top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

* * *

W stropie namiotowym zapisano stworzenie świata przez Boga.  
(poniedziałek, 12 czerwca 2023)

 

Natomiast w czterech pustych pomieszczeniach zapisano ostatnich 4 ostatnich jeźdźców apokalipsy na Ziemi.
Ciąg dalszy do poprzedniego wpisu.
A. Waga 5200 g - ponad 5 kg
B. Szerokość i wysokość - 12,7  { 12 + 7 = 19 }
C. Długość - 17,8
D. Stała temperatura 21 st. C


Waga 5200 pomnożona przez 5 pokazuje czas precesji co 26 tys lat. Jeżeli w krysztale twórca zapisał wagę 5200 g, to odpowiada równej dacie 5200 lat. Waga 5 kg oznacza pełną precesję co 26 tys lat  5200 x 5 = 26 000 tys lat. Wygląda na to że do pełnej precesji naszej Ziemi brakuje 5200 lat. Zaznaczono to w 4 pustych pomieszczeniach przestrzeni nad Komorą Króla. Piąty okres 5200 lat ukryto w stropie namiotowym. Odnosi się do stworzenia świata przez Boga.

 

Zapisano to w następujących liczbach.
31  0  61       62  0  31
Środkowe liczby 6 0 1 pokazują stworzenie świata przez Boga w ciągu 6 dni, a w 7 dniu odpoczywał. Natomiast środkowe liczby z prawej strony pokazują stworzenie trzech układów planetarnych w liczbie 203 { 203 = 7 * 29}. Wartość liczby 203 odnosi się do trzech gwiazd w Pasie Oriona. Są odbiciem lustrzanym do trzech piramid w Gizie. W 4 puste pomieszczenia przestrzeni zapisano 4 jeźdźców apokalipsy. Każdy jeździec przedstawia inną  tragedię na Ziemi. Pierwsza ziemska tragedia rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku i trwać będzie 1140 dni do 9 kwietnia 2025 roku. Drugą kosmiczną tragedię zapisano w planetoidzie: R.S. + 1    - 79 POLSKA 1 1I/'Oumuamua i która potrwa 790 dni. Rozpocznie się 10 kwietnia 2025 roku i skończy 20 sierpnia 2027 roku. Oba wydarzenia zapisano w 5 latach oraz 105 dniach. Obecnie minęły 4 światy po 5200 lat { 4 x 5200 = 20 800 lat }. Zapisano to w 4 pustych pomieszczeniach przestrzeni nad Komorą Króla. Do pełnej precesji brakuje 5200 lat { 20 800 + 5200 = 26 000 lat }. W szerokości oraz wysokości zaznaczono bardzo ważne wydarzenie 12,7 tys lat. To zapisała aktywność słoneczna na 11 listopad 2010 rok. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe.

 

Ujawniają czas przelotu 12,7 planety Nibiru w bardzo bliskiej odległości od naszej Ziemi.
10/11 listopad 2010 rok: - 588 st. C    + 85 st. C  { - 127    + 27 }.
Przedstawione liczby z 11 listopada 2010 roku rozwiązują zagadkę, w którym czasie obok Ziemi przeleciała 12 planeta Nibiru. Przedstawione liczby z podpunktu 1 dają rozwiązanie. 3200 + 2000 = 5200. 2 tys lat to nasz kalandarz. Natomiast 3200 to lata przed narodzeniem Jezusa. Suma daje 5200 lat końca 4 świata. 3200 + 2000 = 5200. Przedstawione liczby pod punktem 1 pokazują przelot 12 planety Nibiry w bardzo bliskiej odległości od naszej Ziemi 11 listopada 2010 roku. 3200 lat minus 85 = 3115. Następnie do tej daty 3115 dodałem minusową liczbę - 588 to otrzymałem 3703. Od tej daty 3703 odjąłem minusową liczbę z nawiasu - 127 z nawiasu = 3576. Na samym końcu do tej daty dodałem plusową liczbę 27 z nawiasu. W końcowym wyliczeniu otrzymałem czas obiegu 12 planety Nibiru która odwiedziła nasz Układ Słoneczny 3603 lat temu. Miało to miejsce w 2013 roku. Czyli 11 listopada 2010 roku najbliżej Ziemi przeleciała 12 planeta Nibiru. Są to obliczenia na czas 11 listopada 2010 roku. Od tamtego czasu minęło już 13 lat. 3603 - 13 = 3590. Znaczy się że 12 planeta Nibiru już minęła naszą Ziemię. Źródło: Nibiru { Planeta X } " ZBLIZAJĄCA SIĘ PLANETA" opublikowano 18.03. 2017 rok. Więc 12 planetę Nibiru udało się sfotografować 7 lat po moich obliczeniach. Książka "Bitwa z Gwiazdami", wydana w grudniu 2012 roku, przedstawia na wykresie nr 12 planetę Nibiru i jej księżyce. W tym artykule przedstawiam początki formowania naszej Ziemi. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia konstelacje Oriona na lini Słońca około 12,700 lat temu. 12,700 - 2000 tys = 10,700 lat. Zakładam że prace nad budową piramidy rozpoczęto dużo wcześniej. Trwały one jednak w podziemiach piramidy, poniżej poziomu gruntu.

Piramida Cheopsa źródło: cyt: " W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejscia, znajduje się otwór dzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w stanie nieukończonym. Prawdopodobnie porzucenie planu budowy komory jako grobowej nastąpiło, gdy zaczęto wznosić część naziemną piramidy. Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy ". W tym czasie w Ziemię uderza nasz satelita. Pozostał przy naszej planecie za sprawą bardzo silnego przyciągania ziemskiego. Nasz Księżyc zakotwiczył się przy naszej Ziemi dzięki 12,7 planecie Nibiru. Być może miliony lat temu. Odnoszę się teraz do budowy piramidy. Miało to miejsce około 10 800 lat temu. Dlatego zmieniono plan budowy. Gdy zaczęto wzosić część naziemną. W moich obliczeniach prace w części naziemnej piramidy rozpoczęto około 10.700 lat temu. Prace do poziomu Komory Króla trwały już 140 lat. 10 700 minus 10 560 = 140. Zapisano to w objętości pomieszczenia Komory Króla 10 560. W obecnym czasie koniec tego świata wyliczyłem zgodnie z końcem Tabeli Galerii 46,63 na przełomie 6 do 3 czerwca 2021 roku. Potwierdził to 20 marzec 2021 rok w trzech liczbach: 463 oraz 74. Podkreślił koniec tego świata w swej śmierci papież Benedykt XVI 31 grudnia 2022 roku. Czyli 3200 lat plus 2000 = 5200 lat { + 5200 = 10 400 lat }. Prace nad Komorą Króla zakończono lub rozpoczęto około 10 560 lat. Od poziomu zero do Komory Króla prace w trwały 140 lat. W tym czasie już topniały lodowce około 12 500 lat temu. Ta liczbę 74 z 7400 aktywność słoneczna wyróżnia 20 marzec 2021 rok. Z kolei do 7400 lat dodam kolejne 5200 lat to odczytam połowę z precesji 12,600 lat. W tym czasie na lini Słonca stoi Konstelacja Oriona 26 lipca. Z tego wynika że Atlantyda mogła być zatopiona około 12,600 lat temu. Porzucenie planu budowy nastąpiło gdy poziom wody zaczął się podnosić. Tu chodzi o topniejące lodowce. Prawdopodobnie Atlantyda została zatopiona gdy lodowce na Ziemi zaczęły topnieć. Liczba 12,7 może wskazywać współrzędne geograficzne Atlantydy na mapie. Pierwsze dotyczą okolice Ustica na Morzy Tyreńskim okolice Włoch. Drugie miejsce okolice Lakadiwy na 12 równoleżniku Indie zachodnie. Są to dwa miejsca na mapie gdzie mogła znajdować się Atlantyda. Komorę Króla zaczęto budować około 10.560 tys lat. Ten wymiar zaznaczono w pomieszczeniu Komory Króla. Czyli przed dwoma cyklami po 5200 lat = 10 400. Rozbieżność wynika z czasu trwania budowy piramidy. Przytoczę przykła budowy świątyni na Hradczanach. Gdzie prace trwają już ponad 600 lat. Przy obecnej technice.  Sumując na koniec w liczbie 74 zaznaczono bardzo ważne wydarzenie za 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Koniec świata wyliczyłem na 20 sierpień 2027 rok. W tym czasie na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zasiadać będzie 47 prezydent. W szerokość i wysokość twórca czaszki umieścił liczbę 12,7 z przecinkiem.

Dodane liczby 12 + 7 = 19 wskazują  tym samym 19 numerację z Tabeli Galerii oraz 19 południk w Polsce. Pod liczbą 12,7 twórca czaszki wskazał nam bezkresne obszary kosmosu, szerokości oraz wysokości. Po jakim okrążą 12 planeta Nibiru po nieboskłonie co 3600 lat. Na tablicach Sumerowie przedstawiają Annunaki oraz 6 planet z Gwiazdą. W centralnej części tablicy umieścił { dwie gwiazdy oraz dwa układy planetarne }. W tym jedna gwiazda z 6 ramionami - łącznie 7. Następnie na obrzeżach centralnej Gwiazdy twórca rysunku na tablicy umieścił 9 planet krążących wokół centralnej Gwiazdy. To nasz Układ Planetarny oraz dwie minimalnie oddalone od wymienionych 9 planet. Mogą nawiązywać do dwóch równoległych układów planetarnych oraz trzeciej gwiazdy z 12 planetą Nibiru. Często pod liczbami z aktywności słonecznej kryją się trzy wydarzenia. Podobnie zakodował to twórca na glinianych tablicach.

Długość 17,8.  17 + 8 = 25. Dodane liczby oddzielone przecinkiem wskazują liczbę 25 oraz 25 cykl słoneczny oraz 25 planet wraz ze stałą temperaturę 21 stopni C na Nibiru. Stopnie w tym przypadku wskazują Warszawę na 21 południku. Podpunkt 3 w liczbie 25 zamieścił zachodzące zmiany w 25 cyklu słonecznym oraz o końcu świata za 25 południkiem w Europie na wschód od Polski Rosja { 25 = 52 }. W liczbie 25 jak wspominałem twórca zakodował 25 planet bez gwiazd. Pod liczbą 17,8 zakodowano odległość 12 planety Nibiru obok naszej planety Ziemi oraz naszego satelitę. Eksplozja Gwiazdy z 9 października 2022 roku jest zapowiedzią kolejnej eksplozji na Ziemi. Wartość liczby 12,7 lokalizuje terytorium Niemiec od 12 południka na zachód kończąc na 7 południku Koblencja. Mieści się tam groźny wulkan Lacheer See. Ostatnia eksplozja Lecheer See miała miejsce około 12,7 tys lat temu. Twórca czaszki pod liczbą 21 wyszczególnił 21 południk który wywyższa Warszawę na 21 południku. Z tego wynika że gwiazdy wyszczególniły Rzeczpospolitą Polskę i jej panowanie. Czego chce Rosja od Polski? Właśnie tego. Widzi swój upadek. A podporą była Polska. Dlatego Tusk pilnuje by nikt w tryby piachu nie sypał pomiędzy Polskę a Rosję. Podobnie chcą tego Niemcy. Podpory od Polski w razie upadku Niemiec. Najlepszym wyjściem dla Niemiec jest wprowadzenie Euro w Polsce. To proponuje nam Tusk. To postawi Niemcy na nogi. A głupi Słowianie Polacy będą pracować na Niemiecką gospodarkę. O to chodzi Tuskowi oraz całej Targowicy, która już dostała niezłą zaliczkę od Niemiec by doprowadzić Polskę do upadku. Dlatego wysłali Tuska z Berlina do Polski by robił ludziom wodę w mózgu przed wyborami. Musimy wszelkimi siłami zdławić robaka który zagnieździł się w Polsce. Twórca czaszki po raz kolejny przedstawia nam liczbę 52 podobnie jak obiekt kosmiczny o średnicy 221 - Hawaje, by niektórzy wzięli sobie do serca przedstawione liczby. Wykres 12 w mojej książce przedstawia podróż w czasie pomiędzy trzema układami planetarnymi co 3600 lat. Inny kurs 12 planety Nibiru nie miałby sensu. Jest to tak zwany super szybki pociąg kursujący pomiędzy trzema układami planetarnymi. Według Sumerów Annunaki przybyli na Ziemię właśnie tym szybkim pociągiem. Tablice pokazują naszą Ziemię odwiedzaną przez Annunaki. Sumerowie zapisali to na kamiennych tablicach które przetrwały do dziś. Kryształowa Czaszka przedstawia głowę mądrości. Nawiązuje do Jezusa 12,7 z 12 planety Nibiru. W tym krysztale zapisał informację o istotach rozumnych, myślących, którzy przemierzają bezkresny obszary Kosmosu. Jezus pojawia się na naszej planecie gdy 12 planeta Nibiru zbliży się na bardzo bliską odległość raz na 3600 lat. Nie namacalnie. To już miało miejsce. I o tym opisuję. Tą planetą po śmierci udamy się w podróż wraz z Jezusem do Królestwa Niebeskiego. W tym samym czasie najbardziej atakowany jest kościół Jezusa. Widzimy to naocznie w obecnym czasie. By było sprawiedliwie Bóg podzielił Królestwo Niebieskie na 4 strony. Człowiek na Ziemi dostaje wszelkie dobra od Boga. Podczas swojej ziemskiej wędrówi po Ziemi musi tą szansę dobrze wykorzystać. Jeżeli się sprawdzi uda się wraz z Jezusem do Królestwa Niebieskiego tam gdzie obecnie przebywa nasz ojciec św. Jan Paweł II. Jeżeli się nie sprawdzi, zostanie odesłany do takiego Królestwa Niebieskiego na jakie sobie zasłużył w ziemskiej podróży. Jeżeli był podłym to po śmierci uda się do takiego Królestwa Niebieskiego gdzie po drugiej stronie spotka się z taką samą podłością jaką darował innym na Ziemi. Przykładowo służyłeś Bogu lub mamonie lub Komunie. To dostaniesz się do takiego samego Królstwa Niebieskiego. Do transportu służy 12,7 planeta Nibiru. Kieruje nią Jezus. On jest sędzią i wysądzi Ciebie w to miejsce na które sobie zasłużyłeś. Nie będziesz miał nic do powiedzenia. Kontakt: suski.ryszard@gmail.com.
 Opracowali: Ryszard Suski, przy współpracy z córką Wioletą Suską

Więcej artykułów....

 

 

bottom of page