecinek oraz miniony czas 12 581 lat i początek końca zapisany na 2021 rok. Wymienione liczby odpowiadają jednej ze stref tajemnic Kryształowej czaszki. Twórca czaszki dał nam do zrozumienia ze zna dokładnie budowę układu planetarnego " Nibiru " i jego wpływ na nasze ziemskie życie przed i po 2021 roku.

 

1. 29/30 sierpień 2017 rok: - 70 st. C     + 127 st. C   { + 3    - 18 }, { + 1   - 7 }. Przy niskiej aktywności słonecznej wyliczyłem na koniec sierpnia trzęsienie ziemi do 7 stopni w skali R. Dodatkowo na tym południku jest zlokalizowane ciało niebieskie przed granicą światła i ciemności, czyli podwójne zagrożenie.

 

2. 4/5 wrzesień 2017 rok: - 67 st. C     + 127 st. C    { + 9     - 1 }, { - 1     + 8 }. Na 4/5 wrzesień podobnie jak wyżej wyliczyłem dwukrotnie trzęsienie ziemi od 8 a nawet 9 stopni w skali R.

 

3. 21/22 grudzień 2017 rok: - 77 st. C   + 127 st. C    { + 3     - 9 }. Na 21/22 grudzień wyliczyłem  trzykrotne  trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R być może rozłożone na inne miesiące. Wydarzenia z grudnia z 21/22 grudzień 2017 roku powtórzą się po roku również po 100 oraz 200 dniach.

 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na 9 lipiec 2018 rok. Wymieniony + 127 południk wyliczyłem z aktywności słonecznej do jego realizacji czasami trzeba czekać 718 dni. Wrócę jednak do wydarzeń z 2016 roku. Przykładem wysokiej aktywności słonecznej jest ostatni dzień 2016 roku. Oto ona: 30 grudzień/1 styczeń 2017 rok: + 680 st. C    - 39 st. C    - 69,     0. Sygnalizowała ona na mroźną zimę w Polsce przez 39 dni począwszy od 1 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku. Magiczna liczba - 39 wyliczona z aktywności słonecznej na przełomie roku powiązana z różnymi wydarzeniami na Ziemi. Przykład: tuż po północy w noc Sylwestrową terrorysta zamordował 39 osób w Stambule i ranił około 680. Komety które będą przelatywały w bliskiej odległości od nas będą stopniowo obniżały aktywność słoneczną przez cały 2017 rok. Pierwszym ciałem niebieskim była Zielona Kometa, która przeleciała z 10/11 lutego 2017 roku. Obniżyła ona aktywność słoneczną po 39 dniach o 57 jednostek. W tej właśnie liczbie 57 odczytałem ciało niebieskie które przyleciało z 38 układu planetarnego oddalonego o 57 lat świetlnych od nas. Komety oraz inne ciała niebieskie ostrzegają przed następnym ważnym wydarzeniem za 100 kolejnych dni czyli na 20 maj 2017 roku. Suma środkowych liczb z numeracji 38 układu planetarnego, w cudzysłowiu, dała mi wynik w liczbie 57.

Oto on: R.S.56.5691       " 38  0  19 "      9. { 38 + 19 = 57 }. To właśnie ta Kometa w liczbie 57 zaświeciła zielonym światłem dla Polski. Kolejnym ciałem niebieskim które przeleci bardzo blisko naszej planety to prawdopodobnie dwie komety na 19/20 maja oraz 30 sierpnia 2017 roku. W tym dniu aktywność słoneczna spadnie dwukrotnie raz o - 46 jednostek, drugi raz o - 81 jednostek. Można powiedzieć że są to dwie komety które wpłyną na wydarzenia w kilku miejscach na Ziemi. W których może być zapisane trzęsienie ziemi od 6.4 do 8.1 stopnia w skali R. Nie ominę też ważnego wydarzenia na 18 południku w Opolu. Suma obu minusowych liczb { 46 + 81 = 127 } daje wynik w liczbie minus - 127. Wiadomo że 13 numeracja w tabeli Galerii zaznacza również 38 równoleżnik w 26 układzie planetarnym. Więc z tych dwóch liczb 127 oraz 38 można odczytać dwa miejsca na Ziemi. Na zachód od Greenwich z liczby minus 127 x 38 można odczytać łącznik dwóch płyt tektonicznych: Pacyficzną oraz  Płytę Północnoamerykańską. W zlokalizowanym miejscu może dojść do trzęsienia ziemi nawet do 8.1 stopnia w Skali R. Na łączeniu dwóch płyt tektonicznych mieści się wulkan Mount Shasta - Stratowulkan w USA. Wiadomo że w liczbie 127 zapisany jest układ planetarny " Nibiru " oddalony od nas o 39 lat świetlnych. W tym układzie planetarnym znajduje się sześć planet plus gwiazda. Odczytałem go z piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721       26  0  13      6. Suma środkowych liczb z numeracji { 26 + 13 = 39 } informuje o oddalonym układzie planetarnym o 39 lat świetlnych od nas. Wymieniona liczba 39 ma związek ze spadkiem temperatury w Polsce około 6 stycznia do minus 39 stopni C poniżej zera oraz z 39 osobami zabitymi w Stambule. Tu przedstawiłem fakty oraz powiąznia kosmiczne z ziemskimi których nikt nie może podważyć. Układ planetarny " Nibiru" w swej numeracji lokalizuje dwa miejsca na Ziemi, oraz wpływa na wydarzenia ziemskie, między innymi w Polsce na początku 2017 roku. Ciała niebieskie za granicą swiatła i ciemności ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Wniosek nasuwa się sam, na Półwyspie Koreańskim może dojść do ważnego wydarzenia około 20 maja 2017 roku jak również w następnych miesiącach i latach. Tak wielki spadek aktywności słonecznej może mieć wpływ na Koreański wulkan Pektu-san wysokość 2744 m n.p.m., który znaduje się na granicy Chin oraz Korei Północnej. Trzęsienie ziemi do 8.1 stopnia w skali R może uaktywnić Koreański wulkan a skutki tego będą katastrofalne. Wartość liczby 27 z wysokości wulkanu odpowiada ostatniej numeracji z tabeli Galerii 27.

R.S.80.11331       54  0  27     1. Natomiast wartość liczby 44 odpowiada organizacji przestępczej " SS " w Koreii Północnej. Nie muszę chyba przedstawiać zbrodniarza na tym półwyspie. Wydarzenia na półwyspie zbiegną się z ruchami wojsk Amerykańskich w tamtym rejonie. Na 127 południku na Dalekim Wschodzie łączą się cztery płyty tektoniczne. Spadająca aktywność słoneczna może mieć wpływ na ich przemieszczanie. Przykładów można przytaczać wiele.

 

Na 19 oraz 20 maj wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

 

1. 19/20 maj 2017 rok: + 417 st. C      - 54 st. C  { - 46    + 4 }.

2. 20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C      - 58 st. C  { - 81    + 7 }.

3. 21/22 maj 2017 rok: + 290 st. C      - 65 st. C  { + 2      + 5 }.

 

Ostatnie dwie plusowe liczby + 4 oraz + 7 lokalizują ciała niebieskie oddalone w milionach km od naszej planety. W ciągu dwóch dni aktywność słoneczna spadnie o 127 jednostek. Można ją wyliczyć z aktywności słonecznej odejmując następujące liczby: 417  - 290 = 127. Wyraźnie widać jak drastycznie spadnie aktywność słoneczna po 21 maja 2017 roku. Przy tak drastycznym spadku aktywności słonecznej będzie odczuwalne złe samopoczucie. Wymieniona liczba na 127 południku oraz 38 równoleżniku przedstawia różne scenariusze, od trzęsienia ziemi, wojny, wybuchu na Słońcu do eksplozji wulkanu. Obydwa ciała niebieskie w jednej liczbie 127 mają do spełnienia ważną misję na Ziemi. Pierwszą Kometę w liczbie - 81 odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami:

R.S.80.11331         54  0  27       1. W tym zestawieniu wartość liczby jeden { 1 } informuje tylko o jednym wydarzeniu na Ziemi i ostatnim na 127 południku łącznie z Półwyspem Koreańskim. Gdyby eksplodował Pekty-san około 20 maja 2017 roku zniszczyłby prawie cały Półwysep Koreański. Takie dramaty ludzi mieszkających na tym półwyspie musiały mieć miejsce w przeszłości i będą miały również w przyszłości. Numeracji układów planetarnych nie zmienimy i losów jej mieszkańców podobnie. Ciekawe że numeracja układów planetarnych odpowiada budowie naszej planety. Znając numerację można odtworzyć mapę świata nie wychodząc z domu. Wydarzenia ziemskie na 127 południku zapisano w numeracji tabeli Galerii. Wartość liczby 27 odczytałem z " ostatnej numeracji " tabeli Galerii  { 54 + 27 = 81 }. Suma numeracji 27 odpowiada budowie naszej planety oraz całkowitą odległość od naszej planety w latach świetlnych w liczbie 81. Budowa naszego wszechświata nie jest skomplikowana. W tej samej liczbie 81 zapisano odległość naszej planety do Księżyca 18 x 81 (rysunek 13 z 11 maja 2010 roku). W tej samej liczbie rozwiązujemy zagadki kosmosu. Wenus 93: stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26. To ważne wydarzenie zapisano w piramidzie Cheopsa: Cyt " w ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry }". Jedno szczególne wydarzenie z 27 numeracji zapisano na czasy ostateczne. Szczegółowy opis można znaleźć w kanałach Komory Królowej na 66 metrze. Zamknięty kanał betonową płytą grubości 8 cm zaznacza teoretycznie 8 strefę czasową. Natomiast wymieniona próżnia może lokalizować zniszczenia na 127 południku oraz na Półwyspie Koreańskim. Z opisu można wyciągnąć wniosek iż dni dyktatora są policzone. W tym tekście przedstawiłem kilka wersji wydarzeń ale na ile będą prawdziwe zobaczymy. Wymienione liczby 81 x 46 lokalizują granicę pomiędzy Chinami a Kazachstanem. Na koniec przypomnę zawsze około 20 dnia miesiąca na Słońcu mają miejsce potężne eksplozje które mogą uaktywnić wymienione wulkany.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page