top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

 

Nowy obiekt kosmiczny { R.S. - 9, + 67 } 10/11 grudzień 2018 rok.
(wtorek, 11 września 2018)

Jak co roku w naszym układzie planetarnym pojawiają się nowe obiekty kosmiczne. Na wykresie długości 7 m 18 cm wszystkie obiekty kosmiczne są szczegółowo analizowane, między innymi ten z 10/11 grudnia 2018 roku. Mają one w naszym układzie planetarnym określone zadanie. Tak będzie z obiektem kosmicznym który przeleci do naszego układu planetarnego 10/11 grudnia 2018 roku. Oznaczyłem go zgodnie z prawami fizyki oraz skrótem mojego imienia oraz nazwiska jak dla odkrywcy przystało: { R.S. - 9,  + 67 }. W tych liczbach kryje się wielka tajemnica kosmiczna którą będę próbował rozwiązać. Obiekt kosmiczny z 10/11 grudnia 2018 roku, jak pokazują liczby, będzie przelatywał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Kręcąc różne piruety, począwszy od 3 grudnia a zakończywszy w 19 grudnia 2018 roku. Tak więc będzie krążył w naszym układzie planetarnym aż 16 dni. Największą niespodziankę szykuje nam na 10-ty grudzień 2018 roku. Znajdzie się wówczas w tak zwanym 'okienku'. Jest to tak zwane miejsce gdzie obiekt kosmiczny znajduje się pomiędzy granicami światła i ciemności o wyliczonej wartości liczbowej { - 9 }. Podobnie było 25 marca oraz 9 czerwca 2018 roku. Wymieniona wartość liczby { - 9 } wskazuje na naszej Ziemi na 9 równoleżnik po oby stronach od Greenwich, oraz 67 południk. Zagrożenie dla Polski na ten dzień to nawałnica połączona z huraganem. Przy takim wydarzeniu można się spodziewać trzęsienia ziemi w Polsce. Wartość liczby + 67 informuje o ilości opadów tego dnia do + 67 mm na 1 m kwadratowy. Odczytałem ten obiekt kosmiczny z aktywności słonecznej i zapisałem następującymi liczbami:

 

10/11 grudzień 2018 rok: - 69 st. C    + 173 st. C      { R.S. - 9,  + 67 }. Już 11 grudnia ten obiekt kosmiczny oddali się od linii Słońca na znaczną odległość zaznaczoną w nawiasie { + 67 }. Wskazując tym samym + 67 lub + 76 plusowy południk na naszej planecie. Wartość liczby { - 9 } tym samym informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R oraz wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od 1 do 9. Więc jest to bardzo duże zagrożenie. Dodając do tego wydarzenia 100 dni odczytam w kalendarzu 20-ty luty 2019 rok. Wiadomo każdego 20 dnia miesiąca dochodzi do większych trzęsień ziemi oraz eksplozji na Słońcu. Być może chodzi o inne wydarzenie, którego nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy rozwiązać. Dodając do tej daty 193 dni z szybu Komory Królowej, odczytam w kalendarzu 23 czerwiec 2019 rok. W tych dniach będziemy mieli początek gorącego lata w Polsce. Podobnie było w lipcu 2018 roku. Podobny przypadek mieliśmy 9 czerwca 2018 roku. Były takie przypadki że wydarzenia z grudnia realizowane są dopiero za 365 dni. Takich przypadków już był wiele. Źródło: Piramida Cheopsa, Wikipedia wolna encyklopedia zapisano tam następujące zdanie cyt: " Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit komory stanowi dziewięć płyt granitu { 9 } o łącznej wadze około 400 ton ". Ciekawe spostrzeżenie zapisał budowniczy w stropie Komory Króla. Przypomnę że strop Komory Króla odpowiada wydarzeniom w Kosmosie. Być może chodzi o 9 obiektów kosmicznych które zagrażają Ziemi. Każda o łącznej wadze około 44 tony. Dzieląc 400 ton przez 9 = 44,44444444. Same niebezpieczne czwórki które nawiązują do organizacji przestępczej SS, którą szczycili się Niemcy podczas drugiej wojny światowej. Być może płyty nawiązują do dziewięciokrotnego zagrożenia na Ziemi z kosmosu, które będą dręczyły nas dziewięć razy. W 19-tej numeracji Tabeli Galerii zapisano podobną liczbę 9 w nawiasie: R.S. 56,5691     38  0  19     { 9 }. Z praktyki obiekty kosmiczne można podzielić trzy grupy które przelatują w różnym czasie w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy lub naszej planety Ziemi. Z danych historycznych.

 

1. 10/11-tego dnia miesiąca przelatują komety.

2. 15-tego dnia miesiąca przelatują asteroidy.

3. 20-tego dnia miesiąca przelatują planetoidy.

 

Przykłady:

 

1. 10/11 luty 2017 rok obok naszej Gwiazdy Przeleciała Zielona Kometa która dała zielone światło dla Prawa i Sprawiedliwości. Zapisałem ją wówczas taki liczbami: 10/11 luty 2017 rok: + 557 st. C   - 33 st. C      { R.S. - 57,  + 3 }. Wartość liczby - 57 to symbol Zielonej Komety. Natomiast wartość liczby + 3 w nawiasie informuje o trzykrotnym przelocie obok naszej Gwiazdy w poszczególnych miesiącach. Można zauważyć że Zielona Kometa przywędrowała do nas przy plusowej bardzo wysokiej aktywności słonecznej { + 557 }. Wysoka aktywność wskazuje na emocje w Polsce po przegranych wyborach Platformy Obywatelskiej która donosiła na swoją matkę Ojczyznę do Brukseli.

 

2. 15-tego dnia miesiąca eksplozja asteroidy w okolicy Jekaterynburg - Czelabińsk Rosja 15 lutego 2013 roku. Oznaczyłem ją następującymi liczbami z aktywności słonecznej: 14/15 luty 2013 rok: + 120 st. C     - 192 st. C    { R.S. + 37, - 3 }. Dokładną datę eksplozji asteroidy przedstawiłem w mojej książce pt. " Bitwa z Gwiazdami " wydanej i opublikowanej w grudniu 2012 roku. To wydarzenie opisałem na kilka miesięcy przed eksplozją asteroidy nad Czelabińskiem. Wymieniona  asteroida eksplodowała nad Czelabińskiem przy bardzo niskich wartościach liczbowych wyliczonych z aktywności słonecznej { + 120,  - 192 }.

 

3. 20-tego dnia miesiąca przelatują planetoidy. Tak było między innymi 19/20-ty października 2017 roku. Oznaczyłem tą planetoidę następującymi liczbami z aktywności słonecznej: - 64 st. C     + 221 st. C     { R.S. + 1, - 79 }. Planetoida z 19/20 października także przywędrowała przy niskiej aktywności słonecznej. Wskazując po 193 dniach na wydarzenia w Polsce 3/4 maja 2018 roku.  Nawałnice w okolicy Warszawy i Radomia z 2 na 3 maja 2018 roku.

 

Przedstawiłem dotychczas tylko dwa obiekty kosmiczne które zagrażają Ziemi. 9 czerwca oraz 10 grudnia 2018 roku. Trzeci obiekt kosmiczny który przeleciał przed granicami światła i ciemności zrealizował już swoje zadanie 14 sierpnia 2018 roku w Genui. Zawalił się wówczas most na autostradzie we Włoszech. Przedstawiam wszystkie ciała niebieskie przed granicami światła i ciemności w nawiasie od początku do końca 2018 roku. Pozostałe obiekty kosmiczne które zagrażają Ziemi nie wypełniły swojego zadania więc na realizację musimy poczekać.

 

1. 24/25 marzec 2018 rok: - 81 st. C           + 239 st. C          { R.S. + 1,  - 9  }.

2. 8/9 czerwiec 2018 rok: - 50 st. C             + 200 st. C         { R.S. + 1,   - 9 }.

3. 14/15 sierpień 2018 rok: + 168 st. C       - 68 st. C            { R.S. - 1,    - 7 }.

4. 4/5 październik 2018 rok: + 103 st. C     - 78 st. C            { R.S. + 8,    - 1 }.

5. 10/11 grudzień 2018 rok: - 69 st. C        + 173 st. C          { R.S. - 9,   + 67 }.

 

Zmienne znaki pomiędzy drugim a trzecim podpunktem z minus na plus informuje o zmianie pory roku po 20 lipca z wiosny na lato 2018 roku. Aby odczytać przyszłe wydarzenia należy dodać 100 dni oraz 193 dni z szybu Komory Królowej. Trzeba zwrócić uwagę na zapisane liczby w nawiasie. Pierwsze trzy wydarzenia od góry nawiązują do zagrożeń minusowych w europejskiej części kontynentu. Czyli wydarzeń na północ od równika. Natomiast czwarte wydarzenie podałem w liczbie plusowej { + 8,   -1 }. Dotyczy wydarzeń poniżej ziemskiego równika. Wyjątkowe jest ostatnie.

 

1. 24/25 marzec 2018 rok + 100 dni = 5 lipiec 2018 roku. Dzień jak co dzień. Jednak temperatura tego dnia raptownie spada po północy o 4 stopnie C. Plus dodatkowe 100 dni to odczytam 15 październik 2018 rok. Tu trzeba się szykować ze zmianą pogody jak również z nawałnicami, huraganem lub trąbą powietrzną. Dodając do tej daty 193 dni to odczytam 8 październik 2018 rok. Przedstawiam ciekawą liczbę wyliczoną z aktywności słonecznej + 239. Nawiązuje do ofiar Malezyjskich linii Lotniczych MH-370 który zaginął 8 marca 2014 roku. Być może 8 października 2018 roku dojdzie do podobnej katastrofy samolotowej. To wydarzenie zapisano w 9 stopniowej skali licząc od jeden do dziewięciu. Być może chodzi o inne wydarzenie związane z odnalezieniem samolotu Malezyjskich Lini Lotniczych MH-370. Niebawem dojdzie do spotkania pomiędzy autorem a ważna postacią w sprawie zaginionego samolotu.

 

2. 8/9 czerwiec 2018 rok: Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarł pak z "diabłem" prezydentem Korei Północnej. Tego dnia doszło do raptownej zmiany pogody. Temperatura raptownie spadła w cieniu w ciągu 3 minut o 10 st. C to bardzo dużo. Natomiast w słońcu o 22 stopnie C. To już jest niebezpieczne zjawisko na przyszłość. Za 100 dni będziemy mieli 18-ty wrzesień 2018 rok. Niskie wartości liczbowe informują o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz na świecie do 9 stopni w skali R. oraz wydarzeniu w dziewięciostopniowej skali od 1 do 9.

 

3. 14/15 sierpień 2018 rok: To wydarzenie zostało już zrealizowane. Tego dnia doszło do katastrofy na autostradzie we Włoszech, Genua. Zawalił się most na autostradzie. Zginęło bardzo dużo ludzi. 100 dni później będziemy mieli 24/25 listopad 2018 rok. Dokładnie tego dnia obiekt kosmiczny przeleci przed granicą światła i ciemności o oznaczeniu { + 2 }. Czyli bardzo blisko naszej planety Ziemi. Być może chodzi o trzęsienie ziemi na + 139 południku na wschód od Greenwich.

 

4. 4/5 październik 2018 rok: Tu podobnie jest uwięzione ciało niebieskie przed granicami światła i ciemności na wykresie. Aktywność słoneczna przedstawia to w następujących liczbach: + 103 st. C   - 78 st. C    { R.S. + 8,  - 1 }. Tym razem wysoka liczba plusowa występuje na samym początku wskazując prawdopodobnie 8 strefę czasową. Na wszelki wypadek podaje dwie strony świata. Na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Zatrząść może ziemią do 8 stopni w skali R lub wydarzenie w ośmiostopniowej skali licząc od jeden do ośmiu. Po 100 dniach od 4/5 października odczytam 14/15 styczeń 2019 rok. Po 193 dniach od 4/5 października będziemy mieli 17 kwiecień 2019 rok. Tu stawiam na dzień dzisiejszy znak zapytania (?).

 

5. 10/11 grudzień 2018 rok: Ten przypadek jest inny od pozostałych. W liczbie + 67 jest zapisany obiekt kosmiczny który zagraża ludzkości 9 stopniowej skali licząc od 1 do 9. Dzień wcześniej, jak podają liczby, temperatura spadnie o 31 stopni C. { - 11,25 st. C } oraz { + 11,25 st. C }. Podane spadki temperatur w nawiasie są wyjątkowe. Temperatury nieznacznie spadną  - 11,25 stopni C lub do + 11,25  stopni C. Mogą równie spaść poniżej zera do 11,25 stopni C. Dwa dni później mamy obiekt kosmiczny który informuje o tym wydarzeniu { R.S. - 9,  + 67 }. W tym przypadku trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi w Polsce. Z wyliczonej wartości można określić miejsce trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R na 9 równoleżniku oraz 67 lub 76 południku na wschód od Greenwich jak również na zachód od Greenwich. Lokalizacja: Wenezuela - Kolumbia oraz okolice Indii na płycie tektonicznej Indoaustralijskiej oraz Arabskiej. Po 100 dniach od 10 grudnia będziemy mieli 20 marzec 2019 rok. W tym dniu powinniśmy przywitać  pierwszy dzień wiosny. Jak pokazują liczby nastąpi to o miesiąc później. Po 193 dniach od 10 grudnia odczytam 23 czerwiec 2018 rok. Plusowa wartość + 67 informuje o intensywnych opadach. W wyliczonych dniach trzeba się liczyć z trzęsieniem ziemi w Polsce.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page