top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

 

Ostatni papieże w Watykanie - część pierwsza.
(niedziela, 12 września 2021)

Papież Benedykt XVI ostatnim papieżem z Europy.
Papież Franciszek ostatnim papieżem z Ameryki.

Dlaczego tych dwóch ostatnich papieży wyszczególniono w parnych liczbach 56,56. Wiemy że Benedykt XVI abdykował. Podobnie to może uczynić papież Franciszek. Następcy po papieżu Benedykcie XVI oraz Franciszku w Watykanie już nie będzie. Jeżeli będzie, to tylko biskup Rzymu. Nie jest przewidziana w Królestwie Niebieskim następna posada papieża w Watykanie. A siedziba papieska w Watykanie stanie się prowincją z biskupem na czele. Taki koniec jest przewidziany po ostatnich wymienionych papieżach. Emerytowanych papieży zastąpi Biskup Rzymu. Pisałem już iż Bóg zburzy ten stary świat i zbuduje Nowy Świat w Piatym Świecie. Zdjęcie które zostało zrobione w Kamieniu Śląskim w 2019 roku z dzwonem nad moją głową przypomina o końcu tego świata. Królestwo niebieskie zostało podzielone na 5 części. Z tym że piąta część mówi o Piątym Świecie. Papież Franciszek jako czwarty i ostatni zasiądzie w radzie Boskiej po swojej smierci. Pozostała jeszcze 5 pusta nie obsadzona komnata. To tak zwany strop namiotowy. Wpisany jest w Nowy Piąty Świat. Odwrócony strop namiotowy o 180 stopni przedstawi literkę V czyli piątkę w Nowym Piątym Świecie. Jest ona przeznaczona dla Polski. Zaczynając od 25 cylku słonecznego 20 lipca 2021 roku. To dobitnie zaznaczył budowniczy w Piramidzie Cheopsa, a konkretnie nad Komorą Króla. Wielka Galeria kończy się na 6 czerwca 2021 rok za czasów 46 prezydenta Stanów Zjednoczonych. To zapisano w jednej liczbie + 463 z 20 marca 2021 roku oraz w Wielkiej Galerii długości 46,63 m. Zapisano tu koniec starego porządku i początek Nowego Świata który toruje drogę do Polski. Dokładnie w tych liczbach a konkretnie w dwóch parnych liczbach + 297 z 6 oraz 7 lipca 2021 roku zapisano beatyfikację dwóch ziemskich postaci. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej, którzy będą beatyfikowani 12 września 2021 roku w Warszawie. To jest dokładnie 97 dni od 6/7 czerwca 2021 roku. { 6/7 czerwiec plus 97 dni = 12/13 wrześnień 2021 rok }. Szczęśliwa liczba 97 dla Polski. Suma dwóch pierwiastków 7 oraz 9 dają liczbę 16. Wskazując terytorium Polski na 16 południku. Pod tą szcześliwą liczbą 97 dla Polski kryje się planetoida w odwrotnej liczbie minus 79. Wpisana jest w planetoidę 79 którą odkryłem w lipcu 2017 roku z nadaniem jak przystało dla odkrywcy moje imię oraz nazwisko. { R.S. + 1    - 79 Polska 1 }. Kto by pomyślał że pod liczbą 79 będą beatyfikowane dwie postacie z Polski. Wartość liczby + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich Polskę oraz odkrywcę tej Planetoidy z Polski Ryszarda Suskiego. A jakże ważne wydarzenie zapisano w tak krótkiej liczbie 79. Beatyfikację dwóch świętych z Polski. Dokładnie w tym czasie kiedy kończy się stary świat i otwiera się ład w Piątym Świecie. Nowy papież nie jest już przewidziany w Komnacie Króla { Królestwa Niebieskiego w Watykanie }. Ostatni papież obsadza 4 puste miejsce w Królestwie Niebieskim. Moje badania i obliczenia opisane kończą się na papieżu Franciszku. To również zaznaczył budowniczy w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa. W końcowej części Królestwa Niebieskiego występują cztery postacie. Wpisane są w cztery puste pomieszczenia przestrzni Królestwa Niebieskiego. Pozostaje jeszcze strop namiotowy, który składa się z dwóch bocznych ścian nachylonych względem siebie pod kątem 54 stopni. Ten kąt także zaznaczył budowniczy Piramidy Cheopsa. Źródło: Piramida Cheopsa cyt: " Nad nimi znajduje się pięć { 5 } zamknietych pomieszczeń. Cztery { 4 } z nich o syfitach płaskich a piąta, najwyższa, o stropie namitowym ". Suma wymienionych liczb daje mi liczbę 54 czyli Jezusa 54 { 5 + 4  = 54 }. Nad tym wszystkim czuwa Syn Boży Jezus. W cztery puste pomieszczenia przestrzenia wpisane są cztery ziemskie postacie, które  kilkakrotnie wymieniałem. 1. Ryszard Suski. 2. Św. Jan Paweł II.  3. Papież Benedykt XVI. 4. Papież Franciszek. Strop namiotowy zamyka Jezus. Wpisany w liczbę 54. Jeszcze za życia papieża Franciszka wszystko na świecie się zmieni. Podzielony kościół po 6 czerwca 2021 rok na prawo oraz lewo musiał być uwidoczniony aby społeczeństwo ten podział ujrzało na własne oczy albo dotknęło własnymi rękoma. Taki podział istniał od zawsze. Nawet szprycowanie społeczeństwa jest wpisane w koniec Czwartego Świata. Pisałem że Pan Bóg zburzy ten świata który trwał niezmiennie przez 2000 lat i stworzy nowy inny świat na Ziemi w Polsce. I to Polsce będą bić pokłony. Do Polski będą garnęły tłumy. I to oni będą bić pokłony lecz nie przed ludźmi. To jest przenośnia. Będą pochylać głowę przed papieżem w Polsce.
Koniec części pierwszej.

Ciąg dalszy w części drugiej.

Opracował: Ryszard Suski oraz córka Wioletą Suska.
 

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page