top of page

Publikowanie bez zgody autora zabronione. Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie. Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski

Dwóch odkrywców Planetoidy wskazanych przez aktywność słoneczną z 19 października 2017 roku.
(niedziela, 26 września 2021)


A. R.S. + 1   - 79 Polska 1 - pierszy odkrywca z Polski.
B. 1I/20171U 'Oumuamua - drugi odkrywca na Hawajach.


Po ponownym przemyśleniu i przeanalizowaniu wszystkich liczb za i przeciw doszedłem do wniosku że w liczbach aktywności słoneczej jest zakodowana tajemnica dla dwóch odkrywców planetoidy z 19 październik 2017 rok. Nie mogę pominąć faktu że w liczbie + 221 oraz + 1 kryją się dwa obszary geograficzne na naszej planecie Ziemi, Hawaje oraz Polska - Warszawa. To wyraźnie zaznaczyła nasza Gwiazda w aktywności słonecznej pod punktem 1 poniżej. Linia prosta po równiku od Greenwich zero na wschód prowadzi prosto na Hawaje. Muszę o tym przypominać iż to ja jestem pierwszym odkrywcą Planetoidy. Amerykanie na Hawajach postawili tylko krokę nad i. O tym dobitnie pisałem kilka razy przed 19 października 2017 roku na moim blogu. Dokonałem bowiem niemal niemożliwego. Bez żadnego sprzętu astronomicznego. O czym świat astronomi mógłby sobie tylko pomarzyć. Moje obliczenia kilka miesięcy później potwierdzili amerykanie początkiem października 2017 roku. Uwiecznili to zdjęciem z teleskopu Hubble'a. O moim odkryciu informowałem odpowiednie władzie w Międzynarodowej Unii Astronomicznej w sprawie przybysza z Kosmosu R.S. + 1    - 79 { nazwanego przez nich 1I/2017 U1 'Oumuamua }. Odwołanie zostało wysłane zgodnie z przestrzeganym prawem międzynarodowym, które dało mi czas trzech miesięcy. I takie odwołanie miało miejsce. Przedstawiam poniżej dwa linki w języku polskim oraz angielskim które potwierdzają moje odwołanie. Artykuł z odwołaniem zamieściłem 20 lutego 2018 roku na mojej stronie, pod tytułem: " Szczególny obiekt kosmiczny R.S. + 1   - 79 przybysz z Kosmosu. " Niestety zachłanność ludzka nie zna granic. Moje odwołanie zostało odrzucone. Co kryje minusowa liczba 79 na północ od równika. W tej liczbie 79 mamy dwóch błogosławionych w Polsce. To szczególne wydarzenie zaznaczono w jednym odcinku północnego szybu Komory Królowej { 114 + 79 = 193 }. 97 dni po 6 czerwca 2021 roku w którym to dniu zakończono Wielką Galerię. Po 6 czerwca 2021 rok według wszelkich danych z naszej Gwiazdy rozpoczął się Piąty Świat. Nastąpiło tu rozdzielenie lini czasu pomiędzy Czwartym a Piątym Światem. Dotyczy to ludzkości. Tak pokazują liczby. Część zaszczepionego społeczeństwa pozostała w Czwartym Świecie. Pozostali poszli dalej do Piątego Świata. Stało się to za ostatniego papieża Franciszka. Co się zmieniło po 6 czerwca? 97 dni po 6 czerwca 2021 roku, 12 września 2021 roku stało się coś nieoczekiwanego. Planetoida którą odkryłem w lipcu 2017 roku zwiastowała nam dwóch błogosławionych w Polsce w Piątym Świecie. Nie Hawajom, nie amerykanom, tylko Polakom. Czuwał nad tym wszystkim św. Jan Paweł II. To szczególne wydarzenie przekazał mi nasz ojciec św. Jan Paweł II 10 kwietnia 2020 roku oraz koniunkcja dwóch planet Saturna oraz Jowisza które utworzyły Gwiazdę Betlejemską 21 grudnia 2020 roku. Saturn -6 nad Jowiszem -5, które to planety zwiastowały moje 65 urodziny 6 stycznia 2021 roku. Aktywność  słoneczna na 19 październik 2017 rok przedstawia następujące wartości  liczbowe. W liczbach tych jest zaznaczonych dwóch odkrywców.


1. 19 październik 2017 rok: - 64 st.  + 221 st.  C    { + 1     - 79 }.
a. + 221 - Hawaje - fotograf.
b. + 1    - 79 Polska - matematyk.


Wartość liczby + 221 z pod punktu pierwszego wskazuje Warszawę na 21 południku oraz Hawaje w plusowej liczbie + 221. Po lini prostej na wschód od Greenwich " 0 " do 180 południka gdzie zaznaczona jest Międzynarodowa Linia Zmiany Daty 180 południka. Dodałem do tego 180 południka brakujący 20 południk za Międzynarodową Linią Zmiany Daty. Da mi to po zsumowaniu wartość liczby 200 { 180 + 20 = 200 południk }. W sumie mamy przekroczony 200 południk. Plus liczbę 21 z liczby + 221 to 21 równoleżnik na północ od równika. Ostecznie liczby pokażą całość zakodowaną pod jedną liczbą + 221. { 200 + 21 = + 221 }, która to liczba na mapie świata pokazuje Hawaje. Pod punkt a i b wskazuje dwóch odkrywców fotografa oraz matematyka. Wartość liczby + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich - Polska. Aktywność słoneczna zaznaczyła to w plusowej liczbie 1 w nawiasie. To ja Ryszard Suski jestem pierwszym odkrywcą tej planetoidy - Polska. Aktywność słoneczna zaznaczyła drugiego odkrywcę w plusowej liczbie + 221 - Hawaje. Zmienna liczba 97 do odkrytej planetoidy 79 wskazuje dwóch Błogosławionych 97 dni po 6 czerwca 2021 roku 12 września 2021 roku w Warszawie na 21 południku. To jest fakt którego nikt nie może podważyć. Ta sama liczba 79 z Planetoidy wskazuje centralne Włochy oraz wydarzenie które miało miejsce w przeszłości 79 roku n.e. a obecnie Polskę na 16 południku { 7 + 9 = 16 }.To wydarzenie zaznaczył także budowniczy Piramidy Cheopsa. Żeby było sprawiedliwie. Od dzisiaj będę przedstawiał dwóch odkrywców Planetoidy.
R.S. + 1   - 79 Polska 1 = 1I/2017U1 'Oumuamua. 


Poniżej wspomniane dwa linki w których odwołuje się do Międzynarodowej Unii Astronomicznej o przyznanie mojego odkrycia naukowego, w języku polskim i angielskim, oraz szczere spojrzenie prawnika na moje odkrycie naukowe.


R.Suski wniosek IAU 27.12.2017r..pdf <link>
R.Suski wniosek IAU english.PDF <link>
Opracowali: Ryszard Suski oraz córka Wioleta Suska.

Więcej artykułów....

 

 

 

 

bottom of page