top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Następna katastrofa lotnicza w Polsce.
(wtorek, 12 marca 2019)

7 marzec to kolejna katastrofa lotnicza o której pisałem w piątek 25 stycznia 2019 roku, czyli ponad 45 dni temu przed wydarzeniem 10 marca 2019 roku, w której to katastrofie ma zginąć 137 osób. Tabela Galerii z piramidy Cheopsa przedstawia datę katastrofy oraz przybliżoną ilość pasażerów. Natomiast konkretny dzień katastrofy trzeba wyliczyć z aktywności słonecznej, która jest ściśle powiązana z danymi Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Wielka Galeria piramidy Cheopsa. A w niej zostawiono po 27 podłużnych otworów z prawej oraz lewej strony w sumie 54 plus dwa zbliżone do siebie. Cyt " W ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry } ". Numeracja Tabeli Galerii którą rozszyfrowałem pozwoliła mi odczytać przyszłe katastrofy samolotów pasażerskich. Całą Tabelę Galerii przedstawiłem w książce wydanej w 2012 roku. Numeracja liczb z lewej strony Tabeli Galerii przedstawiaja wydarzenia od 2019 do 2037. Oto wydarzenia zapisane w tych liczbach dotyczące katastrofy wymienionego samolotu:  R.S. 56.1937    19  0  37    9. Czy z tych liczb można odczytać jakąkolwiek katastrofę lub wydarzenie kosmiczne. Wzorując na poprzedniej katastrofie z 8 marca 2014 roku można wyciągnąć wnioski oraz wyliczyć następne katastrofy. Otóż 20-39-ta numeracja Tabeli Galerii przedstawia katastrofę Malezyjskich Linii Lotniczych MH-370 z 239 osobami na pokładzie. Są tam zapisane katastrofy od 2020 do 2039 roku na Indonezji. Samolot znajduje się na głębokości około 2000 tys metrów od lustra wody Oceanu Indyjskiego. O współrzędnych geograficznych: 20 x 93. Tą katastrofę odczytałem z następujących liczb Tabeli Galerii: R.S.59.2039    20  0  39     8. Bazując na poprzednich danych z 8 marca 2014 roku mogłem porównać następną katastrofę na dzień 7 marca 2019 rok. Jednak tego dnia nic się nie wydarzyło, gdzieś popełniłem błąd, który próbuję naprawić. Na dzień 7 marca 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej:

1. 7/8 marzec 2019 rok: - 64 st. C    + 185 st. C    { 0,     + 3* }.

Wspominałem dodatkowo o tym wydarzeniu 11 dni później 6 lutego 2019 roku z ponownym zaznaczeniem katastrofy samolotu. Tabela Galerii przedstawia dzień 7 marzec 2019 rok podobnie jak wyliczone liczby z aktywności słonecznej które mają decydujące znaczenie. Wystarczyło do dnia 7 marca dodać wartość liczby plus 3* z gwiazdką w nawiasie aby odczytać 10-ty marzec 2019 rok. Tabela Galeri przedstawia rok 19-ty czyli 2019-ty. Południowe wiadomości TVP info informują o katastrofie samolotu Ethiopian Airlines Bening 737 Max-8 na pokładzie którego znajdowało się 157 osób. Wszyscy zginęli. Maszyna runąła na ziemię w 6 minut po starcie. Zginęła cała załoga oraz 149 osób w sumie 157 osób. Tą wartość liczby + 149 już wyliczyłem na 20/21 kwiecień 2019 rok. W styczniu wiedziałem że dojdzie do katastrofy lecz w tym kierunku stawiałem pierwsze kroki. W tamtym czasie podałem do wiadomości że ma zginąć w katastrofie lotniczej 137 osób jak informowała Tabela Galerii. Czy z numeracji Tabeli Galerii można wyliczyć dzień katastrofy oraz ofiary. Można mamy 10-ty marzec 2019 rok. W obliczeniach trzeba brać pod uwagę wszystkie wyliczone liczby z aktywności słonecznej. Tabela Galerii przedstawia następujące liczby: 56.1937. Sumując kolejno przedstawione liczby to się doliczę brakujących 20 pasażerów w tym samolocie { 1 + 9 + 3 + 7 = 20 }. Do 137 osób dodam 20 osób których mi brakowało to otrzymam całą listę pasażerów w tym samolocie. Sumując razem otrzymam 157 osób które tragicznie zginęły w katastrofie lotniczej 10 marca 2019 roku w Etiopii. Tu jest brakujące ogniwo całej układanki, które dotyczy 37 numeracji. Tabela Galerii książka strona 22 przedstawia dwa równoległe układy planetarne. 19-ta numeracja przedstawia wydarzenia od 2019 roku do 2028 roku. Co tak ważnego wydarzyło się w sąsiednim układzie planetarnym. Prawa oraz lewa strona to dwa równoległe układy planetarne stoją do siebie jak w odbiciu lustrzanym. Oto one:

1. Lewa strona: R.S. 56.1937 19 0 37* 9.
2. Prawa strona: R.S.56.5691 19 0 38* 9.

 

Załamania kątów 37* oraz 38* zaznaczono w szybach Komory Królowej zaznaczyłem je dodatkowo gwiazdką. Jeżeli wydarzyło się coś ważnego w jednym układzie planetarnym to do podobnego wydarzenia doszło lub dojdzie w drugim układzie planetarnym. To jak w odbiciu lustrzanym. Przykład ustaw dwa lustra naprzeciwko siebie. Rzuć śnieżką w jedno lustro to w drugim zobaczysz identyczne zdarzenie. W przestrzeni kosmicznej może to nastąpić po jakimś czasie.

2. 10/11 marzec 2019 rok: - 64 st. C + 189 st. C { + 13, - 34 }.

a. 10 marzec + 13 dni = 23 marzec 2019 rok - t. ziemi Polska.
b. 10 marzec + 34 dni = 14 kwiecień 2019 rok - zmiana pogody.

W dniu 7 marca 2019 roku w równoległą planetę do naszej Ziemi wedle podanych liczb uderzył podobny obiekt kosmiczny. Są to tylko domysły lecz takie zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce. Żyjemy w równoległym świecie, jeżeli wydarzy się coś w jednym układzie planetarnym, do podobnego zdarzenia dojdzie w drugim układzie planetarnym. Do 2027 roku jest zapisanych 8 katastrof lotniczych. Następna katastrofa lotnicza, według wszelkich danych na niebie i na ziemi, będzie miała miejsce w Polsce. Zginie, jak podają liczby, od 253 do 271 osób. Tabela Galerii podaje 20-ty południk oraz zero, miejsce badań Polska. Taki obraz wydarzeń przedstawia 20-ta numeracja Tabeli Galerii. Wszystkie katastrofy lotnicze, jak podaje Tabeli Galerii, będą stopniowo rozszyfrowane. Ciało niebieskie o numeracji { R.S.  + 9,  - 67 } ma bezpośredni wpływ na katastrofę z 10 marca 2019 roku. Mamy 3 marzec 2019 rok ciało kosmiczne zlokalizowałem bardzo blisko naszej planety Ziemi. Zapisałem je następującymi liczbami z aktywności słnecznej:

3. 3/4 marzec 2019 rok: - 67 st. C      + 179 st. C    { 0,   + 3 }. W tym zestawieniu z wyliczonych liczb mamy dwa obiekty kosmiczne: Zieloną Kometę { R.S.  + 9,  - 67 } oraz planetoidę { R.S. + 1,  - 79 }, z dodatkową liczbą 3. To one były informatorami lub miały bezpośredni wpływ na katastrofę samolotu 10 marca 2019 roku.

4. Na 10 marzec wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe:

10/11 marzec 2019 rok: - 64 st. C     + 189 st. C    { + 13,   - 34 }.

Rzut oka na pierwszą liczbę z lewej strony 64. Informuje ona o zmianie bieguna północnego oraz katastrofie. Być może zmienne pole magmetyczne ziemi w środkowej Afryce wpłynęło bezpośrednio na katastrofę lotniczą w dniu 10 marca 2019 roku. Potwierdza to wyliczona wartość liczby 64 która odności się do zmieny bieguna. Praktycznie co roku są zapisane katastrofy lotnicze. Z tabeli Galerii oraz aktywności słonecznej można wyliczyć podobne katastrofy lotnicze, których nie unikniemy. Życie mamy tylko jedno więc możemy uniknąć podobnej tragedii jaka wydarzyła się w Etiopii 10 marca 2019 roku.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page