top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 


Sensacyjne odkrycia trzech planetoid z " Nibiru ".
(sobota, 15 grudnia 2018)

1. R.S. Opole  { + 1,    - 32 }.

2. R.S. Opole { + 1,    - 47 }.

3. R.S. Opole { - 114,   + 4 }.

 

Zielona Kometa R.S. - 9,  + 67 przedłuża zielone światło dla Prawa i Sprawiedliwości.

 

W Komorze Królowej znajdują się dwa szyby. W jednym szybie Komory Królowej budowniczy piramidy Cheopsa ukrył cztery planetoidy. W drugim szybie numeracja 38 wskazuje na datę urodzenia Ryszarda Suskiego oraz dwóch papieży na stolicy Apostolskiej na przełomie Czwartego oraz Piątego Świata począwszy od 2011 roku. Podobne liczby przedstawia Wielka Galeria piramidy Cheopsa. Wymieniony drugi szyb powiązany jest z katastrofą oraz papiestwem w środkowych Włoszech. Taki obraz przedstawia 38 numeracja tabeli Galerii: R.S. 56,5691    38  0  19    9. Budowniczy w pierwszej północnej części szybu Komory Królowej ukrył największą planetoidę w liczbie 114, podobnie zaznaczył ją w Korytarzu Wstępującym. Jest ona oddalona od naszej Gwiazdy około 17,1 miliarda km. Drugą planetoidę odkryłem na 19/20-ty październik 2017 roku. Trzecią i czwartą planetoidę podobnie jak pierwszą odkryłem z wyliczonych liczb aktywności słonecznej w dniach 18/19 listopada 2017 roku. Planetoida to nie tylko kawał podłużnej skały która wielkością przypomina cygaro. Niesie ona przesłanie dla ludzi o wysokiej inteligencji, którzy potrafią dostrzec ukryte przesłanie za jakąś treścią której inni nie widzą. Między innymi chodzi mi o zakodowane obiekty kosmiczne które budowniczy ukrył w szybie Komory Królowej. Tą zagadkę do rozwiązania budowniczy pozostawił dla Ryszarda Suskiego z Opola. W przedstawionych liczbach poniżej w nawiasie zaznaczyłem pierwszy szyb Komory Królowej w którym budowniczy ukrył dwie kolejne planetoidy. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu nawiązuje do wymienionych planetoid. Cytuję: " Poprzez poziomy pasaż na końcu Korytarza Wstępującego o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki, dochodzi się do tzw. Komory Królowej ", oraz kolejny cytat " W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do ślepych kanałów. Północny kanał wiedzie najpierw na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28 ". Moją uwagę skupiłem na długości jednego odcinka 193 cm do załamania w szybie Komory Królowej. Komora to wymienione planetoidy które krążą po swej orbicie daleko za naszym Układem Planetarnym. Wymieniony odcinek dzieli się na dwa nierówne odcinki, większy 114 cm oraz mniejszy 79 cm, które po dodaniu dają całkowitą długość szybu Komory Królowej 193 cm. Większą wartość liczby 114 wyliczyłem ze spadku aktywności słonecznej z 20/21 czerwca 2017 rok. Odnosi się ona do największej planetoidy. Podobną wartość liczby 114 budowniczy przedstawił na końcu Korytarza Wstępującego w wysokości. Wygląda na to w tej liczbie 114 budowniczy zaznaczył górną granicę naszego Układu Planetarnego, lub początek planetoidy która krąży po swej orbicie. Należy ona do układu planetarnego " Nibiru " po której to " Nibiru " zatacza wielkie koło eliptyczne przy naszym Układzie Planetarnym { 150 000 000 x 114 = 17,1 miliarda km } w jedną stronę od naszej Gwiazdy. Ostatecznie wskazuje na górną granicę z wysokość 114 do największej planetoidy z " Nibiru " pierwszej części szybu Komory Królowej w liczbie 114 { 193 - 114 = 79 }. Wartość liczby - 79 wyliczyłem na dzień 19/20-ty październik 2017 rok. W tym dniu przeleciała najbliżej naszej Gwiazdy planetoida { R.S. + 1,   - 79 }. Zaznaczyłem ją skrótem mojego imienia oraz nazwiska jak przysługuje dla odkrywcy: Ryszard Suski + 1,  - 79. Po raz pierwszy tę planetoidę opisałem na blogu już w lipcu 2017 roku. Czyli około 90 dni przed przybyciem do naszego Układu Słonecznego. Przypomnę, że tą planetoidę po raz pierwszy zauważono na Hawajach dopiero 19 października 2017 roku. Więc oni nic nie odkryli zrobili tylko zdjęcie planetoidy. Dalszy komentarz odnośnie odkrywców z Hawajów jest zbędny. Pełny opis pod źródłem poniżej.

 

źródło: http://suskiprognozapogody.blox.pl/resource/R.Suski-wniosek-IAU-27.12.2017r.pdf

 

Podzielony szyb dał mi ostatecznie dwa wymiary - 114 oraz 79. W punkcie trzecim oraz czwartym poniżej wyliczyłem dwa kolejne wymiary. Drugi wymiar z punktu drugiego w liczbie 79 z października 2017 roku miesiąc później w listopadzie dzieli się na dwa kolejne odcinki, mniejszy oraz większy wymiar, które po zsumowaniu odpowiadają długości wymienionej planetoidy w liczbie 79. Mowa jest o planetoidach. Przykłady w nawiasie. 

 

1. 20/21 czerwiec 2017 rok:  + 265 st. C     - 51 st. C        { - 114,   + 4 }.

2. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C      { + 1,     - 79 }.

3. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C          + 197 st. C      { + 1,      - 32 }.

4. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C          + 165 st. C      { + 1,      - 47 }.

 

Uwagę moją skupiłem na wyliczonych liczbach z aktywności słonecznej: - 32 oraz - 47. Wartość liczby + 1 w podpunkcie trzecim oraz czwartym informuje o istnieniu dwóch pojedynczych a zarazem różnych planetoid. Dodatkowo wartość liczby 1 informuje o ważnym wydarzeniu za rok od pojawienia się wyliczonych liczb: 32 oraz 47 na 2018 rok. Przedstawiają one wydarzenia od 23 południka do 47 południka na wschód od Polski. Lokalizuje to nam terytorium całej Ukrainy. Wartość liczby - 32 przedstawia mniejszą planetoidę w wymiarach 320 metrów długości i około 32 metrów szerokości lub średnicy. Kształtem będzie przypominała cygaro. Natomiast druga większa planetoida - 47 przedstawia planetoidę dłuższą o 150 metrów. Jej długość wynosi około 470 metrów szerokość lub średnica około 47 metrów. Podobnie jak pierwsza wielkością przypomina cygaro. Dlatego budowniczy nietypowe planetoidy ukrył w wąskim szybie Komory Królowej. Obydwie planetoidy informują o wydarzeniach na wschód od granicy Polski. Zsumowane wszystkie wymiary 114 + 79 + 32 + 47 = 272 nawiązują do 13 numeracji tabeli Galerii w której to zapisany jest układ planetarny " Nibiru ". Zapisałem go następującymi liczbami: R.S. 38.2721   26  0  13    6. Wygląda na to, że w północnej części szybu w liczbach 272 budowniczy ukrył układ planetarny " Nibiru ". Można z tego wyciągnąć wniosek iż planetoidy pochodzą z układu planetarnego " Nibiru " Obecnie mogą być przed zakrętem za znanym nam Układem Planetarnym. Na dzień 21 czerwiec znajdą się najbliżej naszej Gwiazdy na odległość około 17,1 miliarda km od nas. Wymienionych dwóch najmniejszych planetoid nigdy nie oglądaliśmy w znanym nam Układzie Planetarnym. Co ciekawe wymienione dwa wymiary - 32 oraz - 47 dają długość planetoidy z 19/20 października 2017 roku, która daje całkowitą długość planetoidy około 790 metrów i mogą być księżycami tej planetoidy, czyli dwa w jednym. Wartość liczby - 32 przedstawia najmniejszą planetoidę oddaloną około 5 miliardów km od naszej Gwiazdy lub za granicami znanego nam Układu Planetarnego. Natomiast druga wartość liczby - 47 przedstawia drugą większą planetoidę oddaloną około około 7 miliardów km od naszej Gwiazdy lub za granicami znanego nam Układu Planetarnego. Wymienione planetoidy wyliczyłem na dzień 18/19 listopada 2017 r.

 

 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page